***BURVA*** BURÇELİK VANA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

30.10.2019 18:11
***BURVA*** BURÇELİK VANA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor


***BURVA*** BURÇELİK VANA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
13 7.386.552 13.490.500 2.740.102 9.275.282
Satışların Maliyeti
13 -4.170.020 -10.538.839 -1.417.787 -7.592.630
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
3.216.532 2.951.661 1.322.315 1.682.652
BRÜT KAR (ZARAR)
3.216.532 2.951.661 1.322.315 1.682.652
Genel Yönetim Giderleri
-1.425.069 -1.060.425 -481.652 -423.706
Pazarlama Giderleri
-603.099 -604.178 -236.776 -216.842
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
14 268.100 1.028.658 26.731 700.694
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
14 -283.287 -113.671 -21.776 -64.993
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.173.177 2.202.045 608.842 1.677.805
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
11.501 14.141
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.184.678 2.216.186 608.842 1.677.805
Finansman Gelirleri
15 60.885 29.831 32.413 -93.041
Finansman Giderleri
16 -1.533.935 -1.149.222 -643.217 -588.548
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-288.372 1.096.795 -1.962 996.216
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
64.319 -249.071 -510 -211.186
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
12 64.319 -249.071 -510 -211.186
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-224.053 847.724 -2.472 785.030
DÖNEM KARI (ZARARI)
17 -224.053 847.724 -2.472 785.030
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-224.053 847.724 -2.472 785.030
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-238.692 282.823
Dönem Karı (Zararı)
17 -224.053 847.724
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
17 -224.053 847.724
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.742.838 1.627.293
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9-10 486.209 368.646
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-8.905 -200.426
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-9.617 -200.426
Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
712
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
1.455.306 1.204.183
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
1.455.306 1.149.222
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
5 82.288
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
5 -27.327
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
32.247 5.819
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-64.319 249.071
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
-157.700
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-1.757.477 -2.192.194
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
5 -1.767.471 -221.463
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
3 767.643
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
5 -2.535.114 -221.463
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6 3.071 -66.345
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 3.071 -66.345
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
7 -364.660 -877.904
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
8 -111.902 86.968
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5 21.531 1.283.590
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
3 -36.972 4.322
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5 58.503 1.279.268
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
16.216 101.704
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6 6.312 32.169
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6 6.312 32.169
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
8 42.356 -1.772.003
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
397.070 -758.910
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
397.070 -758.910
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-238.692 282.823
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-60.744 -855.205
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
25.134 16.552
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
9 25.134 16.552
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-85.878 -871.757
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -85.878 -869.198
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -2.559
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
54.263 1.944.208
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
18 10.106.762 9.457.572
Kredilerden Nakit Girişleri
18 10.106.762 9.457.572
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
18 -8.697.499 -6.364.142
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
18 -8.697.499 -6.364.142
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
100.306
Ödenen Faiz
16 -1.455.306 -1.149.222
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-245.173 1.371.826
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-25.481 -61.534
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-270.654 1.310.292
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 967.569 1.304.803
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 696.915 2.615.095


