***BRYAT*** BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.( Finansal Rapor

11.05.2021 23:43***BRYAT*** BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
28.125.000 -23.538.074 675.000 714.275.595 1.259.612.377 42.458.529 149.920.251 67.584.493 2.239.113.171 2.239.113.171
Transferler
67.584.493 -67.584.493 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-62.617.264 214.171.049 2.629.903 21.082.747 175.266.435 175.266.435
Dönem Sonu Bakiyeler
28.125.000 -23.538.074 675.000 651.658.331 1.473.783.426 0 2.629.903 42.458.529 217.504.744 21.082.747 2.414.379.606 2.414.379.606
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
28.125.000 -23.538.074 675.000 961.494.921 1.825.003.774 -64.934 -210.012 47.046.401 165.631.710 152.571.685 3.156.735.471 3.156.735.471
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
7.363.090 145.208.595 -152.571.685 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-39.767.958 398.740.453 64.934 237.828 55.553.329 414.828.586 414.828.586
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
-75.037.152 -75.037.152 -75.037.152
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
28.125.000 -23.538.074 675.000 921.726.963 2.223.744.227 0 27.816 54.409.491 235.803.153 55.553.329 3.496.526.905 3.496.526.905


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
122.798.008 29.495.597
Dönem Karı (Zararı)
55.553.329 21.082.747
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
73.419.475 3.087.080
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
63.194 14.771
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-1.069.972 192.066
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
27.439.991 -27.347.758
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
34.359.709 22.010.109
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
34.359.709 22.010.109
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12.626.553 8.217.892
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-6.174.796 5.325.770
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-51.467 -5.079
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-53.919 -14.133
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
2.452 9.054
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
182.707 -44.170
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
28.733 -62.902
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
153.974 18.732
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
3.408.419 77.568
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-734.052 -191.981
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
4.142.471 269.549
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-9.714.455 5.297.451
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
122.798.008 29.495.597
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
37.626.914 -2.939.206
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
28.519.846 0
Ödenen Faiz
-2.216.024 -616.322
Alınan Faiz
3.285.997 424.256
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
8.037.095 -2.747.140
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-74.509.153 45.808
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
527.999 45.808
Kredilerden Nakit Girişleri
527.999 45.808
Ödenen Temettüler
-75.037.152 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
85.915.769 26.602.199
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
69.575.951 44.137.047
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
155.491.720 70.739.246
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
518.236.620 455.336.726
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
673.728.340 526.075.972


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 673.728.340 518.236.620
Finansal Yatırımlar
5 0 28.519.846
Ticari Alacaklar
53.919 2.452
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4 53.919 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
0 2.452
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
12 0 8.631.938
Diğer Dönen Varlıklar
23.411.369 13.475.813
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
7 23.411.369 13.475.813
ARA TOPLAM
697.193.628 568.866.669
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
697.193.628 568.866.669
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 2.535.217.927 2.272.045.155
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
6 448.170.563 469.237.719
Diğer Duran Varlıklar
0 145.421
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.983.388.490 2.741.428.295
TOPLAM VARLIKLAR
3.680.582.118 3.310.294.964
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 42.557.874 42.029.875
Ticari Borçlar
224.526 41.819
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4 41.904 13.171
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
182.622 28.648
Diğer Borçlar
4.361.883 953.464
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
0 734.052
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
4.361.883 219.412
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
12 13.002.973 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
296.048 261.006
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
296.048 261.006
ARA TOPLAM
60.443.304 43.286.164
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
60.443.304 43.286.164
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
290.061 261.909
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
290.061 261.909
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
12 123.321.848 110.011.420
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
123.611.909 110.273.329
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
184.055.213 153.559.493
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
3.496.526.905 3.156.735.471
Ödenmiş Sermaye
28.125.000 28.125.000
Geri Alınmış Paylar (-)
-23.538.074 -23.538.074
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
675.000 675.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
921.726.963 961.494.921
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
921.726.963 961.494.921
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
921.726.963 961.494.921
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
2.223.772.043 1.824.728.828
Yabancı Para Çevrim Farkları
2.223.744.227 1.825.003.774
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 -64.934
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 -64.934
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar
27.816 -210.012
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
54.409.491 47.046.401
Yasal Yedekler
54.409.491 47.046.401
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
235.803.153 165.631.710
Net Dönem Karı veya Zararı
55.553.329 152.571.685
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
3.496.526.905 3.156.735.471
TOPLAM KAYNAKLAR
3.680.582.118 3.310.294.964


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
10 39.673.791 12.012.605
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
39.673.791 12.012.605
BRÜT KAR (ZARAR)
39.673.791 12.012.605
Genel Yönetim Giderleri
-7.550.885 -7.214.235
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
798.308 18
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-8.499 -20.902
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
32.912.715 4.777.486
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
3.285.997 3.129.366
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-2.378.539 -616.322
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
11 34.359.709 22.010.109
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
68.179.882 29.300.639
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
68.179.882 29.300.639
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-12.626.553 -8.217.892
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
12 -12.048.585 -7.781.042
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
12 -577.968 -436.850
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
55.553.329 21.082.747
DÖNEM KARI (ZARARI)
55.553.329 21.082.747
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
55.553.329 21.082.747
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 0,01975200 0,00749600
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-41.861.008 -65.912.909
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
-41.861.008 -65.912.909
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
401.136.265 220.096.597
Yabancı Para Çevrim Farkları
398.740.453 214.171.048
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
398.740.453 214.171.048
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
81.168 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
297.285 3.287.379
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
2.017.359 2.638.170
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
2.017.359 2.638.170
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
359.275.257 154.183.688
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
414.828.586 175.266.435
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
414.828.586 175.266.435http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936309


BIST12:111.396
Değişim :  0,83% |  11,48
Açılış :  1.393  
Önceki Kapanış :  1.385  
En Yüksek
1.396
En Düşük
1.392
BIST En Aktif Hisseler12:10
ORCAY 17,32 18.526.214 % 9,97  
OYLUM 12,79 13.379.022 % 9,97  
INVEO 104,20 5.540.418 % 9,97  
RALYH 5,64 3.345.535 % 9,94  
YEOTK 80,45 46.210.056 % 9,90  
12:10 Alış Satış %  
Dolar 8,8502 8,8546 % -0,13  
Euro 10,3579 10,3638 % -0,67  
Sterlin 12,0997 12,1604 % 0,10  
Frank 9,5052 9,5625 % -0,50  
Riyal 2,3540 2,3659 % -0,11  
12:10 Alış Satış %  
Altın Ons 1.751 1.752 1,14  
Altın Gr. 498 499 -0,52  
Cumhuriyet 3.301 3.351 8,00  
Tam 3.287 3.368 46,57  
Yarım 1.589 1.629 22,53  
Çeyrek 797 815 11,27  
Gümüş.Ons 22,53 22,55 0,12  
Gümüş Gr. 6,41 6,42 0,02  
B. Petrol 78,32 78,32 1,09