***BURVA*** BURÇELİK VANA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

09.08.2017 18:11
***BURVA*** BURÇELİK VANA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor


***BURVA*** BURÇELİK VANA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2016 - 30.06.2016
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
10 5.906.877 3.639.885 2.759.935 2.302.263
Satışların Maliyeti
10 -4.379.680 -2.433.937 -1.962.272 -1.523.963
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.527.197 1.205.948 797.663 778.300
BRÜT KAR (ZARAR)
1.527.197 1.205.948 797.663 778.300
Genel Yönetim Giderleri
-539.058 -549.370 -286.087 -315.510
Pazarlama Giderleri
-254.740 -212.886 -121.165 -104.220
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
156.525 188.135 84.945 85.413
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-136.301 -54.206 -119.662 -42.573
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
753.623 577.621 355.694 401.410
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
994 595 994 -45
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
754.617 578.216 356.688 401.365
Finansman Gelirleri
-8.583 -2.170
Finansman Giderleri
-700.849 -306.343 -298.991 -154.277
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
53.768 271.873 49.114 244.918
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
34.902 -32.240 -15.002 6.811
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
34.902 -32.240 -15.002 6.811
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
88.670 239.633 34.112 251.729
DÖNEM KARI (ZARARI)
12 88.670 239.633 34.112 251.729
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
88.670 239.633 34.112 251.729
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
7.347.672 173.775 514.929 -201.818 73.429 -4.186.715 104.283 3.825.555 3.825.555
Transferler
104.283 -104.283
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
710.814 -61.972 239.633 888.475 888.475
Dönem Karı (Zararı)
239.633 239.633 239.633
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
710.814 -61.972 648.842 648.842
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-16.615 16.615
Dönem Sonu Bakiyeler
7.347.672 173.775 514.929 694.199 -263.790 73.429 -4.065.817 239.633 4.714.030 4.714.030
Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
7.347.672 173.775 514.929 659.079 -269.321 73.429 -4.030.697 -232.309 4.236.557 4.236.557
Transferler
-232.309 232.309
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-79.811 88.670 8.859 8.859
Dönem Karı (Zararı)
88.670 88.670 88.670
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-79.811 -79.811 -79.811
Dönem Sonu Bakiyeler
7.347.672 173.775 514.929 659.079 349.132 73.429 -4.263.006 88.670 4.245.416 4.245.416


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-635.608 -1.850.048
Dönem Karı (Zararı)
12 88.670 239.633
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
12 88.670 239.633
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
640.514 323.618
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8-9 218.551 211.169
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 484
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 0 484
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-46.984 -176.856
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-46.984 -163.418
Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-13.438
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
503.849 259.567
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-994 0
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 528.156 256.272
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
5 5.694 11.900
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
5 -29.007 -8.605
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
0 -2.986
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-34.902 32.240
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-1.364.792 -2.413.299
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
5 -152.466 -1.088.757
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
5 0 956.901
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
5 -152.466 -2.045.658
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6 -480.031 -63.585
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -480.031 -63.585
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
7 -104.801 -1.191.468
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-123.353 -416.440
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5 -137.918 759.907
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5 -10.496 -3.291
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5 -127.422 763.198
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-33.468 -28.346
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-6.964 -46.296
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6 -6.964 -46.296
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
-121.309 222.504
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-204.482 -560.818
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-204.482 -560.818
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-635.608 -1.850.048
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-302.847 9.211
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
8 26.626 8.423
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
8 26.626 8.423
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -330.467 -23.013
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -330.467 -23.013
Alınan Faiz
994 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 23.801
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
959.839 1.778.893
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
13 10.390.771 33.845.429
Kredilerden Nakit Girişleri
13 10.390.771 33.845.429
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
13 -8.902.776 -31.810.264
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
13 -8.902.776 -31.810.264
Ödenen Faiz
11 -528.156 -256.272
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
21.384 -61.944
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-976
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
21.384 -62.920
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 122.959 327.941
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 144.343 265.021


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2016 - 30.06.2016
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
12 88.670 239.633 34.112 251.729
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-79.811 648.842 -65.463 -23.359
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-79.811 648.842 -65.463 -23.359
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
0 710.814 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
-79.811 -61.972 -65.463 -23.359
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-79.811 648.842 -65.463 -23.359
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
8.859 888.475 -31.351 228.370
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
8.859 888.475 -31.351 228.370


