***BURVA*** BURÇELİK VANA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

30.04.2018 18:14
***BURVA*** BURÇELİK VANA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor


***BURVA*** BURÇELİK VANA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
10 2.645.080 3.146.942
Satışların Maliyeti
10 -2.165.155 -2.417.408
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
479.925 729.534
BRÜT KAR (ZARAR)
479.925 729.534
Genel Yönetim Giderleri
-302.105 -252.971
Pazarlama Giderleri
-139.843 -133.575
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
123.830 71.580
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-11.855 -16.639
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
149.952 397.929
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
14.160 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
164.112 397.929
Finansman Gelirleri
11 24.351 8.583
Finansman Giderleri
11 -273.322 -401.858
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-84.859 4.654
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-5.653 49.904
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-5.653 49.904
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-90.512 54.558
DÖNEM KARI (ZARARI)
13 -90.512 54.558
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-90.512 54.558
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
7.347.672 173.775 514.929 659.079 -269.321 73.429 -4.030.697 -232.309 4.236.557 4.236.557
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-232.309 232.309 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-14.348 54.558 40.210 40.210
Dönem Karı (Zararı)
54.558 54.558 54.558
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-14.348 -14.348 -14.348
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
7.347.672 173.775 514.929 659.079 -283.669 73.429 -4.263.006 54.558 4.276.767 4.276.767
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
7.347.672 173.775 514.929 582.684 -392.050 73.429 -4.186.611 897.953 5.011.781 5.011.781
Transferler
897.953 -897.953
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-20.164 -11.274 -90.512 -121.950 -121.950
Dönem Karı (Zararı)
-90.512 -90.512 -90.512
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-20.164 -11.274 -31.438 -31.438
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
20.164 20.164 20.164
Dönem Sonu Bakiyeler
7.347.672 173.775 514.929 562.520 -403.324 73.429 -3.268.494 -90.512 4.909.995 4.909.995


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
838.196 -1.000.920
Dönem Karı (Zararı)
13 -90.512 54.558
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
13 -90.512 54.558
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
338.495 373.003
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8-9 109.670 108.716
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-39.271 -78.341
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-39.271 -78.341
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
262.443 226.971
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 273.322 244.994
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
5 9.086 16.619
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
5 -19.965 -34.642
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
0 165.561
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
5.653 -49.904
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
590.213 -1.428.481
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
5 2.109.017 -626.500
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
3 -15.354 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
5 2.124.371 -626.500
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-78.541 -376.658
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -78.541 -376.658
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
7 -491.077 -708.508
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-802.506 138.567
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5 232.446 712.294
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
3 4.081 -7.649
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5 228.365 719.943
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
58.223 34.690
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6 -10.559 -13.006
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6 -10.559 -13.006
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
-241.739 -282.283
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-185.051 -307.077
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-185.051 -307.077
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
838.196 -1.000.920
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-275.299 -284.583
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
16.552 26.626
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
8 16.552 26.626
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-291.851 -311.209
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -290.664 -311.209
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -1.187
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-548.461 1.339.297
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
14 821.404 6.090.830
Kredilerden Nakit Girişleri
14 821.404 6.090.830
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
14 -1.096.543 -4.506.539
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
14 -1.096.543 -4.506.539
Ödenen Faiz
12 -273.322 -244.994
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
14.436 53.794
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 8.575
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
14.436 62.369
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 1.304.803 122.959
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 1.319.239 185.328


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
-90.512 54.558
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-31.438 -14.348
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
-20.164 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-11.274 -14.348
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-31.438 -14.348
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-121.950 40.210
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-121.950 40.210


