***BRYAT*** BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.( Finansal Rapor

26.02.2021 23:26***BRYAT*** BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
28.125.000 -20.482.527 675.000 702.584.701 1.013.830.499 37.312.916 171.858.238 24.396.980 1.958.300.807 1.958.300.807
Transferler
-380.184 2.090.066 22.687.098 -24.396.980 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
12.071.078 245.781.878 67.584.493 325.437.449 325.437.449
Kar Payları
-41.569.538 -41.569.538 -41.569.538
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-3.055.547 3.055.547 -3.055.547 -3.055.547 -3.055.547
Dönem Sonu Bakiyeler
28.125.000 -23.538.074 675.000 714.275.595 1.259.612.377 42.458.529 149.920.251 67.584.493 2.239.113.171 2.239.113.171
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
28.125.000 -23.538.074 675.000 714.275.595 1.259.612.377 42.458.529 149.920.251 67.584.493 2.239.113.171 2.239.113.171
Transferler
4.587.872 62.996.621 -67.584.493 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
247.219.326 565.391.397 -64.934 -210.012 152.571.685 964.907.462 964.907.462
Kar Payları
-47.285.162 -47.285.162 -47.285.162
Dönem Sonu Bakiyeler
28.125.000 -23.538.074 675.000 961.494.921 1.825.003.774 -64.934 -210.012 47.046.401 165.631.710 152.571.685 3.156.735.471 3.156.735.471


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
40.631.257 39.273.226
Dönem Karı (Zararı)
152.571.685 67.584.493
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-114.775.646 -33.929.477
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
308.955 -1.744.202
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-3.721.831 -8.274.298
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
18.080.090 2.584.796
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-150.302.596 -36.705.296
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
-150.302.596 -36.705.296
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
21 20.859.736 10.209.523
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
2.835.218 5.618.210
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6.791 -9.243
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6.791 -9.243
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-94.128 18.783
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-106.993 18.624
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
12.865 159
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-894.022 -3.728.686
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-1.048.008 -3.636.667
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
153.986 -92.019
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
3.816.577 9.337.356
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
40.631.257 39.273.226
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-56.813.879 -1.840.262
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
-28.519.846
Ödenen Faiz
-3.016.819 -1.632.600
Alınan Faiz
6.738.650 8.767.248
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-32.015.864 -8.974.910
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-28.255.287 -21.625.085
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
-3.055.547
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-3.055.547
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
19.029.875 23.000.000
Kredilerden Nakit Girişleri
19.029.875 23.000.000
Ödenen Temettüler
-47.285.162 -41.569.538
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-44.437.909 15.807.879
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
107.337.803 50.262.945
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
62.899.894 66.070.824
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 455.336.726 389.265.902
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
518.236.620 455.336.726


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 518.236.620 455.336.726
Finansal Yatırımlar
4 28.519.846
Ticari Alacaklar
2.452 9.243
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
2.452 9.243
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
21 8.631.938
Diğer Dönen Varlıklar
7 13.475.813 17.495.511
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
13.475.813 17.495.511
ARA TOPLAM
568.866.669 472.841.480
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
568.866.669 472.841.480
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
8 2.272.045.155 1.628.033.412
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
9 469.237.719 243.685.609
Diğer Duran Varlıklar
145.421 11.037
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.741.428.295 1.871.730.058
TOPLAM VARLIKLAR
3.310.294.964 2.344.571.538
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
11 42.029.875 23.000.000
Ticari Borçlar
41.819 135.947
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5 13.171 120.164
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
28.648 15.783
Diğer Borçlar
12 953.464 1.847.486
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
734.052 1.782.060
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
219.412 65.426
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
21 2.661.102
Kısa Vadeli Karşılıklar
261.006
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
261.006
ARA TOPLAM
43.286.164 27.644.535
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
43.286.164 27.644.535
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
13 261.909 213.960
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
261.909 213.960
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
21 110.011.420 77.599.872
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
110.273.329 77.813.832
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
153.559.493 105.458.367
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
3.156.735.471 2.239.113.171
Ödenmiş Sermaye
14 28.125.000 28.125.000
Geri Alınmış Paylar (-)
-23.538.074 -23.538.074
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
14 675.000 675.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
17:331.381
Değişim :  -1,45% |  -20,26
Açılış :  1.397  
Önceki Kapanış :  1.401  
En Yüksek
1.397
En Düşük
1.376
BIST En Aktif Hisseler17:33
IEYHO 0,99 29.430.907 % 10,00  
PKENT 2.364,80 5.003.521 % 10,00  
YEOTK 73,20 163.752.147 % 9,99  
GARFA 13,61 8.909.955 % 9,94  
OYLUM 11,63 25.441.352 % 9,92  
17:33 Alış Satış %  
Dolar 8,8556 8,8580 % 1,10  
Euro 10,3629 10,3950 % 0,83  
Sterlin 12,0787 12,1393 % 0,78  
Frank 9,5374 9,5948 % 1,05  
Riyal 2,3547 2,3665 % 1,10  
17:33 Alış Satış %  
Altın Ons 1.748 1.748 5,12  
Altın Gr. 498 498 7,00  
Cumhuriyet 3.293 3.343 39,00  
Tam 3.277 3.359 37,24  
Yarım 1.584 1.625 18,01  
Çeyrek 794 812 9,01  
Gümüş.Ons 22,33 22,36 -0,16  
Gümüş Gr. 6,37 6,38 0,03  
B. Petrol 77,76 77,76 0,53