***BURVA*** BURÇELİK VANA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

01.03.2018 18:11
***BURVA*** BURÇELİK VANA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor


***BURVA*** BURÇELİK VANA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
21 15.567.812 6.770.279
Satışların Maliyeti
21 -11.852.792 -4.416.083
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
3.715.020 2.354.196
BRÜT KAR (ZARAR)
3.715.020 2.354.196
Genel Yönetim Giderleri
22 -1.106.124 -1.134.693
Pazarlama Giderleri
22 -515.626 -476.987
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
23 374.757 255.951
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
23 -121.667 -207.595
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
2.346.360 790.872
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
24 35.505 599
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
24 -10.400 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
2.371.465 791.471
Finansman Gelirleri
25 18.092 11.890
Finansman Giderleri
26 -1.379.201 -1.002.041
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.010.356 -198.680
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-112.403 -33.629
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
20 -112.403 -33.629
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
897.953 -232.309
DÖNEM KARI (ZARARI)
28 897.953 -232.309
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
28 897.953 -232.309
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
7.347.672 173.775 514.929 -201.818 73.429 -4.186.715 104.283 3.825.555 3.825.555
Transferler
104.283 -104.283
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
710.814 -67.503 -232.309 411.002
Dönem Karı (Zararı)
-232.309 -232.309
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
710.814 -67.503 643.311
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-51.735 51.735
Dönem Sonu Bakiyeler
7.347.672 173.775 514.929 659.079 -269.321 73.429 -4.030.697 -232.309 4.236.557 4.236.557
Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
7.347.672 173.775 514.929 659.079 -269.321 73.429 -4.030.697 -232.309 4.236.557 4.236.557
Transferler
-232.390 232.309
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-76.395 -122.729 76.395 897.953 775.224
Dönem Karı (Zararı)
897.953 897.953
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-76.395 -122.729 76.395 -122.729
Dönem Sonu Bakiyeler
7.347.672 173.775 514.929 582.684 -392.050 73.429 -4.186.611 897.953 5.011.781 5.011.781


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.448.931 -1.217.104
Dönem Karı (Zararı)
28 897.953 -232.309
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
28 897.953 -232.309
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.715.767 1.186.788
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11-12 436.455 464.127
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-4.168
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 -1.000
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 -3.168
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-39.687 -255.094
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 -39.687 -231.602
Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-13.438
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-10.054
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
1.206.596 717.788
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
25 -1.167
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
26 1.220.764 697.739
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
5 19.092 29.007
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
5 -32.093 -8.958
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
247.382
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
20 112.403 16.753
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-164.789 -2.171.583
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
5 -1.885.061 182.677
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
5 956.901
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
5 -1.885.061 -774.224
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6 -746.483 2.942
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -746.483 2.942
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
7 794.233 -1.481.059
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
8 333.266 -624.764
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5 24.436 221.040
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5 -12.503 9.146
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5 36.939 211.894
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
15 -32.952 7.117
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6 869 -37.261
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6 869 -37.261
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
8 1.382.770 229.378
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-35.867 -671.653
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-35.867 -671.653
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
2.448.931 -1.217.104
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-354.397 13.973
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
34.584 8.422
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
11-12 34.584 8.422
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11-12 -390.148 -46.184
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11-12 -390.148 -46.184
Alınan Faiz
25 1.167
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
51.735
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-912.690 1.007.107
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
29 13.899.749 39.814.498
Kredilerden Nakit Girişleri
29 13.899.749 39.814.498
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
29 -13.591.675 -38.109.652
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
29 -13.591.675 -38.109.652
Ödenen Faiz
26 -1.220.764 -697.739
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.181.844 -196.024
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-8.958
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.181.844 -204.982
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 122.959 327.941
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 1.304.803 122.959


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
897.953 -232.309
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-199.124 643.311
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
19 -76.395 710.814
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
19 -122.729 -67.503
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-199.124 643.311
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
698.829 411.002
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
698.829 411.002


