***BURVA*** BURÇELİK VANA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

01.03.2017 19:16
***BURVA*** BURÇELİK VANA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor


***BURVA*** BURÇELİK VANA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
20 6.770.279 6.513.498
Satışların Maliyeti
20 -4.416.083 -4.878.620
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
2.354.196 1.634.878
BRÜT KAR (ZARAR)
2.354.196 1.634.878
Genel Yönetim Giderleri
21 -1.134.693 -1.054.274
Pazarlama Giderleri
21 -476.987 -575.620
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22 255.951 122.934
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
22 -207.595 -142.680
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
790.872 -14.762
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
23 599 818.029
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
791.471 803.267
Finansman Gelirleri
24 11.890 0
Finansman Giderleri
25 -1.002.041 -706.835
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-198.680 96.432
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-33.629 7.851
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
19 -33.629 7.851
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-232.309 104.283
DÖNEM KARI (ZARARI)
-232.309 104.283
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-232.309 104.283
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) -0,03160000 0,01420000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
5.067.360 173.775 493.194 -58.862 73.429 -3.649.698 -537.017 1.562.181 1.562.181
Transferler
-537.017 537.017
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-142.956 104.283 -38.673 -38.673
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-142.956 -142.956 -142.956
Sermaye Arttırımı
2.280.312 21.735 2.302.047 2.302.047
Dönem Sonu Bakiyeler
7.347.672 173.775 514.929 -201.818 73.429 -4.186.715 104.283 3.825.555 3.825.555
Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
7.347.672 173.775 514.929 -201.818 73.429 -4.186.715 104.283 3.825.555 3.825.555
Transferler
104.283 -104.283
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
710.814 -67.503 -232.309 411.002 411.002
Dönem Karı (Zararı)
-232.309 -232.309 -232.309
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
710.814 -67.503 643.311 643.311
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-51.735 51.735
Dönem Sonu Bakiyeler
7.347.672 173.775 514.929 659.079 -269.321 73.429 -4.030.697 -232.309 4.236.557 4.236.557


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.217.104 -1.338.741
Dönem Karı (Zararı)
26 -232.309 104.283
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
26 -232.309 104.283
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.186.788 351.222
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10-11 464.127 431.286
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-4.168 26.340
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 -1.000 26.340
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 -3.168
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-255.094 -191.105
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 -231.602 -191.105
Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-13.438
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-10.054 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
717.788 277.667
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
0
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
24-25 697.739 269.299
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
5 29.007
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
5 -8.958 8.368
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
247.382 -185.115
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
19 16.753 -7.851
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-2.171.583 -1.793.393
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
5 182.677
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
5 956.901
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
5 -774.224
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6 2.942 -1.371.026
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.363.547
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 2.942 -7.479
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-1.481.059 53.212
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-624.764 -77.412
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5 221.040 -489.781
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5 9.146 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5 211.894 -489.781
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
14 7.117 -9.698
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-37.261 21.338
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6 -37.261 21.338
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
8 229.378 79.974
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
16 -671.653 0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
16 -671.653 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-1.217.104 -1.337.888
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-853
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
13.973 -248.764
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
8.422 36.989
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
10 8.422 36.989
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-46.184 -285.753
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -46.184 -285.753
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
51.735
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.007.107 1.877.947
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.302.047
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.302.047
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
27 39.814.498 69.648.415
Kredilerden Nakit Girişleri
27 39.814.498 69.648.415
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
27 -38.109.652 -70.347.164
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
27 -38.109.652 -70.347.164
Ödenen Faiz
25 -697.739 -269.299
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
543.948
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-196.024 290.442
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-8.958 -21.447
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-204.982 268.995
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 327.941 58.946
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 122.959 327.941


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
-232.309 104.283
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
643.311 -142.956
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
643.311 -142.956
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
710.814 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
-67.503 -142.956
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
643.311 -142.956
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
411.002 -38.673
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
411.002 -38.673


