***BRYAT*** BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.( Finansal Rapor

08.05.2017 20:22***BRYAT*** BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
28.125.000 675.000 288.300.356 140.664.472 12.039.861 121.909.276 34.495.005 626.208.970 626.208.970
Transferler
-131.856 34.626.861 -34.495.005
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-14.785.661 10.362.885 27.240.190 22.817.414 22.817.414
Dönem Sonu Bakiyeler
28.125.000 675.000 273.514.695 150.895.501 12.039.861 156.536.137 27.240.190 649.026.384 649.026.384
Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
28.125.000 -5.160.451 675.000 414.236.333 149.979.287 18.400.131 137.235.346 31.237.363 774.728.009 774.728.009
Transferler
5.502 31.231.861 -31.237.363
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
27.142.420 8.844.713 30.247.472 66.234.605 66.234.605
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-2.586.319 2.586.319 -2.586.319 -2.586.319 -2.586.319
Dönem Sonu Bakiyeler
28.125.000 -7.746.770 675.000 441.378.753 158.829.502 20.986.450 165.880.888 30.247.472 838.376.295 838.376.295


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-7.699.814 3.614.294
Dönem Karı (Zararı)
30.247.472 27.240.190
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-34.285.398 -24.102.234
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-1.075.212 -1.265.983
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-1.803.900 -1.523.364
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-1.803.900 -1.523.364
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-414.986 -1.253.589
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-32.222.732 -19.970.075
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
-32.222.732 -19.970.075
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
1.231.432 -89.223
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-3.661.888 476.338
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
0 -29.548
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-29.548
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
221.517 -75.024
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
74.197 -29.653
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
147.320 -45.371
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.883.405 580.910
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-7.699.814 3.614.294
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
720.138 1.523.364
Ödenen Faiz
-7.237 -27.563
Alınan Faiz
1.848.272 1.550.927
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-1.120.897
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.586.319
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
-2.586.319
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.586.319
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-9.565.995 5.137.658
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
7.400.577 -4.078.790
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.165.418 1.058.868
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
218.124.891 159.831.390
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
215.959.473 160.890.258


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 215.959.472 218.124.891
Ticari Alacaklar
50.762.134 17.585
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4 50.762.134 17.585
Diğer Dönen Varlıklar
7 6.669.147 6.362.520
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
6.669.147 6.362.520
ARA TOPLAM
273.390.753 224.504.996
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
273.390.753 224.504.996
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 433.641.708 410.535.558
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
6 152.254.430 163.884.097
Diğer Duran Varlıklar
50.847
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
585.896.138 574.470.502
TOPLAM VARLIKLAR
859.286.891 798.975.498
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
128.534 129.489
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4 92.530 54.153
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
36.004 75.336
Diğer Borçlar
1.394.865 1.172.393
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
1.091.580 1.055.760
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
303.285 116.633
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
11 1.104.908 5.824.012
ARA TOPLAM
2.628.307 7.125.894
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.628.307 7.125.894
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
126.068 110.257
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
11 18.156.221 17.011.237
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
101
İlişkili Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
101
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
18.282.289 17.121.595
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
20.910.596 24.247.489
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
838.376.295 774.728.009
Ödenmiş Sermaye
28.125.000 28.125.000
Geri Alınmış Paylar (-)
-7.746.770 -5.160.451
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
675.000 675.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
600.208.255 564.215.620
Yabancı Para Çevrim Farkları
441.378.753 414.236.333
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
158.829.502 149.979.287
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
20.986.450 18.400.131
Yasal Yedekler
20.986.450 18.400.131
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
165.880.888 137.235.346
Net Dönem Karı veya Zararı
30.247.472 31.237.363
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
838.376.295 774.728.009
TOPLAM KAYNAKLAR
859.286.891 798.975.498


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
9 39.858.681 22.741.186
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
39.858.681 22.741.186
BRÜT KAR (ZARAR)
39.858.681 22.741.186
Genel Yönetim Giderleri
-4.609.462 -3.515.612
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
399
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-203 -255
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
35.249.415 19.225.319
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
1.848.269 1.550.927
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-44.369 -27.563
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
10 -5.574.411 6.402.284
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
31.478.904 27.150.967
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
31.478.904 27.150.967
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-1.231.432 89.223
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
11 -1.120.897
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
11 -110.535 89.223
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
30.247.472 27.240.190
DÖNEM KARI (ZARARI)
30.247.472 27.240.190
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
30.247.472 27.240.190
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 0,01075500 0,00968500
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
35.987.133 -4.422.776
Yabancı Para Çevrim Farkları
25.561.806 -17.993.335
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
25.561.806 -17.993.335
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
9.310.224 10.886.813
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme Kazançları (Kayıpları)
9.310.224 10.886.813
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
1.580.614 3.207.674
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-465.511 -523.928
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-465.511 -523.928
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
35.987.133 -4.422.776
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
66.234.605 22.817.414
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
66.234.605 22.817.414http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/605767


BIST10:261.393
Değişim :  0,60% |  8,25
Açılış :  1.393  
Önceki Kapanış :  1.385  
En Yüksek
1.396
En Düşük
1.392
BIST En Aktif Hisseler10:26
INVEO 104,20 4.319.298 % 9,97  
ORCAY 17,32 17.002.332 % 9,97  
RALYH 5,64 2.558.902 % 9,94  
GEDIK 7,35 7.981.112 % 9,87  
OYLUM 12,67 7.099.258 % 8,94  
10:26 Alış Satış %  
Dolar 8,8638 8,8655 % -0,01  
Euro 10,3832 10,3878 % -0,44  
Sterlin 12,0904 12,1510 % 0,03  
Frank 9,5218 9,5792 % -0,32  
Riyal 2,3559 2,3677 % -0,03  
10:26 Alış Satış %  
Altın Ons 1.760 1.760 9,28  
Altın Gr. 501 501 2,11  
Cumhuriyet 3.301 3.351 8,00  
Tam 3.287 3.368 46,57  
Yarım 1.589 1.629 22,53  
Çeyrek 797 815 11,27  
Gümüş.Ons 22,66 22,68 0,24  
Gümüş Gr. 6,45 6,46 0,06  
B. Petrol 78,02 78,02 0,79