***BURVA*** BURÇELİK VANA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

05.05.2022 18:17
***BURVA*** BURÇELİK VANA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor


***BURVA*** BURÇELİK VANA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
15 3.811.944 2.979.208
Satışların Maliyeti
15 -2.541.136 -2.331.588
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.270.808 647.620
BRÜT KAR (ZARAR)
1.270.808 647.620
Genel Yönetim Giderleri
-970.060 -530.386
Pazarlama Giderleri
-519.121 -242.260
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
16 1.327.616 621.296
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
16 -1.043.076 -267.887
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
66.167 228.383
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
86
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
66.253 228.383
Finansman Gelirleri
17 98.070 72.115
Finansman Giderleri
18 -696.100 -357.208
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-531.777 -56.710
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
14 236.020 577
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
236.020 577
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-295.757 -56.133
DÖNEM KARI (ZARARI)
19 -295.757 -56.133
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-295.757 -56.133
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolid -206.802 -1.323.016
Dönem Karı (Zararı)
19 -295.757 -56.133
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
19 -295.757 -56.133
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.427.089 198.107
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9-11 218.187 238.489
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
154.928 -10.262
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 197.727 32.537
Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-42.799 -42.799
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
649.530 320.984
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
17 -86
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
18 649.616 320.984
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
611.665 -171.763
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-236.020 -119.737
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
28.799 -59.604
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-1.103.997 -1.464.990
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
5 2.955.347 -26.702
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
3 12.680
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
5 2.955.347 -39.382
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6 113.815 -89.143
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 113.815 -89.143
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
7 -4.311.232 -1.701.756
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
8 78.535 578.189
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5 1.060.793 208.466
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
3 45.738 -17.541
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5 1.015.055 226.007
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
12 72.678 62.598
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6 -30.963 -54.864
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6 -30.963 -54.864
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-559.912 -392.032
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-483.058 -49.746
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-483.058 -49.746
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
27.335 -1.323.016
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-234.137
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-903.676 -139.841
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-903.762 -139.841
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -879.762 -120.641
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -24.000 -19.200
Alınan Faiz
86
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.510.017 -660.910
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
20 8.461.514 383.000
Kredilerden Nakit Girişleri
20 8.461.514 383.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
20 -6.376.179 -836.570
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
20 -6.376.179 -836.570
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
74.298 113.644
Ödenen Faiz
18 -649.616 -320.984
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
399.539 -2.123.767
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
399.539 -2.123.767
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 2.006.828 2.488.321
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 2.406.367 364.554


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 2.406.367 2.006.828
Ticari Alacaklar
3-5 3.779.572 6.724.153
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 3.779.572 6.724.153
Diğer Alacaklar
6 22.872 136.687
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 22.872 136.687
Stoklar
7 12.266.247 7.955.015
Peşin Ödenmiş Giderler
8 3.888.820 3.727.901
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8 3.888.820 3.727.901
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
4 2.430
Diğer Dönen Varlıklar
720.273 234.789
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
720.273 234.789
ARA TOPLAM
23.084.155 20.787.803
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
23.084.155 20.787.803
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
9 4.613.703 3.917.742
Tesis, Makine ve Cihazlar
9 3.428.035 3.559.718
Taşıtlar
9 885.170 88.041
Mobilya ve Demirbaşlar
9 187.106 193.319
Özel Maliyetler
9 113.392 39.985
Yapılmakta Olan Yatırımlar
9 0 36.679
Kullanım Hakkı Varlıkları
10 84.805 103.793
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 202.200 193.598
Diğer Haklar
11 179.715 169.800
Lisanslar
11 22.485 23.798
Peşin Ödenmiş Giderler
8 3.655 3.137
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8 3.655 3.137
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
LÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
20 9.162.555 6.804.315
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
20 9.162.555 6.804.315
Banka Kredileri
20 9.150.121 6.796.794
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
20 12.434 7.521
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
2.594.531 2.613.502
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
20 54.564 51.239
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
20 54.564 51.239
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
20 2.539.967 2.562.263
Banka Kredileri
20 2.492.081 2.516.447
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
20 47.886 45.816
Ticari Borçlar
3-5 3.573.747 2.035.399
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3-5 117.350 71.612
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 3.456.397 1.963.787
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12 290.835 218.157
Diğer Borçlar
6 56.193 87.156
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 56.193 87.156
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8 3.444.389 3.619.453
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8 3.444.389 3.619.453
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
0 234.137
Kısa Vadeli Karşılıklar
104.048 79.888
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
12 104.048 79.888
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
0 14.000
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
0 14.000
ARA TOPLAM
19.226.298 15.706.007
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
19.226.298 15.706.007
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
20 916.352 1.095.988
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
20 15.830 31.202
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
20 15.830 31.202
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
20 900.522 1.064.786
Banka Kredileri
20 900.522 1.052.006
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
20 0 12.780
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.400.980 1.186.741
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
12 1.400.980 1.186.741
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
14 53.365 297.519
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.370.697 2.580.248
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
21.596.995 18.286.255
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
7.347.672 7.347.672
Sermaye Düzeltme Farkları
13 173.775 173.775
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
13 514.929 514.929
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
13 1.078.677 1.111.215
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
13 1.078.677 1.111.215
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
13 2.024.186 2.024.186
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
13 -945.509 -912.971
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
13 73.429 73.429
Yasal Yedekler
73.429 73.429
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
13 -2.501.202 -2.899.291
Net Dönem Karı veya Zararı
19 -295.757 398.089
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
6.391.523 6.719.818
TOPLAM KAYNAKLAR
27.988.518 25.006.073


