***BRMEN*** BİRLİK MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ İŞLETMESİ A.Ş.( Finansal Rapor

08.03.2019 23:57***BRMEN*** BİRLİK MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ İŞLETMESİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
16.437.222 19.975.828 25.001 46.060.408 -223.100 252.843 -40.184.583 -7.684.505 34.659.114 6.197 34.665.311
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
-17.462.897 -55.775 26.055.854 -1.811.396 6.725.786 6.725.786
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
16.437.222 19.975.828 25.001 28.597.511 -278.875 252.843 -14.128.729 -9.495.901 41.384.900 6.197 41.391.097
Transferler
-9.495.901 9.495.901
Dönem Karı (Zararı)
-934.653 -934.653 518 -934.135
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
1.275.300 -45.599 1.229.701 1.229.701
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
16.437.222 19.975.828 25.001 29.872.811 -324.474 252.843 -23.624.630 -934.653 41.679.948 6.715 41.686.663
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
16.437.222 19.975.828 25.001 50.133.371 -357.492 252.843 -47.869.088 -4.440.705 34.156.980 6.715 34.163.695
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
252.884 252.884 252.884
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
252.884 252.884 252.884
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
-20.260.560 33.018 24.244.458 3.506.052 7.522.968 7.522.968
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
16.437.222 19.975.828 25.001 29.872.811 -324.474 252.843 -23.371.746 -934.653 41.932.832 6.715 41.939.547
Transferler
-934.653 934.653
Dönem Karı (Zararı)
-8.709.510 -8.709.510 -581 -8.710.091
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
1.402.830 -24.484 1.378.346 1.378.346
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
16.437.222 19.975.828 25.001 31.275.641 -348.958 252.843 -24.306.399 -8.709.510 34.601.668 6.134 34.607.802


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
643.998 -2.626.643
Dönem Karı (Zararı)
-8.710.091 -934.135
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-8.710.091 -934.135
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
7.608.384 -863.073
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9,10 77.575 105.132
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.033.667 832.101
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 41.231 62.822
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
992.436 769.279
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
3.654.450 2.186.049
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
0
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
18 3.654.450 2.186.049
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
9.047.034 1.758.966
Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-6.190.030 -5.627.300
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-6.190.030 -5.627.300
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-14.312 -94.242
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynakla Vadeli Borçlanmalar
5 0 17.722.277 20.930.314
Banka Kredileri
5 0 17.722.277 20.930.314
Uzun Vadeli Karşılıklar
75.068 41.567 109.461
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
13 75.068 41.567 109.461
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
75.068 17.763.844 21.039.775
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
71.916.382 33.642.609 30.304.240
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
34.601.668 41.679.948 41.384.900
Ödenmiş Sermaye
15 16.437.222 16.437.222 16.437.222
Sermaye Düzeltme Farkları
15 19.975.828 19.975.828 19.975.828
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
25.001 25.001 25.001
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
30.926.683 29.548.337 28.318.636
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
31.275.641 29.872.811 28.597.511
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
-348.958 -324.474 -278.875
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
252.843 252.843 252.843
Yasal Yedekler
252.843 252.843 252.843
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-24.306.399 -23.624.630 -14.128.729
Net Dönem Karı veya Zararı
-8.709.510 -934.653 -9.495.901
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
6.134 6.715 6.197
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
34.607.802 41.686.663 41.391.097
TOPLAM KAYNAKLAR
106.524.184 75.329.272 71.695.337


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
16 3.417.198 13.867.630
Satışların Maliyeti
16 -1.540.498 -11.824.513
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.876.700 2.043.117
BRÜT KAR (ZARAR)
1.876.700 2.043.117
Genel Yönetim Giderleri
-880.989 -1.102.037
Pazarlama Giderleri
-1.082.852 -2.924.954
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
17 117.766 618.530
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
17 -1.139.057 -1.155.434
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.108.432 -2.520.778
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
17 6.195.115 5.627.300
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
17 -9.227 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
5.077.456 3.106.522
Finansman Gelirleri
18 6.376.931 4.249.735
Finansman Giderleri
18 -20.164.478 -8.290.392
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-8.710.091 -934.135
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
0 0
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-8.710.091 -934.135
DÖNEM KARI (ZARARI)
-8.710.091 -934.135
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-581 518
Ana Ortaklık Payları
-8.709.510 -934.653
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 20 -0,52990000 -0,05680000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
1.378.346 1.229.701
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
9 1.402.830 1.275.300
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
13 -24.484 -45.599
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.378.346 1.229.701
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-7.331.745 295.566
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-581 518
Ana Ortaklık Payları
-7.331.164 295.048http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/746602


BIST18:05105.520
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  105.183  
Önceki Kapanış :  105.520  
En Yüksek
105.669
En Düşük
104.671
BIST En Aktif Hisseler
MRSHL 63,25 11.913.183 % 10,00  
ISBTR 58.900,00 1.631.752 % 9,99  
PKENT 188,50 2.474.454 % 9,98  
FENER 11,83 203.792.841 % 9,94  
EGGUB 66,40 5.944.724 % 9,93  
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,3988 8,4410 % 0,36  
Frank 7,0616 7,1041 % 0,35  
Riyal 1,8090 1,8181 % 0,02  
Alış Satış %  
Altın Ons 1.737 1.738 8,21  
Altın Gr. 379 380 3,17  
Cumhuriyet 2.460 2.492 18,60  
Tam 2.533 2.561 11,50  
Yarım 1.236 1.250 9,30  
Çeyrek 618 626 4,60  
Gümüş.Ons 18,16 18,21 0,32  
Gümüş Gr. 3,97 3,98 0,06  
B. Petrol 37,64 37,64 -0,09