***BURVA*** BURÇELİK VANA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

01.03.2021 18:37
***BURVA*** BURÇELİK VANA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor


***BURVA*** BURÇELİK VANA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
21 33.060.537 11.339.684
Satışların Maliyeti
21 -28.233.547 -6.598.825
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
4.826.990 4.740.859
BRÜT KAR (ZARAR)
4.826.990 4.740.859
Genel Yönetim Giderleri
22 -1.990.195 -1.950.490
Pazarlama Giderleri
22 -1.230.537 -844.461
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
23 2.836.968 344.869
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
23 -751.760 -327.414
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
3.691.466 1.963.363
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
24 46.906 21.040
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
24 0 -58.451
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
3.738.372 1.925.952
Finansman Gelirleri
25 87.380 105.465
Finansman Giderleri
26 -3.425.054 -1.965.984
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
400.698 65.433
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-144.325 -213.590
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
20 -119.160
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
20 -25.165 -213.590
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
256.373 -148.157
DÖNEM KARI (ZARARI)
27 256.373 -148.157
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
256.373 -148.157
Pay Başına Kazanç

Payrılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
4.007.274 -62.592
Dönem Karı (Zararı)
27 256.373 -148.157
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
27 256.373 -148.157
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
3.021.179 2.629.547
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11-12-13 917.488 654.934
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-301.297 55.234
Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
28 25.000
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 -301.297 -3.217
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
24 33.451
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
34.989 47.075
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16 -7.810 48.011
Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
42.799 -936
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
25 2.399.888 1.882.271
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
24 -5.339
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
26 2.405.227 1.882.271
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
245.260 -12.309
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
144.325 213.590
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
-377.907 -211.248
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-41.567
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-41.567
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
729.722 -2.543.982
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
5 2.252.297 -4.390.469
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
3 2.736.458 -2.329.013
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
5 -484.161 -2.061.456
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6 35.962 -30.307
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 35.962 -30.307
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
7 -1.898.895 817.817
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
8 -1.360.396 -377.325
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5 1.183.046 15.228
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
3 45.026 -20.910
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5 1.138.020 36.138
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
16 26.115 -6.548
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6 53.590 9.419
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6 53.590 9.419
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
8 333.160 473.765
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
104.843 944.438
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
104.843 944.438
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
4.007.274 -62.592
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-46.584 -112.434
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
50.017 75.000
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
11 50.017 75.000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-101.940 -187.434
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -40.891 -187.434
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -61.049
Alınan Faiz
5.339
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.883.669 -385.840
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
28 29.386.839 12.112.938
Kredilerden Nakit Girişleri
28 29.386.839 12.112.938
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
28 -29.095.984 -10.750.807
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
28 -29.095.984 -10.750.807
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
230.703 134.301
Ödenen Faiz
26 -2.405.227 -1.882.272
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.077.021 -560.866
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
4.597
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.077.021 -556.269
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 411.300 967.569
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 2.488.321 411.300


