***BURVA*** BURÇELİK VANA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

09.08.2021 18:30
***BURVA*** BURÇELİK VANA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor


***BURVA*** BURÇELİK VANA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
15 5.686.787 3.523.352
Satışların Maliyeti
15 -4.481.218 -2.006.542
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.205.569 1.516.810
BRÜT KAR (ZARAR)
1.205.569 1.516.810
Genel Yönetim Giderleri
-1.216.109 -880.372
Pazarlama Giderleri
-521.516 -439.038
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
16 865.173 396.947
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
16 -460.179 -363.708
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-127.062 230.639
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
43.021 41.567
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-84.041 272.206
Finansman Gelirleri
17 129.819 44.216
Finansman Giderleri
18 -784.963 -1.127.289
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-739.185 -810.867
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
123.067 158.200
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
123.067 158.200
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-616.118 -652.667
DÖNEM KARI (ZARARI)
-616.118 -652.667
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-616.118 -652.667
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-408.573 -6.835.825
Dönem Karı (Zararı)
19 -616.118 -652.667
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
19 -616.118 -652.667
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.108.471 1.082.480
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9-10-11 436.720 438.892
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-36.501
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-36.501
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
128.114 -54.123
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
170.913 -54.123
Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-42.799
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
705.718 963.756
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-43.021
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
18 748.739 963.756
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
83.994 -37.469
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-123.067 -158.200
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
-86.507 -28.809
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-41.567
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-41.567
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-781.766 -7.265.638
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
5 1.571.136 -312.625
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
3 29.860 -55.175
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
5 1.541.276 -257.450
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6 -133.987 -17.235
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -133.987 -17.235
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
7 -2.487.860 -1.546.002
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
8 200.962 -7.365.246
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5 319.344 -45.872
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
3 -43.925 4.428
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5 363.269 -50.300
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
26.866 78.810
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6 -45.538 -20.898
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6 -45.538 -20.898
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-182.094 2.003.531
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-50.595 -40.101
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-50.595 -40.101
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-289.413 -6.835.825
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-119.160
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-128.946 56.600
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
91.584
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
9 91.584
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-171.967 -34.984
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -132.179 -11.806
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -39.788 -23.178
Alınan Faiz
43.021
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
534.497 6.426.194
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
20 6.070.952 12.585.439
Kredilerden Nakit Girişleri
20 6.070.952 12.585.439
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
20 -4.861.897 -5.286.216
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
20 -4.861.897 -5.286.216
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
74.181 90.727
Ödenen Faiz
18 -748.739 -963.756
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-3.022 -353.031
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-3.022 -353.031
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 2.488.321 411.300
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 2.485.299 58.269