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2016 Önceki Dönem 31.12.2015
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 122.959 327.941
Ticari Alacaklar
5 1.915.637 2.113.350
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3-5 956.901
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 1.915.637 1.156.449
Diğer Alacaklar
6 15.079 18.021
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 15.079 18.021
Stoklar
7 5.348.218 3.863.991
Peşin Ödenmiş Giderler
8 979.040 287.938
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
3-8 266.194 25.217
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8 712.846 262.721
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
9 853
Diğer Dönen Varlıklar
16 674.260 1.754
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
16 674.260 1.754
ARA TOPLAM
9.055.193 6.613.848
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
9.055.193 6.613.848
DURAN VARLIKLAR

İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar
27 25.000 25.000
Maddi Duran Varlıklar
10 2.331.900 1.898.145
Tesis, Makine ve Cihazlar
10 1.477.856 340.217
Taşıtlar
10 63.587 85.099
Mobilya ve Demirbaşlar
10 772.848 937.758
Özel Maliyetler
10 17.609 18.876
Yapılmakta Olan Yatırımlar
10 190.473
Diğer Maddi Duran Varlıklar
10 325.722
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 23.736 19.143
Lisanslar
11 8.714 1.607
Bilgisayar Yazılımları
11 15.022 17.536
Peşin Ödenmiş Giderler
3 21 81
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
3-8 21 81
Ertelenmiş Vergi Varlığı
19 494.076 688.533
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.874.733 2.630.902
TOPLAM VARLIKLAR
11.929.926 9.244.750
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
27 1.549.563 1.415.701
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
27 1.549.563 1.415.701
Banka Kredileri
27 1.549.563 1.415.701
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
27 2.751.088 1.991.172
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
27 2.751.088 1.991.172
Banka Kredileri
27 2.751.088 1.991.045
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
127
Ticari Borçlar
5 527.236 201.418
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3-5 16.611 7.662
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 510.625 193.756
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
14 119.121 112.004
Diğer Borçlar
6 26.020 63.281
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 26.020 63.281
Ertelenmiş Gelirler
8 404.571 158.803
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
8 404.571 158.803
Kısa Vadeli Karşılıklar
14 49.110 55.776
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14 49.110 55.776
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
16 936 14.374
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
16 936 14.374
ARA TOPLAM
5.427.645 4.012.529
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
5.427.645 4.012.529
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
27 2.001.921 1.002.306
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
27 2.001.921 1.002.306
Banka Kredileri
27 2.001.921 1.002.306
Uzun Vadeli Karşılıklar
14 263.803 404.360
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14 263.803 404.360
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.265.724 1.406.666
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
7.693.369 5.419.195
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
17 4.236.557 3.825.555
Ödenmiş Sermaye
17 7.347.672 7.347.672
Sermaye Düzeltme Farkları
17 173.775 173.775
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
17 514.929 514.929
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
17 389.758 -201.818
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17 389.758 -201.818
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
17 659.079
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17 -269.321 -201.818
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
17 73.429 73.429
Yasal Yedekler
17 73.429 73.429
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
17 -4.030.697 -4.186.715
Net Dönem Karı veya Zararı
26 -232.309 104.283
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
4.236.557 3.825.555
TOPLAM KAYNAKLAR
11.929.926 9.244.750http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/589977


BIST
16:512.960
Değişim :  1,62% |  47,05
Açılış :  2.929  
Önceki Kapanış :  2.913  
En Yüksek
2.964
En Düşük
2.920
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler16:49
AVGYO 3,30 56.863.801 % 10,00  
CMBTN 290,70 46.550.992 % 9,99  
COSMO 26,64 2.997.037 % 9,99  
TETMT 251,30 18.572.102 % 9,98  
KZBGY 32,00 59.952.610 % 9,97  
16:49 Alış Satış %  
Dolar 17,9599 17,9686 % 0,31  
Euro 18,2794 18,2857 % 0,22  
Sterlin 21,6014 21,7097 % 0,05  
Frank 18,7555 18,8685 % -0,13  
Riyal 4,7700 4,7939 % 0,34  
16:49 Alış Satış %  
Altın Ons 1.767 1.768 -8,24  
Altın Gr. 1.020 1.020 -2,07  
Cumhuriyet 6.841 6.945 -16,00  
Tam 6.868 6.919 -32,00  
Yarım 3.346 3.383 -15,00  
Çeyrek 1.678 1.691 -8,00  
Gümüş.Ons 19,74 19,78 -0,39  
Gümüş Gr. 11,40 11,42 -0,19  
B. Petrol 91,93 91,93 -0,41