***BRYAT*** BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.( Finansal Rapor

28.02.2018 18:25
***BRYAT*** BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.( Finansal Rapor


***BRYAT*** BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
28.125.000 675.000 288.300.356 140.664.472 12.039.861 121.909.276 34.495.005 626.208.970 626.208.970
Transferler
-595.774 1.199.819 33.890.960 -34.495.005
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
125.935.977 9.910.589 31.237.363 167.083.929 167.083.929
Kar Payları
-13.404.439 -13.404.439 -13.404.439
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-5.160.451 5.160.451 -5.160.451 -5.160.451 -5.160.451
Dönem Sonu Bakiyeler
28.125.000 -5.160.451 675.000 414.236.333 149.979.287 18.400.131 137.235.346 31.237.363 774.728.009 774.728.009
Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
28.125.000 -5.160.451 675.000 414.236.333 149.979.287 18.400.131 137.235.346 31.237.363 774.728.009 774.728.009
Transferler
-230.916 1.140.549 30.327.730 -31.237.363
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
75.043.414 36.781.904 59.438.347 171.263.665 171.263.665
Kar Payları
-12.811.552 -12.811.552 -12.811.552
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-2.586.319 2.586.319 -2.586.319 -2.586.319 -2.586.319
Dönem Sonu Bakiyeler
28.125.000 -7.746.770 675.000 489.279.747 186.530.275 22.126.999 152.165.205 59.438.347 930.593.803 930.593.803


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
41.417.770 44.966.620
Dönem Karı (Zararı)
59.438.347 31.237.363
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-12.635.066 6.725.352
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-1.084.305 -1.032.752
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-8.234.923 -3.664.060
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
2.319.378 -18.032
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-8.196.695 4.168.212
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
-8.196.695 4.168.212
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
2.561.479 7.271.984
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-5.385.511 7.003.905
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-60.314 24.750
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-60.314 24.750
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
115.433 -154.078
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
46.050 -266.623
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
69.383 112.545
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-5.440.630 7.133.233
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
41.417.770 44.966.620
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
5.900.705 -1.728.011
Ödenen Faiz
-699.655 -56.191
Alınan Faiz
8.934.578 4.916.453
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-2.334.218 -6.588.273
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-15.397.871 -18.564.890
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
-2.586.319 -5.160.451
Ödenen Temettüler
-12.811.552 -13.404.439
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
31.920.604 24.673.719
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
15.662.696 33.619.782
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
47.583.300 58.293.501
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
218.124.891 159.831.390
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
265.708.191 218.124.891


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 265.708.191 218.124.891
Ticari Alacaklar
77.899 17.585
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4 77.588 17.585
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
311
Diğer Dönen Varlıklar
6 7.225.018 6.362.520
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
7.225.018 6.362.520
ARA TOPLAM
273.011.108 224.504.996
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
273.011.108 224.504.996
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
7 480.090.095 410.535.558
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
8 199.565.745 163.884.097
Diğer Duran Varlıklar
64.383 50.847
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
679.720.223 574.470.502
TOPLAM VARLIKLAR
952.731.331 798.975.498
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
5 39.683 129.489
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4 24.393 54.153
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
15.290 75.336
Diğer Borçlar
10 1.377.632 1.172.393
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
1.131.570 1.055.760
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
246.062 116.633
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
19 127.947 5.824.012
ARA TOPLAM
1.545.262 7.125.894
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.545.262 7.125.894
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
120.516 110.257
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
11 120.516 110.257
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
19 20.471.750 17.011.237
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
101
İlişkili Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
101
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
20.592.266 17.121.595
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
22.137.528 24.247.489
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
930.593.803 774.728.009
Ödenmiş Sermaye
28.125.000 28.125.000
Geri Alınmış Paylar (-)
-7.746.770 -5.160.451
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
12 675.000 675.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
675.810.022 564.215.620
Yabancı Para Çevrim Farkları
489.279.747 414.236.333
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
12 186.530.275 149.979.287
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
12 22.126.999 18.400.131
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
152.165.205 137.235.346
Net Dönem Karı veya Zararı
59.438.347 31.237.363
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
930.593.803 774.728.009
TOPLAM KAYNAKLAR
952.731.331 798.975.498


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
15 47.127.053 25.077.625
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
47.127.053 25.077.625
BRÜT KAR (ZARAR)
47.127.053 25.077.625
Genel Yönetim Giderleri
17 -13.810.805 -11.201.004
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
187.256 966.176
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-17.345 -19.097
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
33.486.159 14.823.700
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
18 8.934.578 4.916.452
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
18 -699.655 -1.252.392
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
16 20.278.744 20.021.587
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
61.999.826 38.509.347
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
61.999.826 38.509.347
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-2.561.479 -7.271.984
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
19 -2.334.218 -6.588.273
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
19 -227.261 -683.711
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
59.438.347 31.237.363
DÖNEM KARI (ZARARI)
59.438.347 31.237.363
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
59.438.347 31.237.363
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 20 0,02113400 0,01110700
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
111.825.318 135.846.566
Yabancı Para Çevrim Farkları
58.516.129 134.949.756
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
58.516.129 134.949.756
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
38.717.794 10.432.199
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme Kazançları (Kayıpları)
38.717.794 10.432.199
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
16.527.285 -9.013.779
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-1.935.890 -521.610
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-1.935.890 -521.610
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
111.825.318 135.846.566
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
171.263.665 167.083.929
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
171.263.665 167.083.929http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/663754


BIST
18:052.372
Değişim :  -0,89% |  -21,26
Açılış :  2.390  
Önceki Kapanış :  2.394  
En Yüksek
2.407
En Düşük
2.372
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
KAPLM 66,00 17.284.097 % 10,00  
IMASM 46,90 20.055.587 % 9,99  
PRKAB 34,86 91.325.170 % 9,97  
DAGHL 23,68 1.934.818 % 9,94  
NUGYO 6,20 119.932.091 % 9,93  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 15,8707 15,8722 % 0,19  
Euro 16,7472 16,8415 % 0,03  
Sterlin 19,8524 19,9519 % 0,55  
Frank 16,2875 16,3856 % 0,20  
Riyal 4,2356 4,2568 % 0,36  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.847 1.847 4,59  
Altın Gr. 945 945 4,67  
Cumhuriyet 6.237 6.331 -18,00  
Tam 6.205 6.361 -40,28  
Yarım 2.999 3.077 -19,49  
Çeyrek 1.504 1.539 -9,75  
Gümüş.Ons 21,74 21,77 -0,17  
Gümüş Gr. 11,14 11,15 -0,05  
B. Petrol 113 113 0,86