***BRYAT*** BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.( Finansal Rapor

14.08.2017 19:10
***BRYAT*** BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.( Finansal Rapor


***BRYAT*** BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
28.125.000 675.000 288.300.356 140.664.472 12.039.861 121.909.276 34.495.005 626.208.970 626.208.970
Transferler
-247.973 1.199.819 33.543.159 -34.495.005
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-4.055.227 19.094.988 37.287.430 52.327.191 52.327.191
Kar Payları
-13.404.438 -13.404.438 -13.404.438
Dönem Sonu Bakiyeler
28.125.000 675.000 284.245.129 159.511.487 13.239.680 142.047.997 37.287.430 665.131.723 665.131.723
Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
28.125.000 -5.160.451 675.000 414.236.333 149.979.287 18.400.131 137.235.346 31.237.363 774.728.009 774.728.009
Transferler
-158.019 1.140.549 30.254.833 -31.237.363
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
7.039.067 5.387.646 49.296.610 61.723.323 61.723.323
Kar Payları
-12.811.552 -12.811.552 -12.811.552
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-2.586.319 2.586.319 -2.586.319 -2.586.319 -2.586.319
Dönem Sonu Bakiyeler
28.125.000 -7.746.770 675.000 421.275.400 155.208.914 22.126.999 152.092.308 49.296.610 821.053.461 821.053.461


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
29.666.469 39.296.943
Dönem Karı (Zararı)
49.296.610 37.287.430
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-11.321.792 2.079.015
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
21.652 -582.255
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-4.375.450 -1.917.028
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-4.375.450 -1.917.028
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-1.294.049 -449.716
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-5.876.177 4.903.311
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
-5.876.177 4.903.311
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
202.232 124.703
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-8.308.349 -69.502
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-5.930 -18.442
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-5.930 -18.442
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-647.932 -479.553
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-1.011.805 -52.080
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
363.873 -427.473
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-7.654.487 428.493
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
29.666.469 39.296.943
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
4.375.450 1.917.029
Ödenen Faiz
-8.103 -28.604
Alınan Faiz
4.383.553 1.945.633
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-15.397.871 -13.404.438
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
-2.586.319
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.586.319
Ödenen Temettüler
-12.811.552 -13.404.438
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
18.644.048 27.809.534
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-749.975 -769.583
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
17.894.073 27.039.951
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
218.124.891 159.831.390
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
236.018.964 186.871.341


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 236.018.964 218.124.891
Ticari Alacaklar
13.031.437 17.585
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4 13.031.437 17.585
Diğer Dönen Varlıklar
8.237.042 6.362.520
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
7 8.237.042 6.362.520
ARA TOPLAM
257.287.443 224.504.996
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
257.287.443 224.504.996
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 414.593.079 410.535.558
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
6 167.371.890 163.884.097
Diğer Duran Varlıklar
6.699 50.847
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
581.971.668 574.470.502
TOPLAM VARLIKLAR
839.259.111 798.975.498
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
115.422 129.489
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4 98.108 54.153
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
17.314 75.336
Diğer Borçlar
538.528 1.172.393
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
1.055.760
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
538.528 116.633
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
11 5.824.012
ARA TOPLAM
653.950 7.125.894
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
653.950 7.125.894
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
130.482 110.257
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
130.482 110.257
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
11 17.421.218 17.011.237
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
101
İlişkili Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
101
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
17.551.700 17.121.595
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
18.205.650 24.247.489
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
821.053.461 774.728.009
Ödenmiş Sermaye
28.125.000 28.125.000
Geri Alınmış Paylar (-)
-7.746.770 -5.160.451
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
675.000 675.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
576.484.314 564.215.620
Yabancı Para Çevrim Farkları
421.275.400 414.236.333
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
155.208.914 149.979.287
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
22.126.999 18.400.131
Yasal Yedekler
22.126.999 18.400.131
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
152.092.308 137.235.346
Net Dönem Karı veya Zararı
49.296.610 31.237.363
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
821.053.461 774.728.009
TOPLAM KAYNAKLAR
839.259.111 798.975.498


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2016 - 30.06.2016
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
9 47.031.828 24.434.350 7.770.392 1.693.164
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
47.031.828 24.434.350 7.770.392 1.693.164
BRÜT KAR (ZARAR)
47.031.828 24.434.350 7.770.392 1.693.164
Genel Yönetim Giderleri
-7.975.479 -5.773.505 -3.434.092 -1.969.934
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
185.492 336 185.099 336
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-2.648 -254 -2.448 22
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
39.239.193 18.660.927 4.518.951 -276.412
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
4.383.553 1.945.632 2.562.580 267.671
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-8.103 -28.604 35.611 1.217
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
10 5.884.199 16.834.178 11.376.284 9.907.492
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
49.498.842 37.412.133 18.493.426 9.899.968
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
49.498.842 37.412.133 18.493.426 9.899.968
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-202.232 -124.703 1.011.014 -221.234
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
11 1.104.343
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
11 -202.232 -124.703 -93.329 -221.234
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
49.296.610 37.287.430 19.504.440 9.678.734
DÖNEM KARI (ZARARI)
49.296.610 37.287.430 19.504.440 9.678.734
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
49.296.610 37.287.430 19.504.440 9.678.734
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 0,01752800 0,01325800 0,00693500 0,00034400
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
12.426.713 15.039.761 -23.626.190 19.824.799
Yabancı Para Çevrim Farkları
-3.994.197 -3.645.921 -29.775.739 15.821.221
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
-3.994.197 -3.645.921 -29.775.739 15.821.221
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
5.671.206 20.099.988 -3.501.520 8.321.452
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
11.033.264 -409.306 9.475.993 -3.879.716
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-283.560 -1.005.000 175.076 -438.158
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-283.560 -1.005.000 175.076 -438.158
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
12.426.713 15.039.761 -23.626.190 19.824.799
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
61.723.323 52.327.191 -4.121.750 29.503.533
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
61.723.323 52.327.191 -4.121.750 29.503.533http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/625437


BIST18:052.375
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  2.392  
Önceki Kapanış :  2.375  
En Yüksek
2.399
En Düşük
2.373
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
EGEPO 8,80 29.844.642 % 10,00  
JANTS 79,20 190.051.415 % 10,00  
MZHLD 52,25 6.813.076 % 9,95  
ORCAY 20,02 126.215.830 % 9,94  
KGYO 4,76 1.797.552 % 9,93  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 16,1032 16,1050 % 0,18  
Euro 17,2175 17,2981 % 0,01  
Sterlin 20,1451 20,2461 % 0,13  
Frank 16,6905 16,7911 % -0,01  
Riyal 4,2876 4,3091 % 0,20  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.860 1.861 -5,96  
Altın Gr. 963 964 -2,69  
Cumhuriyet 6.410 6.507 133,00  
Tam 6.379 6.540 133,74  
Yarım 3.083 3.164 64,69  
Çeyrek 1.546 1.582 32,35  
Gümüş.Ons 22,00 22,03 -0,10  
Gümüş Gr. 11,39 11,40 -0,06  
B. Petrol 112 112 1,19