***BURVA*** BURÇELİK VANA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

01.03.2019 20:26
***BURVA*** BURÇELİK VANA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor


***BURVA*** BURÇELİK VANA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
21 16.550.121 15.567.812
Satışların Maliyeti
21 -12.684.697 -11.852.792
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
3.865.424 3.715.020
BRÜT KAR (ZARAR)
3.865.424 3.715.020
Genel Yönetim Giderleri
22 -1.512.567 -1.106.124
Pazarlama Giderleri
22 -872.219 -515.626
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
23 676.990 374.757
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
23 -103.681 -121.667
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
2.053.947 2.346.360
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
24 45.323 35.505
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
24 0 -10.400
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
2.099.270 2.371.465
Finansman Gelirleri
25 18.092
Finansman Giderleri
26 -1.862.442 -1.379.201
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
236.828 1.010.356
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
20 -155.748 -112.403
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
20 -155.748 -112.403
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
81.080 897.953
DÖNEM KARI (ZARARI)
27 81.080 897.953
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
81.080 897.953
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
7.347.672 173.775 514.929 659.079 -269.321 73.429 -4.030.697 -232.309 4.236.557 4.236.557
Transferler
-232.309 232.309
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-76.395 -122.729 76.395 897.953 775.224 775.224
Dönem Karı (Zararı)
897.953 897.953 897.953
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-76.395 -122.729 76.395 -122.729 -122.729
Dönem Sonu Bakiyeler
7.347.672 173.775 514.929 582.684 -392.050 73.429 -4.186.611 897.953 5.011.781 5.011.781
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
7.347.672 173.775 514.929 582.684 -392.050 73.429 -4.186.611 897.953 5.011.781 5.011.781
Transferler
897.953 -897.953
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-62.065 81.080 19.015 19.015
Dönem Karı (Zararı)
81.080 81.080 81.080
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-62.065 -62.065 -62.065
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-8.472 -8.472 -8.472
Dönem Sonu Bakiyeler
7.347.672 173.775 514.929 574.212 -454.115 73.429 -3.288.658 81.080 5.022.324 5.022.324


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.326.712 2.448.931
Dönem Karı (Zararı)
28 81.080 897.953
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
28 81.080 897.953
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
2.414.204 1.715.767
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11-12 495.345 436.455
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
17.550
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 17.550
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-140.383 -39.687
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 -140.383 -39.687
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
1.702.805 1.206.596
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
25 -7.161 -1.167
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
26 1.725.382 1.220.764
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
5 3.086 19.092
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
5 -18.502 -32.093
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
191.611
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
20 155.748 112.403
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-8.472
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-1.168.572 -164.789
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
5 835.097 -1.885.061
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
5 -1.231.133
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
5 2.066.230 -1.885.061
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6 710.126 -746.483
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 710.126 -746.483
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
3
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
8 -422.482 333.266
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5 -138.714 24.436
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5 43.403 -12.503
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5 -182.117 36.939
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
15 60.949 -32.952
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6 14.931 869
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6 14.931 869
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
8 -1.691.942 1.382.770
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-557.273 -35.867
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-557.273 -35.867
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
1.326.712 2.448.931
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-836.743 -354.397
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
26.838 34.584
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
11 26.838 34.584
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-870.742 -390.148
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -868.183 -390.148
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -2.559
Alınan Faiz
25 7.161 1.167
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-724.501 -912.690
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
29 11.047.871 13.899.749
Kredilerden Nakit Girişleri
29 11.047.871 13.899.749
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
29 -10.046.990 -13.591.675
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
29 -10.046.990 -13.591.675
Ödenen Faiz
26 -1.725.382 -1.220.764
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-234.532 1.181.844
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-102.702
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-337.234 1.181.844
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 1.304.803 122.959
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 967.569 1.304.803


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
81.080 897.953
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
19 -62.065 -199.124
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
19 -76.395
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
19 -62.065 -122.729
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-62.065 -199.124
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
19.015 698.829
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
19.015 698.829


