***BRYAT*** BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.( Finansal Rapor )

15.08.2016 18:52
***BRYAT*** BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.( Finansal Rapor  )


***BRYAT*** BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.06.2015
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
28.125.000 675.000 174.783.485 179.750.233 9.749.693 104.159.347 43.808.024 541.050.782 541.050.782
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
-24.307.918 -24.307.918 -24.307.918
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
28.125.000 675.000 242.948.663 154.310.748 12.039.860 121.626.942 29.548.962 589.275.175 589.275.175
Cari Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
28.125.000 675.000 288.300.356 140.664.472 12.039.861 121.909.276 34.495.005 626.208.970 626.208.970
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-247.973 1.199.819 33.543.159 -34.495.005 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-4.055.227 19.094.988 37.287.430 52.327.191 52.327.191
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
-13.404.438 -13.404.438 -13.404.438
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
28.125.000 675.000 284.245.129 159.511.487 13.239.680 142.047.997 37.287.430 665.131.723 665.131.723


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.06.2015
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
39.296.943 22.484.928
Dönem Karı (Zararı)
37.287.430 29.548.962
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
37.287.430 29.548.962
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
2.079.015 -3.008.888
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-582.255 -10.917
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-1.917.028 1.406.202
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-449.716 3.777.910
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
4.903.311 -11.780.804
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
4.903.311 -11.780.804
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
124.703 3.598.721
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-69.502 -4.055.146
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-18.442
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-18.442
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-479.553 -355.952
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-52.080 -32.572
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-427.473 -323.380
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
428.493 -3.699.194
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
39.296.943 22.484.928
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
1.917.029 -1.406.202
Ödenen Faiz
-28.604 -3.158.088
Alınan Faiz
1.945.633 1.751.886
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-13.404.438 -24.307.918
Ödenen Temettüler
-13.404.438 -24.307.918
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
27.809.534 -3.229.192
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-769.583 21.990.644
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
27.039.951 18.761.452
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
159.831.390 138.797.238
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
186.871.341 157.558.690


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2016 Önceki Dönem 31.12.2015
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 186.871.341 159.831.390
Ticari Alacaklar
60.893 66.279
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4 60.777 42.335
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
116 23.944
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
11 2.045.200
Diğer Dönen Varlıklar
7 6.825.877 4.613.898
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
6.825.877 4.613.898
ARA TOPLAM
193.758.111 166.556.767
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
193.758.111 166.556.767
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 347.499.370 329.155.562
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
6 138.898.699 144.931.183
Diğer Duran Varlıklar
6.979 9.048
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
486.405.048 474.095.793
TOPLAM VARLIKLAR
680.163.159 640.652.560
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
27.859 74.030
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4 16.036 68.116
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
11.823 5.914
Diğer Borçlar
948.548 1.381.930
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
594.128 1.308.420
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
354.420 73.510
ARA TOPLAM
976.407 1.455.960
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
976.407 1.455.960
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
100.911 90.569
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
100.911 90.569
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
11 13.953.624 12.895.642
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
494 1.419
İlişkili Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
494 1.419
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
14.055.029 12.987.630
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
15.031.436 14.443.590
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
665.131.723 626.208.970
Ödenmiş Sermaye
28.125.000 28.125.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
675.000 675.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
443.756.616 428.964.828
Yabancı Para Çevrim Farkları
284.245.129 288.300.356
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
159.511.487 140.664.472
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
13.239.680 12.039.861
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
142.047.997 121.909.276
Net Dönem Karı veya Zararı
37.287.430 34.495.005
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
665.131.723 626.208.970
TOPLAM KAYNAKLAR
680.163.159 640.652.560


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.06.2015 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2016 - 30.06.2016 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2015 - 30.06.2015
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
9 24.434.350 16.824.941 1.693.164 1.690.869
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
24.434.350 16.824.941 1.693.164 1.690.869
BRÜT KAR (ZARAR)
24.434.350 16.824.941 1.693.164 1.690.869
Genel Yönetim Giderleri
-5.773.505 -4.914.533 -1.969.934 -1.822.287
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
336 1.227.380 336 1.212.650
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-254 -213 22 40
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
18.660.927 13.137.575 -276.412 1.081.272
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
1.945.632 1.751.886 267.671 970.298
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-28.604 -3.158.088 1.217 -835.306
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
10 16.834.178 21.416.310 9.907.492 8.685.911
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
37.412.133 33.147.683 9.899.968 9.902.175
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
37.412.133 33.147.683 9.899.968 9.902.175
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-124.703 -3.598.721 -221.234 -624.375
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
11 -3.178.115 -547.145
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
11 -124.703 -420.606 -221.234 -77.230
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
37.287.430 29.548.962 9.678.734 9.277.800
DÖNEM KARI (ZARARI)
37.287.430 29.548.962 9.678.734 9.277.800
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
37.287.430 29.548.962 9.678.734 9.277.800
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
15.039.761 42.983.349 19.824.799 8.073.242
Yabancı Para Çevrim Farkları
-3.645.921 85.844.520 15.821.221 14.364.783
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
-3.645.921 85.844.520 15.821.221 14.364.783
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
20.099.988 -26.575.450 8.321.452 -10.422.390
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme Kazançları (Kayıpları)
20.099.988 -26.575.450 8.321.452 -10.422.390
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
-409.306 -17.679.342 -3.879.716 3.594.961
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-1.005.000 1.393.621 -438.158 535.888
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-1.005.000 1.393.621 -438.158 535.888
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
15.039.761 42.983.349 19.824.799 8.073.242
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
52.327.191 72.532.311 29.503.533 17.351.042
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
52.327.191 72.532.311 29.503.533 17.351.042http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/553033


BIST17:592.439
Değişim :  -0,49% |  -12,00
Açılış :  2.454  
Önceki Kapanış :  2.451  
En Yüksek
2.470
En Düşük
2.434
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler17:59
HATEK 21,34 42.987.686 % 10,00  
RODRG 17,60 3.796.194 % 10,00  
AKSA 54,35 309.674.029 % 9,98  
KARSN 6,87 3.164.355.380 % 7,34  
FENER 46,50 294.875.119 % 7,24  
17:59 Alış Satış %  
Dolar 16,2032 16,2057 % -0,88  
Euro 17,3810 17,4561 % -0,59  
Sterlin 20,4492 20,5517 % -0,47  
Frank 16,8966 16,9984 % -0,48  
Riyal 4,3162 4,3379 % -0,65  
17:59 Alış Satış %  
Altın Ons 1.853 1.853 2,41  
Altın Gr. 968 968 -4,46  
Cumhuriyet 6.470 6.567 8,00  
Tam 6.424 6.586 -7,98  
Yarım 3.105 3.186 -3,86  
Çeyrek 1.557 1.593 -1,93  
Gümüş.Ons 22,07 22,13 0,08  
Gümüş Gr. 11,53 11,55 -0,02  
B. Petrol 116 116 1,39