***BURVA*** BURÇELİK VANA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

31.05.2021 18:11
***BURVA*** BURÇELİK VANA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor


***BURVA*** BURÇELİK VANA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
12 2.979.208 1.624.550
Satışların Maliyeti
12 -2.331.588 -1.100.890
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
647.620 523.660
BRÜT KAR (ZARAR)
647.620 523.660
Genel Yönetim Giderleri
-530.386 -451.656
Pazarlama Giderleri
-242.260 -224.881
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
621.296 208.388
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-267.887 -204.201
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
228.383 -148.690
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
41.567
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
228.383 -107.123
Finansman Gelirleri
13 72.115 42.825
Finansman Giderleri
14 -357.208 -446.488
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-56.710 -510.786
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
577 102.583
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
577 102.583
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-56.133 -408.203
DÖNEM KARI (ZARARI)
-56.133 -408.203
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-56.133 -408.203
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.323.016 -1.418.560
Dönem Karı (Zararı)
15 -56.133 -408.203
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
15 -56.133 -408.203
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
198.107 378.055
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10-11 238.489 216.925
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-10.262 -67.906
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
32.537 -67.906
Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-42.799
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
14 320.984 439.842
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
14 320.984 439.842
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-171.763 -23.404
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-119.737 -102.583
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
-59.604 -84.819
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-1.464.990 -1.388.412
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
5 -26.702 537.151
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
3 12.680 233.931
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
5 -39.382 303.220
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6 -89.143 -19.686
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -89.143 -19.686
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
7 -1.701.756 -127.903
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
8 578.189 -3.510.011
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5 208.466 23.107
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
3 -17.541 26.013
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5 226.007 -2.906
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
62.598 121.688
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6 -54.864 32.277
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6 -54.864 32.277
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-392.032 1.485.984
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-49.746 68.981
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-49.746 68.981
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-1.323.016 -1.418.560
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-139.841 39.164
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
50.017
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
9 50.017
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-139.841 -10.853
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -120.641 -10.853
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -19.200 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-660.910 1.002.865
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
16 383.000 4.326.877
Kredilerden Nakit Girişleri
16 383.000 4.326.877
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
16 -836.570 -2.929.533
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
16 -836.570 -2.929.533
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
113.644 45.363
Ödenen Faiz
14 -320.984 -439.842
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.123.767 -376.531
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
71
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.123.767 -376.460
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 2.488.321 411.300
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 364.554 34.840


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 364.554 2.488.321
Ticari Alacaklar
3-5 5.108.929 4.943.998
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3 811.008 823.688
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 4.297.921 4.120.310
Diğer Alacaklar
6 134.987 45.844
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 134.987 45.844
Stoklar
7 7.603.047 5.901.291
Peşin Ödenmiş Giderler
3-8 2.231.684 2.630.658
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
3 5.504 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8 2.226.180 2.630.658
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
210.582
Diğer Dönen Varlıklar
267.865 7.537
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
267.865 7.537
ARA TOPLAM
15.711.066 16.228.231
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
15.711.066 16.228.231
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
9 3.404.396 3.470.766
Tesis, Makine ve Cihazlar
9 3.059.271 3.188.712
Taşıtlar
9 109.798 117.068
Mobilya ve Demirbaşlar
9 183.620 112.989
Özel Maliyetler
9 41.903 43.332
Yapılmakta Olan Yatırımlar
9 9.804 8.665
Kullanım Hakkı Varlıkları
10 160.755 207.346
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 82.336 68.023
Diğer Haklar
11 54.484 57.944
Lisanslar
11 27.852 10.079
Peşin Ödenmiş Giderler
8 19.901 5.731
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8 19.901 5.731
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
3.667.388 3.751.866
TOPLAM VARLIKLAR
19.378.454 19.980.097
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
16 4.275.110 3.912.500
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
16 4.275.110 3.912.500
Banka Kredileri
16 4.270.000 3.910.000
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
16 5.110 2.500
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
3.055.084 3.201.582
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
16 41.646 38.424
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
16 41.646 38.424
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
16 3.013.438 3.163.158
Banka Kredileri
16 2.973.312 3.092.852
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
16 40.126 70.306
Ticari Borçlar
3-5 1.863.325 1.551.138
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3-5 54.283 71.824
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 1.809.042 1.479.314
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
229.283 166.685
Diğer Borçlar
6 49.965 104.829
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 49.965 104.829
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8 550.212 886.114
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8 550.212 886.114
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
119.160
Kısa Vadeli Karşılıklar
59.468 60.555
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
59.468 60.555
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
42.799
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
42.799
ARA TOPLAM
10.082.447 10.045.362
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
10.082.447 10.045.362
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
16 1.815.885 2.431.527
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
16 70.394 82.442
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
16 70.394 82.442
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
16 1.745.491 2.349.085
Banka Kredileri
16 1.697.605 2.290.491
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
16 47.886 58.594
Uzun Vadeli Karşılıklar
867.426 865.943
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
867.426 865.943
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
275.762 269.911
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.959.073 3.567.381
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
13.041.520 13.612.743
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
6.336.934 6.367.354
Ödenmiş Sermaye
7.347.672 7.347.672
Sermaye Düzeltme Farkları
173.775 173.775
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
514.929 514.929
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
1.382.624 1.356.911
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
1.382.624 1.356.911
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
2.224.256 2.224.256
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-841.632 -867.345
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
73.429 73.429
Yasal Yedekler
73.429 73.429
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-3.099.362 -3.355.735
Net Dönem Karı veya Zararı
15 -56.133 256.373
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
6.336.934 6.367.354
TOPLAM KAYNAKLAR
19.378.454 19.980.097


