***BRYAT*** BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.( Finansal Rapor

28.02.2019 23:42
***BRYAT*** BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.( Finansal Rapor


***BRYAT*** BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
28.125.000 -5.160.451 675.000 414.236.333 149.979.287 18.400.131 137.235.346 31.237.363 774.728.009 774.728.009
Transferler
-230.916 1.140.549 30.327.730 -31.237.363 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
75.043.414 36.781.904 59.438.347 171.263.665 171.263.665
Kar Payları
-12.811.552 -12.811.552 -12.811.552
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-2.586.319 2.586.319 -2.586.319 -2.586.319 -2.586.319
Dönem Sonu Bakiyeler
28.125.000 -7.746.770 675.000 489.279.747 186.530.275 22.126.999 152.165.205 59.438.347 930.593.803 930.593.803
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
28.125.000 -7.746.770 675.000 489.279.747 186.530.275 22.126.999 152.165.205 59.438.347 930.593.803 930.593.803
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
636.032.185 -186.530.275 449.501.910 449.501.910
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
28.125.000 -7.746.770 675.000 636.032.185 489.279.747 22.126.999 152.165.205 59.438.347 1.380.095.713 1.380.095.713
Transferler
-1.348.427 2.450.160 58.336.614 -59.438.347 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
67.900.943 524.550.752 24.396.980 616.848.675 616.848.675
Kar Payları
-25.907.824 -25.907.824 -25.907.824
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-12.735.757 12.735.757 -12.735.757 -12.735.757 -12.735.757
Dönem Sonu Bakiyeler
28.125.000 -20.482.527 675.000 702.584.701 1.013.830.499 0 37.312.916 171.858.238 24.396.980 1.958.300.807 1.958.300.807


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
64.841.435 41.417.770
Dönem Karı (Zararı)
24.396.980 59.438.347
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
45.911.096 -12.635.066
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-5.414.509 -1.084.305
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-12.622.401 -8.234.923
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-7.951.765 2.319.378
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
48.094.434 -8.196.695
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
48.094.434 -8.196.695
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
19 23.805.337 2.561.479
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-5.466.641 -5.385.511
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
77.588 -60.314
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
77.588 -60.314
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
4.276.332 115.433
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
4.364.304 46.050
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-87.972 69.383
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-9.820.561 -5.440.630
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
64.841.435 41.417.770
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-7.531.444 5.900.705
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
7 -1.130.693
Ödenen Faiz
-32.639 -699.655
Alınan Faiz
17.004.406 8.934.578
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-23.372.518 -2.334.218
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-38.643.581 -15.397.871
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
-12.735.757 -2.586.319
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-12.735.757 -2.586.319
Ödenen Temettüler
-25.907.824 -12.811.552
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
18.666.410 31.920.604
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
104.891.301 15.662.696
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
123.557.711 47.583.300
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 265.708.191 218.124.891
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 389.265.902 265.708.191


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 389.265.902 265.708.191
Ticari Alacaklar
77.899
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4 77.588
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
311
Diğer Dönen Varlıklar
6 22.386.453 7.225.018
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
22.386.453 7.225.018
ARA TOPLAM
411.652.355 273.011.108
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
411.652.355 273.011.108
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
7 1.402.161.541 480.090.095
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
8 215.928.438 199.565.745
Diğer Duran Varlıklar
14.289 64.383
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.618.104.268 679.720.223
TOPLAM VARLIKLAR
2.029.756.623 952.731.331
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
5 117.164 39.683
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4 101.540 24.393
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
15.624 15.290
Diğer Borçlar
10 5.576.172 1.377.632
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
5.418.727 1.131.570
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
157.445 246.062
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
19 127.947
ARA TOPLAM
5.693.336 1.545.262
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
5.693.336 1.545.262
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
11 166.812 120.516
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
166.812 120.516
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
19 65.595.668 20.471.750
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
65.762.480 20.592.266
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
71.455.816 22.137.528
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.958.300.807 930.593.803
Ödenmiş Sermaye
12 28.125.000 28.125.000
Geri Alınmış Paylar (-)
-20.482.527 -7.746.770
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
675.000 675.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
702.584.701
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
702.584.701
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
702.584.701
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
1.013.830.499 675.810.022
Yabancı Para Çevrim Farkları
1.013.830.499 489.279.747
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
186.530.275
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
37.312.916 22.126.999
Yasal Yedekler
37.312.916 22.126.999
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
171.858.238 152.165.205
Net Dönem Karı veya Zararı
24.396.980 59.438.347
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.958.300.807 930.593.803
TOPLAM KAYNAKLAR
2.029.756.623 952.731.331


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
15 78.840.633 47.127.053
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
78.840.633 47.127.053
BRÜT KAR (ZARAR)
78.840.633 47.127.053
Genel Yönetim Giderleri
17 -20.990.483 -13.810.805
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
8.090 187.256
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-48.944 -17.345
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
57.809.296 33.486.159
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
18 17.004.406 8.934.578
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
18 -4.382.005 -699.655
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
16 -22.229.380 20.278.744
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
48.202.317 61.999.826
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
48.202.317 61.999.826
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-23.805.337 -2.561.479
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
19 -23.372.518 -2.334.218
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
19 -432.819 -227.261
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
24.396.980 59.438.347
DÖNEM KARI (ZARARI)
24.396.980 59.438.347
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
24.396.980 59.438.347
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 20 0,00867400 0,02113400
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
71.474.677 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
71.474.677 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
520.977.018 111.825.318
Yabancı Para Çevrim Farkları
543.953.414 58.516.129
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 38.717.794
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
-19.402.662 16.527.285
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-3.573.734 -1.935.890
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-3.573.734 -1.935.890
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
592.451.695 111.825.318
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
616.848.675 171.263.665
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
616.848.675 171.263.665http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/743573


BIST17:592.439
Değişim :  -0,49% |  -12,00
Açılış :  2.454  
Önceki Kapanış :  2.451  
En Yüksek
2.470
En Düşük
2.434
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler17:59
HATEK 21,34 42.987.686 % 10,00  
RODRG 17,60 3.796.194 % 10,00  
AKSA 54,35 309.674.029 % 9,98  
KARSN 6,87 3.164.355.380 % 7,34  
FENER 46,50 294.875.119 % 7,24  
17:59 Alış Satış %  
Dolar 16,2032 16,2057 % -0,88  
Euro 17,3810 17,4561 % -0,59  
Sterlin 20,4492 20,5517 % -0,47  
Frank 16,8966 16,9984 % -0,48  
Riyal 4,3162 4,3379 % -0,65  
17:59 Alış Satış %  
Altın Ons 1.853 1.853 2,41  
Altın Gr. 968 968 -4,46  
Cumhuriyet 6.470 6.567 8,00  
Tam 6.424 6.586 -7,98  
Yarım 3.105 3.186 -3,86  
Çeyrek 1.557 1.593 -1,93  
Gümüş.Ons 22,07 22,13 0,08  
Gümüş Gr. 11,53 11,55 -0,02  
B. Petrol 116 116 1,39