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 2.485.299 2.488.321
Ticari Alacaklar
3-5 3.462.267 4.943.998
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3 793.828 823.688
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 2.668.439 4.120.310
Diğer Alacaklar
6 179.831 45.844
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 179.831 45.844
Stoklar
7 8.389.151 5.901.291
Peşin Ödenmiş Giderler
3-8 2.330.905 2.630.658
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
3 5.504
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8 2.325.401 2.630.658
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
2.151 210.582
Diğer Dönen Varlıklar
266.563 7.537
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
266.563 7.537
ARA TOPLAM
17.116.167 16.228.231
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
17.116.167 16.228.231
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
9 3.241.921 3.470.766
Tesis, Makine ve Cihazlar
9 2.929.829 3.188.712
Taşıtlar
9 102.527 117.068
Mobilya ve Demirbaşlar
9 158.003 112.989
Özel Maliyetler
9 40.474 43.332
Yapılmakta Olan Yatırımlar
9 11.088 8.665
Kullanım Hakkı Varlıkları
10 141.767 207.346
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 97.694 68.023
Diğer Haklar
11 71.270 57.944
Lisanslar
11 26.424 10.079
Peşin Ödenmiş Giderler
8 139.031 5.731
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8 139.031 5.731
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
3.620.413 3.751.866
TOPLAM VARLIKLAR
20.736.580 19.980.097
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
20 6.666.473 3.912.500
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
20 6.666.473 3.912.500
Banka Kredileri
20 6.654.576 3.910.000
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
20 11.897 2.500
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
2.815.697 3.201.582
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
20 44.903 38.424
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
20 44.903 38.424
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
20 2.770.794 3.163.158
Banka Kredileri
20 2.728.855 3.092.852
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
20 41.939 70.306
Ticari Borçlar
3-5 2.017.614 1.551.138
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3-5 27.899 71.824
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 1.989.715 1.479.314
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12 193.551 166.685
Diğer Borçlar
6 59.291 104.829
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 59.291 104.829
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8 728.295 886.114
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8 728.295 886.114
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
119.160
Kısa Vadeli Karşılıklar
68.116 60.555
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
12 68.116 60.555
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
42.799
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
42.799
ARA TOPLAM
12.549.037 10.045.362
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
12.549.037 10.045.362
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
20 1.260.168 2.431.527
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
20 57.919 82.442
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
20 57.919 82.442
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
20 1.202.249 2.349.085
Banka Kredileri
20 1.165.551 2.290.491
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
20 36.698 58.594
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.008.733 865.943
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
12 1.008.733 865.943
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
150.956 269.911
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.419.857 3.567.381
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
14.968.894 13.612.743
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
13 5.767.686 6.367.354
Ödenmiş Sermaye
13 7.347.672 7.347.672
Sermaye Düzeltme Farkları
13 173.775 173.775
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
13 514.929 514.929
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
13 1.373.361 1.356.911
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
13 1.373.361 1.356.911
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
2.224.256 2.224.256
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-850.895 -867.345
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
13 73.429 73.429
Yasal Yedekler
73.429 73.429
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
13 -3.099.362 -3.355.735
Net Dönem Karı veya Zararı
19 -616.118 256.373
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
5.767.686 6.367.354
TOPLAM KAYNAKLAR
20.736.580 19.980.097


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
7.347.672 173.775 514.929 2.224.256 -671.935 73.429 -3.207.578 -148.157 6.306.391 6.306.391
Transferler
-148.157 148.157 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-54.116 -652.667 -706.783 -706.783
Dönem Karı (Zararı)
-652.667 -652.667 -652.667
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-54.116 -54.116 -54.116
Dönem Sonu Bakiyeler
7.347.672 173.775 514.929 2.224.256 -726.051 73.429 -3.355.735 -652.667 5.599.608 5.599.608
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
7.347.672 173.775 514.929 2.224.256 -867.345 73.429 -3.355.735 256.373 6.367.354 6.367.354
Transferler
256.373 -256.373 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
16.450 -616.118 -599.668 -599.668
Dönem Karı (Zararı)
-616.118 -616.118 -616.118
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
16.450 16.450 16.450
Dönem Sonu Bakiyeler
7.347.672 173.775 514.929 2.224.256 -850.895 73.429 -3.099.362 -616.118 5.767.686 5.767.686


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
-616.118 -652.667
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
20.562 -67.645
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
20.562 -67.645
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
20.562 -67.645
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-4.112 13.529
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-4.112 13.529
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-4.112 13.529
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
16.450 -54.116
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-599.668 -706.783
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-599.668 -706.783http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/956240


BIST
18:052.868
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  2.847  
Önceki Kapanış :  2.868  
En Yüksek
2.878
En Düşük
2.835
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
BARMA 43,56 7.553.260 % 10,00  
ASUZU 291,00 130.375.647 % 9,98  
GSRAY 5,99 539.358.728 % 9,91  
DMSAS 5,77 65.360.305 % 9,90  
KIMMR 4,24 42.229.129 % 9,84  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 17,9409 17,9468 % 0,05  
Euro 18,5001 18,5256 % -0,04  
Sterlin 21,8037 21,9130 % -0,14  
Frank 18,9729 19,0872 % -0,11  
Riyal 4,7652 4,7891 % 0,03  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.789 1.789 -0,95  
Altın Gr. 1.031 1.032 -0,99  
Cumhuriyet 6.919 7.024 9,00  
Tam 6.902 6.981 -11,00  
Yarım 3.363 3.413 -5,00  
Çeyrek 1.687 1.706 -3,00  
Gümüş.Ons 20,33 20,35 0,03  
Gümüş Gr. 11,72 11,74 0,01  
B. Petrol 99 99 -0,38