***BRYAT*** BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.( Finansal Rapor

09.11.2018 18:40



***BRYAT*** BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
28.125.000 -5.160.451 675.000 414.236.333 149.979.287 18.400.131 137.235.346 31.237.363 774.728.009 774.728.009
Transferler
-167.112 1.140.549 30.263.926 -31.237.363
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
23.561.214 30.199.585 59.787.420 113.548.219 113.548.219
Kar Payları
-12.811.552 -12.811.552 -12.811.552
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-2.586.319 2.586.319 -2.586.319 -2.586.319 -2.586.319
Dönem Sonu Bakiyeler
28.125.000 -7.746.770 675.000 437.797.547 180.011.760 22.126.999 152.101.401 59.787.420 872.878.357 872.878.357
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
28.125.000 -7.746.770 675.000 489.279.747 186.530.275 22.126.999 152.165.205 59.438.347 930.593.803 930.593.803
Transferler
-200.342 2.450.160 57.188.529 -59.438.347
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
500.993.836 -93.420.649 -544.048 407.029.139 407.029.139
Kar Payları
-25.907.825 -25.907.825 -25.907.825
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-6.193.500 6.193.500 -6.193.500 -6.193.500 -6.193.500
Dönem Sonu Bakiyeler
28.125.000 -13.940.270 675.000 990.273.583 92.909.284 30.770.659 177.252.409 -544.048 1.305.521.617 1.305.521.617


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
107.467.439 40.226.659
Dönem Karı (Zararı)
-544.048 59.787.420
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-544.048 59.787.420
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
85.126.914 -10.031.515
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
35.714 11.302
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-4.815.627 -6.218.433
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-4.815.627 -6.218.433
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-16.281.170 -277.526
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
75.611.195 -3.792.552
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
75.611.195 -3.792.552
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11 30.576.802 245.694
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
22.884.573 -9.529.246
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
66.620 -344.946
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
66.620 -344.946
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.267.648 -1.038.163
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-1.111.784 -1.109.913
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-155.864 71.750
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
24.085.601 -8.146.137
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
107.467.439 40.226.659
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-17.628.476 6.218.433
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
5 -14.752
Ödenen Faiz
-16.237 -176.493
Alınan Faiz
11.213.408 6.394.926
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-28.810.895
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-32.101.324 -15.397.871
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
-6.193.499 -2.586.319
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-6.193.499 -2.586.319
Ödenen Temettüler
-25.907.825 -12.811.552
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
57.737.639 31.047.221
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
156.266.200 2.039.188
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
214.003.839 33.086.409
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 265.708.191 218.124.891
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 479.712.030 251.211.300


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 479.712.030 265.708.191
Ticari Alacaklar
10.968 77.899
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4 10.968 77.588
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
311
Diğer Dönen Varlıklar
7 8.637.884 7.225.018
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
8.637.884 7.225.018
ARA TOPLAM
488.360.882 273.011.108
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
488.360.882 273.011.108
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 634.501.338 480.090.095
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
6 236.938.497 199.565.745
Diğer Duran Varlıklar
7.859 64.383
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
871.447.694 679.720.223
TOPLAM VARLIKLAR
1.359.808.576 952.731.331
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
55.303 39.683
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4 44.179 24.393
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
11.124 15.290
Diğer Borçlar
94.053 1.377.632
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
1.131.570
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
94.053 246.062
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
11 25.569.890 127.947
ARA TOPLAM
25.719.246 1.545.262
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
25.719.246 1.545.262
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
156.230 120.516
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
156.230 120.516
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
11 28.411.483 20.471.750
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
28.567.713 20.592.266
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
54.286.959 22.137.528
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.305.521.617 930.593.803
Ödenmiş Sermaye
28.125.000 28.125.000
Geri Alınmış Paylar (-)
-13.940.270 -7.746.770
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
675.000 675.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
1.083.182.867 675.810.022
Yabancı Para Çevrim Farkları
990.273.583 489.279.747
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
92.909.284 186.530.275
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
30.770.659 22.126.999
Yasal Yedekler
30.770.659 22.126.999
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
177.252.409 152.165.205
Net Dönem Karı veya Zararı
-544.048 59.438.347
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.305.521.617 930.593.803
TOPLAM KAYNAKLAR
1.359.808.576 952.731.331


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
9 75.150.190 46.509.204
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
75.150.190 46.509.204
BRÜT KAR (ZARAR)
75.150.190 46.509.204
Genel Yönetim Giderleri
-12.454.658 -9.643.139 -1.923.603 -1.756.284
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
7.361 184.470 27 1.039
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-32.713 -9.919 -18.271 -7.300
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
62.670.180 37.040.616 -1.941.847 -1.762.545
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
11.213.408 6.394.926 4.594.779 2.060.083
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-6.397.781 -176.493 -3.064.361 -168.480
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
10 -37.453.053 16.774.065 -32.142.396 10.955.252
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
30.032.754 60.033.114 -32.553.825 11.084.310
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
30.032.754 60.033.114 -32.553.825 11.084.310
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-30.576.802 -245.694 -18.661.054 -45.709
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
11 -28.810.895 -17.867.157
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
11 -1.765.907 -245.694 -793.897 -45.709
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-544.048 59.787.420 -51.214.879 11.038.601
DÖNEM KARI (ZARARI)
-544.048 59.787.420 -51.214.879 11.038.601
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-544.048 59.787.420 -51.214.879 11.038.601
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 12 -0,00019300 0,02125800 -0,01821000 0,00392500
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
407.573.187 53.760.799 259.261.171 40.438.650
Yabancı Para Çevrim Farkları
523.721.940 6.867.200 305.199.778 9.783.491
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
523.721.940 6.867.200 305.199.778 9.783.491
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
-98.336.746 31.789.037 -35.139.543 26.180.850
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme Kazançları (Kayıpları)
-98.336.746 31.789.037 -35.139.543 26.180.850
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
-22.728.104 16.694.014 -12.556.046 5.783.352
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
4.916.097 -1.589.452 1.756.982 -1.309.043
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
4.916.097 -1.589.452 1.756.982 -1.309.043
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
407.573.187 53.760.799 259.261.171 40.438.650
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
407.029.139 113.548.219 208.046.292 51.477.251
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
407.029.139 113.548.219 208.046.292 51.477.251



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/719031


BIST




18:051.385
Değişim :  -1,20% |  -16,78
Açılış :  1.397  
Önceki Kapanış :  1.401  
En Yüksek
1.397
En Düşük
1.376
BIST En Aktif Hisseler18:05
ALBRK 1,65 77.517.940 % 10,00  
IEYHO 0,99 34.472.305 % 10,00  
PKENT 2.364,80 5.081.559 % 10,00  
TKURU 210,10 8.440.780 % 10,00  
YEOTK 73,20 163.854.042 % 9,99  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 8,8711 8,8726 % 1,26  
Euro 10,3862 10,4675 % 1,54  
Sterlin 12,1117 12,1725 % 1,06  
Frank 9,5719 9,6296 % 1,42  
Riyal 2,3611 2,3729 % 1,38  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.750 1.751 7,70  
Altın Gr. 499 499 8,51  
Cumhuriyet 3.293 3.343 39,00  
Tam 3.277 3.359 37,24  
Yarım 1.584 1.625 18,01  
Çeyrek 794 812 9,01  
Gümüş.Ons 22,40 22,45 -0,08  
Gümüş Gr. 6,39 6,40 0,06  
B. Petrol 78,05 78,05 0,82