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 1.304.803 122.959
Ticari Alacaklar
5 3.811.203 1.915.637
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3-5 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 3.811.203 1.915.637
Diğer Alacaklar
6 761.563 15.079
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 761.563 15.079
Stoklar
7 4.553.985 5.348.218
Peşin Ödenmiş Giderler
8 645.795 979.040
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
3 15.399 266.194
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8 630.396 712.846
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
10 172 0
Diğer Dönen Varlıklar
709.955 674.260
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
17 709.955 674.260
ARA TOPLAM
11.787.476 9.055.193
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
11.787.476 9.055.193
DURAN VARLIKLAR

İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar
29 25.000 25.000
Maddi Duran Varlıklar
11 2.255.128 2.331.900
Tesis, Makine ve Cihazlar
11 1.355.981 1.477.856
Taşıtlar
11 55.552 63.587
Mobilya ve Demirbaşlar
11 616.636 772.848
Özel Maliyetler
11 12.109 17.609
Yapılmakta Olan Yatırımlar
11 214.850 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 19.616 23.736
Diğer Haklar
12 6.378 0
Lisanslar
12 13.238 8.714
Bilgisayar Yazılımları
12 15.022
Peşin Ödenmiş Giderler
0 21
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8 0 21
Ertelenmiş Vergi Varlığı
20 416.289 494.076
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.716.033 2.874.733
TOPLAM VARLIKLAR
14.503.509 11.929.926
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
29 2.262.166 1.549.563
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
29 2.262.166 1.549.563
Banka Kredileri
29 2.262.166 1.549.563
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
29 2.809.729 2.751.088
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
29 2.809.729 2.751.088
Banka Kredileri
29 2.809.729 2.751.088
Ticari Borçlar
5 549.176 527.236
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3-5 4.305 16.611
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 544.871 510.625
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
86.169 119.121
Diğer Borçlar
6 26.889 26.020
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 26.889 26.020
Ertelenmiş Gelirler
8 1.787.341 404.571
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
8 1.787.341 404.571
Kısa Vadeli Karşılıklar
44.559 49.110
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
15 44.559 49.110
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
936 936
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13 936 936
ARA TOPLAM
7.566.965 5.427.645
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
7.566.965 5.427.645
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
29 1.538.751 2.001.921
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
29 1.538.751 2.001.921
Banka Kredileri
29 1.538.751 2.001.921
Uzun Vadeli Karşılıklar
386.012 263.803
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
15 386.012 263.803
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.924.763 2.265.724
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
9.491.728 7.693.369
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
5.011.781 4.236.557
Ödenmiş Sermaye
18 7.347.672 7.347.672
Sermaye Düzeltme Farkları
18 173.775 173.775
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
18 514.929 514.929
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
18 190.634 389.758
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18 190.634 389.758
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
18 582.684 659.079
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18 -392.050 -269.321
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
18 73.429 73.429
Yasal Yedekler
18 73.429 73.429
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
18 -4.186.611 -4.030.697
Net Dönem Karı veya Zararı
28 897.953 -232.309
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
5.011.781 4.236.557
TOPLAM KAYNAKLAR
14.503.509 11.929.926http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/664765


BIST
13:092.985
Değişim :  0,17% |  5,00
Açılış :  2.979  
Önceki Kapanış :  2.980  
En Yüksek
2.998
En Düşük
2.960
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler13:09
GOLTS 69,45 9.797.798 % 9,98  
TUKAS 15,77 228.453.977 % 9,97  
AZTEK 13,18 5.803.813 % 9,92  
COSMO 29,28 3.266.857 % 9,91  
KZBGY 35,06 66.234.918 % 9,56  
13:09 Alış Satış %  
Dolar 17,9610 17,9633 % 0,09  
Euro 18,2736 18,2877 % 0,06  
Sterlin 21,6191 21,7275 % 0,26  
Frank 18,7833 18,8964 % -0,02  
Riyal 4,7694 4,7934 % 0,06  
13:09 Alış Satış %  
Altın Ons 1.770 1.770 8,55  
Altın Gr. 1.022 1.022 5,00  
Cumhuriyet 6.862 6.965 13,00  
Tam 6.896 6.951 35,00  
Yarım 3.360 3.398 17,00  
Çeyrek 1.685 1.699 9,00  
Gümüş.Ons 19,83 19,87 0,05  
Gümüş Gr. 11,44 11,46 0,02  
B. Petrol 95,09 95,09 1,44