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
7.347.672 173.775 514.929 2.224.256 -671.935 73.429 -3.207.578 -148.157 6.306.391 6.306.391
Transferler
-148.157 148.517 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
45.692 -408.203 -362.511 -362.511
Dönem Karı (Zararı)
-408.203 -408.203 -408.203
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
45.692 45.692 45.692
Dönem Sonu Bakiyeler
7.347.672 173.775 514.929 2.224.256 -626.243 73.429 -3.355.735 -408.203 5.943.880 5.943.880
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
7.347.672 173.775 514.929 2.224.256 -867.345 73.429 -3.355.735 256.373 6.367.354 6.367.354
Transferler
256.373 -256.373
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
25.713 -56.133 -30.420 -30.420
Dönem Karı (Zararı)
-56.133 -56.133 -56.133
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
25.713 25.713 25.713
Dönem Sonu Bakiyeler
7.347.672 173.775 514.929 2.224.256 -841.632 73.429 -3.099.362 -56.133 6.336.934 6.336.934


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
-56.133 -408.203
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
25.713 45.692
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
32.141 57.115
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-6.428 -11.423
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-6.428 -11.423
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
25.713 45.692
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-30.420 -362.511
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-30.420 -362.511http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939101


BIST
18:052.830
Değişim :  1,59% |  44,42
Açılış :  2.780  
Önceki Kapanış :  2.785  
En Yüksek
2.830
En Düşük
2.764
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
MGROS 66,10 391.173.910 % 9,98  
TMSN 60,60 126.195.291 % 9,98  
ASUZU 264,60 197.795.061 % 9,98  
OBASE 18,57 248.621.822 % 9,95  
VKFYO 7,09 2.586.772 % 9,92  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 17,8657 17,8894 % -0,05  
Euro 18,4041 18,4374 % 0,87  
Sterlin 21,7832 21,8925 % 1,00  
Frank 18,8870 19,0008 % 0,94  
Riyal 4,7407 4,7645 % -0,21  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.790 1.790 -3,80  
Altın Gr. 1.029 1.029 -4,46  
Cumhuriyet 6.911 7.015 5,00  
Tam 6.886 6.974 -23,00  
Yarım 3.355 3.409 -12,00  
Çeyrek 1.683 1.704 -6,00  
Gümüş.Ons 20,56 20,59 0,05  
Gümüş Gr. 11,82 11,84 0,01  
B. Petrol 97,19 97,19 0,88