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 696.915 967.569
Finansal Yatırımlar
0 0
Ticari Alacaklar
3-5 4.690.880 2.924.211
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3 463.490 1.231.133
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 4.227.390 1.693.078
Diğer Alacaklar
6 48.366 51.437
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 48.366 51.437
Stoklar
7 4.880.359 4.515.699
Peşin Ödenmiş Giderler
3-8 1.117.398 1.012.121
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
3 430.379 403.091
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8 687.019 609.030
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
381
Diğer Dönen Varlıklar
870.330 1.267.019
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
870.330 1.267.019
ARA TOPLAM
12.304.248 10.738.437
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
12.304.248 10.738.437
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
25.000 25.000
Maddi Duran Varlıklar
9 2.263.654 2.604.735
Tesis, Makine ve Cihazlar
9 1.498.115 1.709.783
Taşıtlar
9 163.453 156.388
Mobilya ve Demirbaşlar
9 333.680 471.689
Özel Maliyetler
9 51.335 52.203
Yapılmakta Olan Yatırımlar
9 217.071 214.672
Kullanım Hakkı Varlıkları
2 298.394
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 15.945 18.568
Diğer Haklar
10 3.528 4.749
Lisanslar
10 12.417 13.819
Peşin Ödenmiş Giderler
8 1.405 2.189
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8 1.405 2.189
Ertelenmiş Vergi Varlığı
12 353.544 278.047
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.957.942 2.928.539
TOPLAM VARLIKLAR
15.262.190 13.666.976
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
18 766.801 2.893.419
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
18 766.801 2.893.419
Banka Kredileri
18 754.965 2.852.820
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
18 11.836 40.599
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5.332.626 2.584.287
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
18 60.555
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
18 60.555
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
18 5.272.071 2.584.287
Banka Kredileri
18 5.147.984 2.584.287
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
18 124.087
Ticari Borçlar
3-5 400.998 380.182
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3-5 10.736 47.708
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 390.262 332.474
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
11 163.334 147.118
Diğer Borçlar
6 48.132 41.820
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 48.132 41.820
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8 134.936 93.310
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8 134.936 93.310
Kısa Vadeli Karşılıklar
11 64.482 54.773
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
11 64.482 54.773
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
1.648 936
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
1.648 936
ARA TOPLAM
6.912.957 6.195.845
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
6.912.957 6.195.845
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
18 3.244.124 2.133.821
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
18 90.113
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
18 90.113
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
18 3.154.011 2.133.821
Banka Kredileri
18 3.106.004 2.133.821
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
18 48.007
Uzun Vadeli Karşılıklar
351.550 314.986
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
11 351.550 314.986
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.595.674 2.448.807
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
10.508.631 8.644.652
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
4.753.559 5.022.324
Ödenmiş Sermaye
7.347.672 7.347.672
Sermaye Düzeltme Farkları
173.775 173.775
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
514.929 514.929
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
75.385 120.097
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
75.385 120.097
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
574.212 574.212
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-498.827 -454.115
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
73.429 73.429
Yasal Yedekler
73.429 73.429
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-3.207.578 -3.288.658
Net Dönem Karı veya Zararı
17 -224.053 81.080
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
4.753.559 5.022.324
TOPLAM KAYNAKLAR
15.262.190 13.666.976


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
7.347.672 173.775 514.929 582.684 -392.050 73.429 -4.186.611 897.953 5.011.781 5.011.781
Transferler
897.953 -897.953 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-54.261 847.724 793.463 793.463
Dönem Karı (Zararı)
847.724 847.724 847.724
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-54.261 -54.261 -54.261
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-60.492 60.492 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
7.347.672 173.775 514.929 522.192 -446.311 73.429 -3.228.166 847.724 5.805.244 5.805.244
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
7.347.672 173.775 514.929 574.212 -454.115 73.429 -3.288.658 81.080 5.022.324 5.022.324
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Transferler
81.080 -81.080 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-44.712 -224.053 -268.765 -268.765
Dönem Karı (Zararı)
-224.053 -224.053 -224.053
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-44.712 -44.712 -44.712 -44.712
Dönem Sonu Bakiyeler
7.347.672 173.775 514.929 574.212 498.827 73.429 -3.207.578 -224.053 4.753.559 4.753.559


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
17 -224.053 847.724 -2.472 785.030
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-44.712 -54.261 24.656 -35.092
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-44.712 -54.261 24.656 -35.092
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-44.712 -54.261 24.656 -35.092
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-268.765 793.463 22.184 749.938
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-268.765 793.463 22.184 749.938http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/795452


BIST
18:052.857
Değişim :  -0,25% |  -7,07
Açılış :  2.875  
Önceki Kapanış :  2.864  
En Yüksek
2.885
En Düşük
2.845
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
CMENT 41,20 2.640.220 % 9,98  
CMBTN 240,30 5.927.480 % 9,98  
TSPOR 6,73 268.946.113 % 9,97  
MANAS 26,08 74.629.422 % 9,95  
COSMO 22,98 5.398.622 % 9,95  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 17,9425 17,9684 % 0,06  
Euro 18,2144 18,2849 % 0,17  
Sterlin 21,5795 21,6877 % -0,04  
Frank 18,9045 19,0184 % -0,00  
Riyal 4,7674 4,7913 % -0,04  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.779 1.780 -0,11  
Altın Gr. 1.027 1.028 -11,72  
Cumhuriyet 6.860 6.964 -78,00  
Tam 6.888 6.956 -36,00  
Yarım 3.356 3.401 -17,00  
Çeyrek 1.683 1.700 -9,00  
Gümüş.Ons 20,27 20,34 0,03  
Gümüş Gr. 11,69 11,72 -0,31  
B. Petrol 93,56 93,56 -4,59