***BRYAT*** BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.( Finansal Rapor

18.08.2021 23:49
***BRYAT*** BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.( Finansal Rapor


***BRYAT*** BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
28.125.000 -23.538.074 675.000 714.275.595 1.259.612.377 42.458.529 149.920.251 67.584.493 2.239.113.171 2.239.113.171
Transferler
4.587.872 62.996.621 -67.584.493 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-18.573.364 343.253.791 -119.882 475.663 52.383.560 377.419.768 377.419.768
Kar Payları
-47.285.162 -47.285.162 -47.285.162
Dönem Sonu Bakiyeler
28.125.000 0 0 0 0 -23.538.074 0 675.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 695.702.231 0 1.602.866.168 0 0 0 0 -119.882 0 0 0 0 0 0 475.663 0 0 47.046.401 0 0 0 165.631.710 52.383.560 0 2.569.247.777 2.569.247.777
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
28.125.000 -23.538.074 675.000 961.494.921 1.825.003.774 -64.934 -210.012 47.046.401 165.631.710 152.571.685 3.156.735.471 3.156.735.471
Transferler
7.363.090 145.208.595 -152.571.685 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-46.636.978 568.739.853 84.181 210.012 87.044.894 609.441.962 609.441.962
Kar Payları
-75.037.152 -75.037.152 -75.037.152
Dönem Sonu Bakiyeler
28.125.000 -23.538.074 675.000 914.857.943 2.393.743.627 19.247 0 54.409.491 235.803.153 87.044.894 3.691.140.281 3.691.140.281


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
92.917.332 51.054.313
Dönem Karı (Zararı)
87.044.894 52.383.560
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
8.135.683 -10.140.175
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
83.192 21.439
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-812.208 -416.869
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-81.418.806 -62.855.998
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
73.738.827 39.757.820
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
73.738.827 39.757.820
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
16.544.678 13.353.433
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-2.263.245 8.810.928
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
2.452 9.051
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
2.452 9.051
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
58.446 -66.088
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
65.734 -83.556
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-7.288 17.468
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-624.170 -16.534
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-734.052 -112.372
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
109.882 95.838
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.699.973 8.884.499
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
92.917.332 51.054.313
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-556.045.852 -37.598.559
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
-580.069.000
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
28.519.846 -26.828.595
Ödenen Faiz
-3.819.580 -1.173.104
Alınan Faiz
4.631.788 1.589.974
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-5.308.906 -11.186.834
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-85.280.781 -49.925.970
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-10.243.629 -2.640.808
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-10.243.629 -2.640.808
Ödenen Temettüler
-75.037.152 -47.285.162
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-548.409.301 -36.470.216
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
96.092.111 69.141.397
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-452.317.190 32.671.181
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
518.236.620 455.336.726
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
65.919.430 488.007.907


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 65.919.430 518.236.620
Finansal Yatırımlar
4 28.519.846
Ticari Alacaklar
2.452
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
2.452
Peşin Ödenmiş Giderler
255.210
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
12 8.631.938
Diğer Dönen Varlıklar
7 15.390.083 13.475.813
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
15.390.083 13.475.813
ARA TOPLAM
81.564.723 568.866.669
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
81.564.723 568.866.669
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
4 1.553.065.048 2.272.045.155
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
6 2.221.903.975 469.237.719
Diğer Duran Varlıklar
4.672 145.421
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
3.774.973.695 2.741.428.295
TOPLAM VARLIKLAR
3.856.538.418 3.310.294.964
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 31.786.246 42.029.875
Ticari Borçlar
100.265 41.819
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5 78.905 13.171
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
21.360 28.648
Diğer Borçlar
329.294 953.464
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
0 734.052
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
329.294 219.412
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
12 2.308.017
Kısa Vadeli Karşılıklar
312.237 261.006
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
312.237 261.006
ARA TOPLAM
34.836.059 43.286.164
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
34.836.059 43.286.164
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
293.870 261.909
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
293.870 261.909
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
12 130.268.208 110.011.420
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
130.562.078 110.273.329
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
165.398.137 153.559.493
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
3.691.140.281 3.156.735.471
Ödenmiş Sermaye
28.125.000 28.125.000
Geri Alınmış Paylar (-)
-23.538.074 -23.538.074
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
675.000 675.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
914.857.943 961.494.921
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
914.857.943 961.494.921
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
914.857.943 961.494.921
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
2.393.762.874 1.824.728.828
Yabancı Para Çevrim Farkları
2.393.743.627 1.825.003.774
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
19.247 -64.934
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
19.247 -64.934
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0 -210.012
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
54.409.491 47.046.401
Yasal Yedekler
54.409.491 47.046.401
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
235.803.153 165.631.710
Net Dönem Karı veya Zararı
87.044.894 152.571.685
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
3.691.140.281 3.156.735.471
TOPLAM KAYNAKLAR
3.856.538.418 3.310.294.964