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 144.343 122.959
Ticari Alacaklar
5 2.092.006 1.915.637
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 2.092.006 1.915.637
Diğer Alacaklar
6 495.108 15.079
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 495.108 15.079
Stoklar
7 5.453.019 5.348.218
Proje Halindeki Stoklar
0 0
Canlı Varlıklar
0 0
Peşin Ödenmiş Giderler
1.100.923 979.040
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
3 36.023 266.194
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
1.064.900 712.846
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
149 0
Diğer Dönen Varlıklar
878.593 674.260
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
878.593 674.260
ARA TOPLAM
10.164.141 9.055.193
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
10.164.141 9.055.193
DURAN VARLIKLAR

İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar
13 25.000 25.000
Maddi Duran Varlıklar
8 2.419.365 2.331.900
Tesis, Makine ve Cihazlar
8 1.432.351 1.477.856
Taşıtlar
8 63.995 63.587
Mobilya ve Demirbaşlar
8 694.880 772.848
Özel Maliyetler
8 14.859 17.609
Yapılmakta Olan Yatırımlar
8 213.280 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 21.561 23.736
Lisanslar
9 7.450 8.714
Bilgisayar Yazılımları
9 14.111 15.022
Peşin Ödenmiş Giderler
1.491 21
Ertelenmiş Vergi Varlığı
548.931 494.076
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
3.016.348 2.874.733
TOPLAM VARLIKLAR
13.180.489 11.929.926
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
13 1.683.631 1.549.563
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
13 1.683.631 1.549.563
Banka Kredileri
13 1.683.631 1.549.563
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
13 3.130.756 2.751.088
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
13 3.130.756 2.751.088
Banka Kredileri
13 3.130.756 2.751.088
Ticari Borçlar
5 389.908 527.236
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3-5 6.312 16.611
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 383.596 510.625
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
85.653 119.121
Diğer Borçlar
6 19.056 26.020
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 19.056 26.020
Ertelenmiş Gelirler
283.262 404.571
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
283.262 404.571
Kısa Vadeli Karşılıklar
46.943 49.110
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
46.943 49.110
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
936 936
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
936 936
ARA TOPLAM
5.640.145 5.427.645
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
5.640.145 5.427.645
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
13 2.976.177 2.001.921
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
13 2.976.177 2.001.921
Banka Kredileri
13 2.976.177 2.001.921
Uzun Vadeli Karşılıklar
318.751 263.803
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
318.751 263.803
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.294.928 2.265.724
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
8.935.073 7.693.369
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
4.245.416 4.236.557
Ödenmiş Sermaye
7.347.672 7.347.672
Sermaye Düzeltme Farkları
173.775 173.775
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
514.929 514.929
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
309.947 389.758
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
309.947 389.758
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
659.079 659.079
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-349.132 -269.321
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
73.429 73.429
Yasal Yedekler
73.429 73.429
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-4.263.006 -4.030.697
Net Dönem Karı veya Zararı
12 88.670 -232.309
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
4.245.416 4.236.557
TOPLAM KAYNAKLAR
13.180.489 11.929.926http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/623998


BIST
15:472.868
Değişim :  0,12% |  3,46
Açılış :  2.875  
Önceki Kapanış :  2.864  
En Yüksek
2.885
En Düşük
2.858
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler15:47
CMBTN 240,30 5.643.926 % 9,98  
CMENT 41,20 684.579 % 9,98  
TSPOR 6,73 265.185.941 % 9,97  
COSMO 22,98 5.228.134 % 9,95  
TRCAS 11,62 34.703.273 % 9,93  
15:47 Alış Satış %  
Dolar 17,9583 17,9647 % 0,18  
Euro 18,3292 18,3426 % -0,32  
Sterlin 21,6501 21,7587 % -0,20  
Frank 18,9645 19,0788 % -0,04  
Riyal 4,7689 4,7928 % 0,16  
15:47 Alış Satış %  
Altın Ons 1.781 1.781 -21,20  
Altın Gr. 1.028 1.028 -10,96  
Cumhuriyet 6.880 6.984 -58,00  
Tam 6.903 6.956 -36,00  
Yarım 3.364 3.401 -17,00  
Çeyrek 1.687 1.700 -9,00  
Gümüş.Ons 20,23 20,26 -0,60  
Gümüş Gr. 11,66 11,67 -0,36  
B. Petrol 93,03 93,03 -5,12