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
7.347.672 173.775 514.929 2.224.256 -867.345 73.429 -3.355.735 256.373 6.367.354 6.367.354
Transferler
-256.373 256.373
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
25.713 -56.133 -30.420 -30.420
Dönem Karı (Zararı)
-56.133 -56.133 -56.133
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
25.713 25.713 25.713
Dönem Sonu Bakiyeler
7.347.672 173.775 514.929 2.224.256 -841.632 73.429 -3.612.108 456.613 6.336.934 6.336.934
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
7.347.672 173.775 514.929 2.024.186 -912.971 73.429 -2.899.291 398.089 6.719.818 6.719.818
Transferler
398.089 -389.089
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-32.538 -295.757 -328.295 -328.295
Dönem Karı (Zararı)
-295.757 -295.757 -295.757
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-32.538 -32.538 -32.538
Dönem Sonu Bakiyeler
7.347.672 173.775 514.929 2.024.186 -945.509 73.429 -2.501.202 -295.757 6.391.523 6.391.523


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
19 -295.757 -56.133
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-32.538 25.713
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-40.672 32.141
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
8.134 -6.428
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
8.134 -6.428
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-32.538 25.713
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-328.295 -30.420
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-328.295 -30.420http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1026750


BIST
17:592.864
Değişim :  -0,15% |  -4,19
Açılış :  2.872  
Önceki Kapanış :  2.868  
En Yüksek
2.897
En Düşük
2.841
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler17:59
TKNSA 9,57 302.519.168 % 10,00  
POLHO 6,38 192.507.133 % 10,00  
COSMO 20,90 4.503.937 % 10,00  
TRCAS 10,57 105.044.965 % 9,99  
BARMA 47,90 64.239.744 % 9,96  
17:59 Alış Satış %  
Dolar 17,9258 17,9322 % -0,03  
Euro 18,3727 18,4272 % -0,57  
Sterlin 21,6822 21,7909 % -0,70  
Frank 18,9561 19,0702 % -0,20  
Riyal 4,7579 4,7817 % -0,13  
17:59 Alış Satış %  
Altın Ons 1.802 1.802 12,29  
Altın Gr. 1.039 1.039 6,05  
Cumhuriyet 6.924 7.029 5,00  
Tam 6.947 7.033 41,00  
Yarım 3.385 3.438 20,00  
Çeyrek 1.698 1.719 10,00  
Gümüş.Ons 20,79 20,84 0,50  
Gümüş Gr. 12,00 12,01 0,28  
B. Petrol 97,84 97,84 -1,76