***BRYAT*** BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.( Finansal Rapor

28.02.2017 18:19***BRYAT*** BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
28.125.000 675.000 174.783.485 179.750.233 9.749.693 104.159.347 43.808.024 541.050.782 541.050.782
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-539.991 2.290.168 42.057.847 -43.808.024 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
113.516.871 -38.545.770 34.495.005 109.466.106 109.466.106
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
-24.307.918 -24.307.918 -24.307.918
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
28.125.000 675.000 288.300.356 140.664.472 12.039.861 121.909.276 34.495.005 626.208.970 626.208.970
Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
28.125.000 675.000 288.300.356 140.664.472 12.039.861 121.909.276 34.495.005 626.208.970 626.208.970
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-595.774 1.199.819 33.890.960 -34.495.005 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
125.935.977 9.910.589 31.237.363 167.083.929 167.083.929
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
-13.404.439 -13.404.439 -13.404.439
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-5.160.451 5.160.451 -5.160.451 -5.160.451 -5.160.451
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
28.125.000 -5.160.451 675.000 414.236.333 149.979.287 18.400.131 137.235.346 31.237.363 774.728.009 774.728.009


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
44.966.620 19.936.376
Dönem Karı (Zararı)
31.237.363 34.495.005
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
6.725.352 -24.421.218
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-1.032.752 466.025
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-1.032.752 466.025
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-3.664.060 468.335
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
468.335
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-3.664.060
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-18.032 -153.837
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
4.168.212 -30.905.965
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
4.168.212 -30.905.965
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
7.271.984 5.704.224
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
7.003.905 9.862.589
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
24.750 -66.279
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
24.750 -66.279
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-154.078 -265.119
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-266.623 24.804
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
112.545 -289.923
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7.133.233 10.193.987
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
7.133.233 10.193.987
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
44.966.620 19.936.376
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.728.011 -9.830.812
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
-10.600.406
Ödenen Faiz
-56.191 -2.813.503
Alınan Faiz
4.916.453 3.583.097
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-6.588.273
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-18.564.890 -24.307.918
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
-5.160.451
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-5.160.451
Ödenen Temettüler
-13.404.439 -24.307.918
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
24.673.719 -14.202.354
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
33.619.782 35.236.506
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
58.293.501 21.034.152
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
159.831.390 138.797.238
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
218.124.891 159.831.390


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2016 Önceki Dönem 31.12.2015
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 218.124.891 159.831.390
Ticari Alacaklar
17.585 66.279
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4 17.585 42.335
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
23.944
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
19 2.045.200
Diğer Dönen Varlıklar
6 6.362.520 4.613.898
İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar

İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
6.362.520 4.613.898
ARA TOPLAM
224.504.996 166.556.767
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
224.504.996 166.556.767
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
7 410.535.558 329.155.562
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
8 163.884.097 144.931.183
Diğer Duran Varlıklar
50.847 9.048
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
574.470.502 474.095.793
TOPLAM VARLIKLAR
798.975.498 640.652.560
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
5 129.489 74.030
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4 54.153 68.116
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
75.336 5.914
Diğer Borçlar
10 1.172.393 1.381.930
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
1.055.760 1.308.420
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
116.633 73.510
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
5.824.012
ARA TOPLAM
7.125.894 1.455.960
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
7.125.894 1.455.960
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
110.257 90.569
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
11 110.257 90.569
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
19 17.011.237 12.895.642
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
101 1.419
İlişkili Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
101 1.419
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
17.121.595 12.987.630
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
24.247.489 14.443.590
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
774.728.009 626.208.970
Ödenmiş Sermaye
28.125.000 28.125.000
Geri Alınmış Paylar (-)
-5.160.451
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
675.000 675.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
564.215.620 428.964.828
Yabancı Para Çevrim Farkları
414.236.333 288.300.356
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
12 149.979.287 140.664.472
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
18.400.131 12.039.861
Yasal Yedekler
18.400.131 12.039.861
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
137.235.346 121.909.276
Net Dönem Karı veya Zararı
31.237.363 34.495.005
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
774.728.009 626.208.970
TOPLAM KAYNAKLAR
798.975.498 640.652.560


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
15 25.077.625 17.871.404
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
25.077.625 17.871.404
BRÜT KAR (ZARAR)
25.077.625 17.871.404
Genel Yönetim Giderleri
17 -11.201.004 -9.416.528
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
966.176 1.306.949
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-19.097 -226
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
14.823.700 9.761.599
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
18 4.916.452 3.583.097
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
18 -1.252.392 -4.051.432
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
16 20.021.587 30.905.965
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
38.509.347 40.199.229
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
38.509.347 40.199.229
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-7.271.984 -5.704.224
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
19 -6.588.273 -5.277.407
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
19 -683.711 -426.817
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
31.237.363 34.495.005
DÖNEM KARI (ZARARI)
31.237.363 34.495.005
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
31.237.363 34.495.005
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 0,01110700 0,01226500
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
135.846.566 74.971.101
Yabancı Para Çevrim Farkları
134.949.756 134.281.981
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
134.949.756 134.281.981
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
10.432.199 -40.722.317
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme Kazançları (Kayıpları)
10.432.199 -40.722.317
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
-9.013.779 -20.765.110
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kazançlar (Kayıplar)
-9.013.779 -20.765.110
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-521.610 2.176.547
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-521.610 2.176.547
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
135.846.566 74.971.101
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
167.083.929 109.466.106
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
167.083.929 109.466.106http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/589331


BIST15:481.387
Değişim :  0,14% |  1,92
Açılış :  1.393  
Önceki Kapanış :  1.385  
En Yüksek
1.398
En Düşük
1.383
BIST En Aktif Hisseler15:48
PKENT 2.601,20 24.859.461 % 10,00  
AKFGY 4,52 7.695.329 % 9,98  
YEOTK 80,50 63.004.023 % 9,97  
ORCAY 17,32 18.919.933 % 9,97  
OYLUM 12,79 16.925.242 % 9,97  
15:48 Alış Satış %  
Dolar 8,8457 8,8496 % -0,18  
Euro 10,3538 10,3647 % -0,66  
Sterlin 12,0863 12,1469 % -0,01  
Frank 9,4988 9,5560 % -0,57  
Riyal 2,3495 2,3613 % -0,30  
15:48 Alış Satış %  
Altın Ons 1.754 1.754 3,67  
Altın Gr. 498 498 -0,70  
Cumhuriyet 3.295 3.345 -6,00  
Tam 3.285 3.368 -0,64  
Yarım 1.587 1.629 -0,60  
Çeyrek 796 815 -0,16  
Gümüş.Ons 22,66 22,69 0,25  
Gümüş Gr. 6,44 6,45 0,05  
B. Petrol 78,72 78,72 1,49