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 2.488.321 411.300
Ticari Alacaklar
3-5 4.943.998 7.319.980
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3 823.688 3.560.146
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 4.120.310 3.759.834
Diğer Alacaklar
6 45.844 81.806
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 45.844 81.806
Stoklar
7 5.901.291 3.701.099
Peşin Ödenmiş Giderler
3-8 2.630.658 1.412.417
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
3 627.874
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8 2.630.658 784.543
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
10 210.582
Diğer Dönen Varlıklar
18 7.537 322.962
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
18 7.537 322.962
ARA TOPLAM
16.228.231 13.249.564
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
16.228.231 13.249.564
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
11 3.470.766 4.213.055
Tesis, Makine ve Cihazlar
11 3.188.712 3.452.000
Taşıtlar
11 117.068 200.052
Mobilya ve Demirbaşlar
11 112.989 294.070
Özel Maliyetler
11 43.332 49.048
Yapılmakta Olan Yatırımlar
11 8.665 217.885
Kullanım Hakkı Varlıkları
12 207.346 261.938
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 68.023 15.070
Diğer Haklar
13 57.944 3.121
Lisanslar
13 10.079 11.949
Peşin Ödenmiş Giderler
8 5.731 1.141
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8 5.731 1.141
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
3.751.866 4.491.204
TOPLAM VARLIKLAR
19.980.097 17.740.768
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
28 3.912.500 1.833.327
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
28 3.912.500 1.833.327
Banka Kredileri
28 3.910.000 1.827.930
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
28 2.500 5.397
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
3.201.582 4.945.920
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
28 38.424 65.337
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
28 38.424 65.337
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
28 3.163.158 4.880.583
Banka Kredileri
28 3.092.852 4.747.501
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
28 70.306 133.082
Ticari Borçlar
3-5 1.551.138 404.275
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3-5 71.824 26.798
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 1.479.314 377.477
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
16 166.685 140.570
Diğer Borçlar
6 104.829 51.239
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 104.829 51.239
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8 886.114 577.783
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8 886.114 577.783
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
20 119.160
Kısa Vadeli Karşılıklar
60.555 65.122
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
16 60.555 65.122
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
14 42.799
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
14 42.799
ARA TOPLAM
10.045.362 8.018.236
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
10.045.362 8.018.236
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
28 2.431.527 2.497.619
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
28 82.442 81.312
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
28 82.442 81.312
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
28 2.349.085 2.416.307
Banka Kredileri
28 2.290.491 2.392.830
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
28 58.594 23.477
Uzun Vadeli Karşılıklar
16 865.943 624.923
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
16 865.943 624.923
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
20 269.911 293.599
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.567.381 3.416.141
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
13.612.743 11.434.377
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
6.367.354 6.306.391
Ödenmiş Sermaye
19 7.347.672 7.347.672
Sermaye Düzeltme Farkları
19 173.775 173.775
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
19 514.929 514.929
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
19 1.356.911 1.552.321
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
19 1.356.911 1.552.321
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
19 2.224.256 2.224.256
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
19 -867.345 -671.935
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
19 73.429 73.429
Yasal Yedekler
19 73.429 73.429
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
19 -3.355.735 -3.207.578
Net Dönem Karı veya Zararı
27 256.373 -148.157
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
6.367.354 6.306.391
TOPLAM KAYNAKLAR
19.980.097 17.740.768


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
7.347.672 173.775 514.929 574.212 -454.115 73.429 -3.288.658 81.080 5.022.324 5.022.324
Transferler
81.080 -81.080 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.650.044 -217.820 0 0 -148.157 1.284.067 1.284.067
Dönem Karı (Zararı)
-148.157 -148.157 -148.157
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
1.650.044 -217.820 1.432.224 1.432.224
Dönem Sonu Bakiyeler
7.347.672 173.775 514.929 2.224.256 -671.935 73.429 -3.207.578 -148.157 6.306.391 6.306.391
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
7.347.672 173.775 514.929 2.224.256 -671.935 73.429 -3.207.578 -148.157 6.306.391 6.306.391
Transferler
-148.157 148.157 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-195.410 256.373 60.963 60.963
Dönem Karı (Zararı)
256.373 256.373 256.373
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-195.410 -195.410 -195.410
Dönem Sonu Bakiyeler
7.347.672 173.775 514.929 2.224.256 -867.345 73.429 -3.355.735 256.373 6.367.354 6.367.354


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
27 256.373 -148.157
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-195.410 1.432.224
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 2.062.555
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-244.263 -272.275
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
48.853 -358.056
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
0 -412.511
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
48.853 54.455
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-195.410 1.432.224
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
60.963 1.284.067
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
60.963 1.284.067http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/914106


BIST
18:052.868
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  2.847  
Önceki Kapanış :  2.868  
En Yüksek
2.878
En Düşük
2.835
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
BARMA 43,56 7.553.260 % 10,00  
ASUZU 291,00 130.375.647 % 9,98  
GSRAY 5,99 539.358.728 % 9,91  
DMSAS 5,77 65.360.305 % 9,90  
KIMMR 4,24 42.229.129 % 9,84  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 17,9386 17,9576 % 0,11  
Euro 18,5115 18,5309 % -0,01  
Sterlin 21,8146 21,9240 % -0,09  
Frank 18,9795 19,0938 % -0,08  
Riyal 4,7642 4,7881 % 0,01  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.790 1.791 0,56  
Altın Gr. 1.033 1.033 -0,02  
Cumhuriyet 6.919 7.024 9,00  
Tam 6.910 6.988 -4,00  
Yarım 3.367 3.416 -2,00  
Çeyrek 1.689 1.708 -1,00  
Gümüş.Ons 20,36 20,38 0,06  
Gümüş Gr. 11,73 11,75 0,02  
B. Petrol 99 99 -0,51