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
10 42.298.669 31.845.445 2.624.878 19.832.840
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
42.298.669 31.845.445 2.624.878 19.832.840
BRÜT KAR (ZARAR)
42.298.669 31.845.445 2.624.878 19.832.840
Genel Yönetim Giderleri
-14.181.992 -10.629.498 -6.631.107 -3.415.263
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
858.551 381 60.243 363
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-21.764 -35.465 -13.265 -14.563
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
28.953.464 21.180.863 -3.959.251 16.403.377
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
4.716.861 5.971.415 1.430.864 2.842.049
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-3.819.580 -1.173.105 -1.441.041 -556.783
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
11 73.738.827 39.757.820 39.379.118 17.747.711
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
103.589.572 65.736.993 35.409.690 36.436.354
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
103.589.572 65.736.993 35.409.690 36.436.354
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-16.544.678 -13.353.433 -3.918.125 -5.135.541
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
12 -14.681.506 -12.699.552 -2.632.921 -4.918.510
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
12 -1.863.172 -653.881 -1.285.204 -217.031
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
87.044.894 52.383.560 31.491.565 31.300.813
DÖNEM KARI (ZARARI)
87.044.894 52.383.560 31.491.565 31.300.813
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
87.044.894 52.383.560 31.491.565 31.300.813
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 0,03094900 0,01862500 0,01119700 0,01112900
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-49.091.556 -19.550.909 -7.230.548 46.362.000
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
-49.091.556 -19.550.909 -7.230.548 46.362.000
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
571.488.624 344.587.117 170.352.359 124.490.520
Yabancı Para Çevrim Farkları
568.739.853 343.253.791 169.999.400 129.082.743
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
105.226 -153.696 24.058 -153.696
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
262.515 594.579 -34.770 -2.692.800
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
2.381.030 892.443 363.671 -1.745.727
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
2.381.030 892.443 363.671 -1.745.727
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
522.397.068 325.036.208 163.121.811 170.852.520
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
609.441.962 377.419.768 194.613.376 202.153.333
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
609.441.962 377.419.768 194.613.376 202.153.333http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/959184


BIST18:052.011
Değişim :  -0,15% |  -3,05
Açılış :  2.008  
Önceki Kapanış :  2.014  
En Yüksek
2.021
En Düşük
1.987
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
LINK 33,44 28.283.665 % 10,00  
SANEL 9,58 7.694.445 % 9,99  
KGYO 6,86 27.000.860 % 9,94  
ERCB 50,95 94.413.873 % 9,90  
LIDFA 4,89 73.534.804 % 9,89  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 13,4300 13,4667 % 0,67  
Euro 15,2449 15,2928 % 0,98  
Sterlin 18,1614 18,2525 % 0,31  
Frank 14,6753 14,7637 % 1,21  
Riyal 3,5713 3,5892 % 0,55  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.830 1.831 -7,50  
Altın Gr. 791 791 1,23  
Cumhuriyet 5.267 5.346 2,00  
Tam 5.241 5.374 0,22  
Yarım 2.533 2.600 0,10  
Çeyrek 1.271 1.300 0,06  
Gümüş.Ons 24,22 24,25 -0,22  
Gümüş Gr. 10,47 10,48 -0,03  
B. Petrol 87,71 87,71 -0,67