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 967.569 1.304.803
Ticari Alacaklar
3-5 2.924.211 3.811.203
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3 1.231.133
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 1.693.078 3.811.203
Diğer Alacaklar
6 51.437 761.563
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 51.437 761.563
Stoklar
7 4.515.699 4.553.985
Peşin Ödenmiş Giderler
3-8 1.012.121 645.795
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
3 403.091 15.399
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8 609.030 630.396
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
10 381 172
Diğer Dönen Varlıklar
17 1.267.019 709.955
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
17 1.267.019 709.955
ARA TOPLAM
10.738.437 11.787.476
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
10.738.437 11.787.476
DURAN VARLIKLAR

İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar
28 25.000 25.000
Maddi Duran Varlıklar
11 2.604.735 2.255.128
Tesis, Makine ve Cihazlar
11 1.709.783 1.355.981
Taşıtlar
11 156.388 55.552
Mobilya ve Demirbaşlar
11 471.689 616.636
Özel Maliyetler
11 52.203 12.109
Yapılmakta Olan Yatırımlar
11 214.672 214.850
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 18.568 19.616
Diğer Haklar
12 4.749 6.378
Lisanslar
12 13.819 13.238
Peşin Ödenmiş Giderler
8 2.189
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8 2.189
Ertelenmiş Vergi Varlığı
20 278.047 416.289
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.928.539 2.716.033
TOPLAM VARLIKLAR
13.666.976 14.503.509
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
28 2.893.419 2.262.166
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
28 2.893.419 2.262.166
Banka Kredileri
28 2.852.820 2.262.166
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
28 40.599
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
28 2.584.287 2.809.729
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
28 2.584.287 2.809.729
Banka Kredileri
28 2.584.287 2.809.729
Ticari Borçlar
3-5 380.182 549.176
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3-5 47.708 4.305
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 332.474 544.871
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15 147.118 86.169
Diğer Borçlar
6 41.820 26.889
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 41.820 26.889
Ertelenmiş Gelirler
8 93.310 1.787.341
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
8 93.310 1.787.341
Kısa Vadeli Karşılıklar
15 54.773 44.559
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
15 54.773 44.559
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13 936 936
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13 936 936
ARA TOPLAM
6.195.845 7.566.965
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
6.195.845 7.566.965
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
28 2.133.821 1.538.751
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
28 2.133.821 1.538.751
Banka Kredileri
28 2.133.821 1.538.751
Uzun Vadeli Karşılıklar
15 314.986 386.012
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
15 314.986 386.012
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.448.807 1.924.763
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
8.644.652 9.491.728
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
5.022.324 5.011.781
Ödenmiş Sermaye
18 7.347.672 7.347.672
Sermaye Düzeltme Farkları
18 173.775 173.775
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
18 514.929 514.929
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
18 120.097 190.634
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18 120.097 190.634
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
18 574.212 582.684
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18 -454.115 -392.050
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
18 73.429 73.429
Yasal Yedekler
18 73.429 73.429
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
18 -3.288.658 -4.186.611
Net Dönem Karı veya Zararı
81.080 897.953
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
5.022.324 5.011.781
TOPLAM KAYNAKLAR
13.666.976 14.503.509http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/744344


BIST17:402.869
Değişim :  1,40% |  39,68
Açılış :  2.847  
Önceki Kapanış :  2.830  
En Yüksek
2.878
En Düşük
2.835
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler17:38
BARMA 43,56 7.503.602 % 10,00  
ASUZU 291,00 129.530.874 % 9,98  
GSRAY 5,99 537.407.677 % 9,91  
DMSAS 5,77 65.095.508 % 9,90  
TRCAS 9,70 143.750.495 % 9,85  
17:38 Alış Satış %  
Dolar 17,9519 17,9544 % 0,48  
Euro 18,5646 18,5793 % 0,89  
Sterlin 21,9191 22,0290 % 0,71  
Frank 19,0470 19,1617 % 0,88  
Riyal 4,7668 4,7907 % 0,58  
17:38 Alış Satış %  
Altın Ons 1.793 1.793 0,74  
Altın Gr. 1.035 1.035 5,38  
Cumhuriyet 6.919 7.024 9,00  
Tam 6.932 6.995 11,00  
Yarım 3.378 3.420 6,00  
Çeyrek 1.694 1.709 2,00  
Gümüş.Ons 20,47 20,51 -0,12  
Gümüş Gr. 11,80 11,82 -0,02  
B. Petrol 97,79 97,79 0,39