***BRMEN*** BİRLİK MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ İŞLETMESİ A.Ş.( Finansal Rapor

09.05.2018 19:15***BRMEN*** BİRLİK MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ İŞLETMESİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
16.437.222 19.975.828 25.001 46.060.408 -223.100 252.843 -40.184.583 -7.684.505 34.659.114 6.197 34.665.311
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Transferler
27 -7.684.505 7.684.505
Dönem Karı (Zararı)
27 280.184 280.184 280.184
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
4.336 4.336 4.336
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
160 160
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
16.437.222 19.975.828 25.001 46.060.408 -218.764 252.843 47.869.088 280.184 34.943.634 6.357 34.949.991
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
16.437.222 19.975.828 25.001 50.133.371 -357.492 252.843 -47.869.088 -4.440.705 34.156.980 6.715 34.163.695
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
-26.043 -26.043 -26.043
Diğer Düzeltmeler
0
Transferler
27 -4.440.705 4.440.705
Dönem Karı (Zararı)
27 -378.950 -378.950 -378.950
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
12.695 12.695 12.695
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
-162 -162
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
16.437.222 19.975.828 25.001 50.133.371 -344.797 252.843 -52.335.836 -378.950 33.764.682 6.553 33.771.235


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-36.921 -443.010
Dönem Karı (Zararı)
-379.112 280.344
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-379.112 280.344
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
776.087 617.416
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18 , 19 22.695 27.120
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
46.357 78.376
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
24 , 29 46.357 78.376
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
730.087 822.955
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
33 0
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
33 730.087 822.955
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
1.125.449 1.166.475
Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
32 0 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
35 -1.122.458 -1.477.510
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
32 0 0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-26.043
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-439.153 -1.338.814
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-532.480 -2.464.516
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-532.480 -2.464.516
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
9.976 18.996
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
9.976 18.996
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
62.214 464.760
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
123.508 1.059.208
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
181.892 934.936
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-58.384 124.272
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-102.371 -417.262
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-102.371 -417.262
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-42.178 -441.054
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
5.257 -1.956
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.398 -11.400
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
-1.398 -11.400
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
-1.398 -11.400
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-28.696 346.945
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
400.000 1.443.524
Kredilerden Nakit Girişleri
400.000 1.443.524
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-19.563 -653.285
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-19.563 -653.285
Ödenen Faiz
-409.133 -443.294
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-67.015 -107.465
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-67.015 -107.465
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
209.590 262.712
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
142.575 155.247


