***BURVA*** BURÇELİK VANA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

30.10.2017 19:35
***BURVA*** BURÇELİK VANA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor


***BURVA*** BURÇELİK VANA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2016 - 30.09.2016
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
10 9.555.148 5.522.772 3.648.271 1.882.887
Satışların Maliyeti
10 -7.112.607 -3.772.975 -2.732.927 -1.339.038
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
2.442.541 1.749.797 915.344 543.849
BRÜT KAR (ZARAR)
2.442.541 1.749.797 915.344 543.849
Genel Yönetim Giderleri
-801.857 -827.566 -262.799 -278.196
Pazarlama Giderleri
-383.479 -312.790 -128.739 -99.904
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
233.020 306.053 76.495 117.918
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-124.769 -199.571 11.532 -145.365
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.365.456 715.923 611.833 138.302
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
994 593 0 -2
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.366.450 716.516 611.833 138.300
Finansman Gelirleri
0 42.385 0 42.385
Finansman Giderleri
11 -1.043.550 -648.531 -342.701 -342.188
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
322.900 110.370 269.132 -161.503
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-7.571 -28.262 -42.473 3.978
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-7.571 -28.262 -42.473 3.978
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
315.329 82.108 226.659 -157.525
DÖNEM KARI (ZARARI)
12 315.329 82.108 226.659 -157.525
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
315.329 82.108 226.659 -157.525
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
7.347.672 173.775 514.929 -201.818 73.429 -4.186.715 104.283 3.825.555 0 3.825.555
Transferler
104.283 -104.283
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
108
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.116.320 741.154
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8-9 329.088 337.438
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
484
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 484
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-47.388 -162.433
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-47.388 -154.836
Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-13.438
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
5.841
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
827.049 491.969
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-994 0
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 848.504 497.321
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
5 16.206 3.463
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
5 -36.667 -8.815
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
0 61.517
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
7.571 12.179
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-2.048.604 -2.099.434
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
5 -1.364.152 -2.894
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
5 -88.733 956.901
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
5 -1.275.419 -959.795
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6 -272.421 -3.663
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -272.421 -3.663
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
7 -244.607 -1.491.011
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-426.946 -243.739
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5 135.803 488.362
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5 -7.236 -3.378
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5 143.039 491.740
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-21.902 -21.776
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6 -628 -42.460
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6 -628 -42.460
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
366.429 -98.533
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-220.180 -683.720
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-220.180 -683.720
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-616.955 -1.276.172
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-308.963 9.271
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
26.626 8.422
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
8 26.626 8.422
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-336.583 -33.198
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -336.583 -33.198
Alınan Faiz
994 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları
0 34.047
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.046.024 984.749
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
13 10.619.396 36.894.634
Kredilerden Nakit Girişleri
13 10.619.396 36.894.634
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
13 -8.724.868 -35.412.564
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
13 -8.724.868 -35.412.564
Ödenen Faiz
11 -848.504 -497.321
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
120.106 -282.152
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
9.678
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
120.106 -272.474
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
122.959 327.941
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
243.065 55.467


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2016 - 30.09.2016
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
12 315.329 82.108 226.659 -157.525
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-95.463 646.483 -15.652 -2.359
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 710.814 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-95.463 -64.331 -15.652 -2.359
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-95.463 646.483 -15.652 -2.359
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
219.866 728.591 211.007 -159.884
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
219.866 728.591 211.007 -159.884


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 243.065 122.959
Ticari Alacaklar
5 3.293.180 1.915.637
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3-5 88.733 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 3.204.447 1.915.637
Diğer Alacaklar
6 287.501 15.079
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 287.501 15.079
Stoklar
7 5.592.825 5.348.218
Peşin Ödenmiş Giderler
1.406.007 979.040
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
3 26.082 266.194
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
1.379.925 712.846
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
149 0
Diğer Dönen Varlıklar
894.291 674.260
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
894.291 674.260
ARA TOPLAM
11.717.018 9.055.193
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
11.717.018 9.055.193
DURAN VARLIKLAR

İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar
13 25.000 25.000
Maddi Duran Varlıklar
8 2.316.013 2.331.900
Tesis, Makine ve Cihazlar
8 1.375.532 1.477.856
Taşıtlar
8 58.455 63.587
Mobilya ve Demirbaşlar
8 655.261 772.848
Özel Maliyetler
8 13.485 17.609
Yapılmakta Olan Yatırımlar
8 213.280 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 20.492 23.736
Lisanslar
9 6.818 8.714
Bilgisayar Yazılımları
9 13.674 15.022
Peşin Ödenmiş Giderler
0 21
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
0 21
Ertelenmiş Vergi Varlığı
510.371 494.076
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
13:142.983
Değişim :  0,10% |  2,92
Açılış :  2.979  
Önceki Kapanış :  2.980  
En Yüksek
2.998
En Düşük
2.960
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler13:14
GOLTS 69,45 9.825.578 % 9,98  
TUKAS 15,77 228.782.687 % 9,97  
AZTEK 13,18 5.807.108 % 9,92  
COSMO 29,28 3.266.857 % 9,91  
KZBGY 35,12 66.410.447 % 9,75  
13:14 Alış Satış %  
Dolar 17,9618 17,9653 % 0,10  
Euro 18,2739 18,2875 % 0,06  
Sterlin 21,6279 21,7363 % 0,30  
Frank 18,7922 18,9054 % 0,03  
Riyal 4,7693 4,7932 % 0,05  
13:14 Alış Satış %  
Altın Ons 1.770 1.770 8,52  
Altın Gr. 1.023 1.023 5,66  
Cumhuriyet 6.859 6.963 11,00  
Tam 6.901 6.952 36,00  
Yarım 3.363 3.399 18,00  
Çeyrek 1.686 1.699 9,00  
Gümüş.Ons 19,84 19,87 0,06  
Gümüş Gr. 11,46 11,48 0,04  
B. Petrol 95,18 95,18 1,53