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 1.319.239 1.304.803
Ticari Alacaklar
3-5 1.714.688 3.811.203
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3 15.354 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 1.699.334 3.811.203
Diğer Alacaklar
6 840.104 761.563
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 840.104 761.563
Stoklar
7 5.045.062 4.553.985
Peşin Ödenmiş Giderler
1.447.357 645.795
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
3 26.096 15.399
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
3 1.421.261 630.396
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
0 172
Diğer Dönen Varlıklar
895.178 709.955
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
895.178 709.955
ARA TOPLAM
11.261.628 11.787.476
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
11.261.628 11.787.476
DURAN VARLIKLAR

İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar
14 25.000 25.000
Maddi Duran Varlıklar
8 2.420.415 2.255.128
Tesis, Makine ve Cihazlar
8 1.458.960 1.355.981
Taşıtlar
8 106.410 55.552
Mobilya ve Demirbaşlar
8 577.255 616.636
Özel Maliyetler
8 44.765 12.109
Yapılmakta Olan Yatırımlar
8 233.025 214.850
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 19.958 19.616
Diğer Haklar
9 5.971 6.378
Lisanslar
9 13.987 13.238
Peşin Ödenmiş Giderler
944 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
944 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
413.816 416.289
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.880.133 2.716.033
TOPLAM VARLIKLAR
14.141.761 14.503.509
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
14 2.654.858 2.262.166
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
14 2.654.858 2.262.166
Banka Kredileri
14 2.654.858 2.262.166
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
14 2.656.675 2.809.729
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
14 2.656.675 2.809.729
Banka Kredileri
14 2.656.675 2.809.729
Ticari Borçlar
3-5 783.245 549.176
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3 8.386 4.305
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 774.859 544.871
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
144.392 86.169
Diğer Borçlar
6 16.330 26.889
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 16.330 26.889
Ertelenmiş Gelirler
1.545.602 1.787.341
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
1.545.602 1.787.341
Kısa Vadeli Karşılıklar
54.759 44.559
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
54.759 44.559
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
936 936
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
936 936
ARA TOPLAM
7.856.797 7.566.965
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
7.856.797 7.566.965
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
14 1.023.974 1.538.751
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
14 1.023.974 1.538.751
Banka Kredileri
14 1.023.974 1.538.751
Uzun Vadeli Karşılıklar
350.995 386.012
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
350.995 386.012
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.374.969 1.924.763
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
9.231.766 9.491.728
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
4.909.995 5.011.781
Ödenmiş Sermaye
7.347.672 7.347.672
Sermaye Düzeltme Farkları
173.775 173.775
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
514.929 514.929
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
159.196 190.634
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
159.196 190.634
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
562.520 582.684
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-403.324 -392.050
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
73.429 73.429
Yasal Yedekler
73.429 73.429
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-3.268.494 -4.186.611
Net Dönem Karı veya Zararı
13 -90.512 897.953
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
4.909.995 5.011.781
TOPLAM KAYNAKLAR
14.141.761 14.503.509http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/679885


BIST
18:052.913
Değişim :  1,96% |  56,12
Açılış :  2.862  
Önceki Kapanış :  2.857  
En Yüksek
2.913
En Düşük
2.773
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
MRSHL 233,20 46.214.811 % 10,00  
CMENT 45,32 2.154.222 % 10,00  
CMBTN 264,30 55.471.010 % 9,99  
TRCAS 12,78 58.491.197 % 9,98  
INTEM 88,15 12.530.483 % 9,98  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 17,9466 17,9602 % 0,26  
Euro 18,2452 18,2732 % 0,15  
Sterlin 21,6776 21,7863 % 0,40  
Frank 18,8382 18,9517 % 0,31  
Riyal 4,7665 4,7904 % 0,27  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.775 1.775 -0,79  
Altın Gr. 1.025 1.025 2,76  
Cumhuriyet 6.857 6.961 -3,00  
Tam 6.874 6.953 2,00  
Yarım 3.350 3.399 1,00  
Çeyrek 1.680 1.699 0,00  
Gümüş.Ons 20,08 20,10 -0,07  
Gümüş Gr. 11,61 11,63 0,01  
B. Petrol 92,50 92,50 -0,19