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 142.575 209.590
Ticari Alacaklar
10 4.968.764 4.436.281
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
10,37 2.513 2.513
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 4.966.251 4.433.768
Diğer Alacaklar
12 7.743 7.746
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
12 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
12 7.743 7.746
Stoklar
13 310.613 372.827
Peşin Ödenmiş Giderler
22 96.117 39.778
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
22 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
22 96.117 39.778
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
23 188 19.709
Diğer Dönen Varlıklar
26 769.898 816.692
İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
26 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
26 769.898 816.692
ARA TOPLAM
6.295.898 5.902.623
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
6.295.898 5.902.623
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
7 478.932 478.932
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
7 478.932 478.932
Diğer Alacaklar
12 2.151 2.151
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
12 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
12 2.151 2.151
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
17 0 0
Maddi Duran Varlıklar
69.302.078 69.317.886
Arazi ve Arsalar
18 69.026.000 69.026.000
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
18 3.561 3.591
Binalar
18 183.276 185.603
Tesis, Makine ve Cihazlar
18 5.080 5.276
Taşıtlar
18 0 0
Mobilya ve Demirbaşlar
18 84.161 97.416
Diğer Maddi Duran Varlıklar
18 0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 101.123 106.612
Şerefiye
20 0 0
Diğer Haklar
19 101.123 106.612
Peşin Ödenmiş Giderler
22 0 0
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
35 0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
69.884.284 69.905.581
TOPLAM VARLIKLAR
76.180.182 75.808.204
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
11.363.380 10.525.388
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 11.363.380 10.525.388
Banka Kredileri
8 11.363.380 10.525.388
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
20.947.763 4.685.499
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
20.947.763 4.685.499
Banka Kredileri
8 20.947.763 4.685.499
Ticari Borçlar
10 309.929 186.421
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
10 , 37 184.630 2.738
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 125.299 183.683
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
11 56.856 39.876
Diğer Borçlar
12 0 0
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
12 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler
110.230 198.496
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
22 110.230 198.496
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
35 0 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
24 250.738 243.085
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
24 250.738 243.085
ARA TOPLAM
33.038.896 15.878.765
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
33.038.896 15.878.765
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 2.448.862 17.722.277
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 2.448.862 17.722.277
Banka Kredileri
8 2.448.862 17.722.277
Uzun Vadeli Karşılıklar
24 134.311 137.304
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
24 134.311 137.304
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
35 6.786.878 7.906.163
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
9.370.051 25.765.744
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
42.408.947 41.644.509
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
33.764.682 34.156.980
Ödenmiş Sermaye
27 16.437.222 16.437.222
Sermaye Düzeltme Farkları
27 19.975.828 19.975.828
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
27 25.001 25.001
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
27 49.788.574 49.775.879
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
27,35 50.133.371 50.133.371
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
27,35 -344.797 -357.492
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
27 252.843 252.843
Yasal Yedekler
27 252.843 252.843
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
27 -52.335.836 -47.869.088
Net Dönem Karı veya Zararı
27 -378.950 -4.440.705
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
27 6.553 6.715
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
33.771.235 34.163.695
TOPLAM KAYNAKLAR
76.180.182 75.808.204


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
28 1.092.475 3.976.700
Satışların Maliyeti
28 -398.166 -2.950.749
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
694.309 1.025.951
BRÜT KAR (ZARAR)
694.309 1.025.951
Genel Yönetim Giderleri
29 -133.960 -208.333
Pazarlama Giderleri
29 -195.859 -822.512
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
31 16.185 73.420
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
31 -12.007 -13.888
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
368.668 54.638
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
32 0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
32 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
368.668 54.638
Finansman Gelirleri
33 271.828 1.777.790
Finansman Giderleri
33 -2.142.066 -3.029.594
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-1.501.570 -1.197.166
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
1.122.458 1.477.510
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
35 1.122.458 1.477.510
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-379.112 280.344
DÖNEM KARI (ZARARI)
-379.112 280.344
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-162 160
Ana Ortaklık Payları
-378.950 280.184
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç/Zarar 36 -0,02064000 0,01705500
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
12.695 4.336
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
27 0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
24 , 35 12.695 4.336
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi
35 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
12.695 4.336
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-366.417 284.680
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-162 160
Ana Ortaklık Payları
-366.255 284.520http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/682562


BIST
18:0592.071
Değişim :  2,81% |  2.518,52
Açılış :  90.989  
Önceki Kapanış :  89.553  
En Yüksek
92.158
En Düşük
90.631
BIST En Aktif Hisseler
EKIZ 1,98 1.687.209 % 10,00  
TIRE 7,37 112.300.135 % 10,00  
OSTIM 1,65 34.009.089 % 10,00  
MERIT 14,30 51.420 % 10,00  
TDGYO 2,97 2.805.448 % 10,00  
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,2989 8,3405 % 0,74  
Frank 6,9058 6,9474 % 0,65  
Riyal 1,7957 1,8047 % 0,60  
Alış Satış %  
Altın Ons 1.648 1.648 29,42  
Altın Gr. 358 359 7,94  
Cumhuriyet 2.110 2.142 10,00  
Tam 2.102 2.156 14,92  
Yarım 1.016 1.043 7,22  
Çeyrek 510 521 3,61  
Gümüş.Ons 14,73 14,76 0,35  
Gümüş Gr. 3,20 3,21 0,09  
B. Petrol 32,93 32,93 -1,18