***CANTE*** ÇAN2 TERMİK A.Ş.( Finansal Rapor

12.05.2021 14:04
***CANTE*** ÇAN2 TERMİK A.Ş.( Finansal Rapor


***CANTE*** ÇAN2 TERMİK A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
44.815.160 -1.399.068 727.133.796 -68.035 95.383.999 -82.551.812 783.314.035 783.314.035
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-82.551.816 82.551.816 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-72.442.140 -72.442.140 -72.442.140
Dönem Karı (Zararı)
-114.204.418 -114.204.418 -114.204.418
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-139.479 -139.479 -139.479
Sermaye Arttırımı
52.594.840 150.411.415 203.006.253 203.006.253
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
97.410.000 -1.399.068 654.691.656 -207.514 150.411.415 12.832.180 -114.204.418 799.534.251 799.534.251
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
252.410.000 -1.399.068 654.691.656 -457.852 -150.141.190 37.352.705 792.456.251 792.456.251
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
37.352.705 -37.352.705 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Karı (Zararı)
-160.608.128 -160.608.128 -160.608.128
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
23.532 23.532 23.532
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
252.410.000 -1.399.068 654.691.656 -434.320 -112.788.485 -160.608.128 631.871.655 631.871.655


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-97.068.261 -129.294.598
Dönem Karı (Zararı)
-190.753.838 -147.568.291
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
30 -190.767.897 -147.556.130
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
39 14.059 -12.161
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
126.397.184 65.785.960
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14-17-31-33-36 24.853.737 22.736.979
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
7 -2.362 -32.713
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 -2.362 -32.713
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
3.007.408 1.980.529
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
27 611.733 769.845
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
25 2.395.675 1.210.684
Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
29 0 0
Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
25 0 0
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
19 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
114.433.847 60.864.166
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
29 -61.498.936 -86.882.849
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
29 170.391.827 155.938.784
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
34 7.170.528 3.435.154
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
34 -1.629.572 -11.626.923
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
40 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
40 -11.164.459 -4.623.156
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
35 0
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
35 0
Satış Amaçlı veya Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
39 0
İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
4 0 -4.609.575
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
30 -4.730.987 -10.530.270
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-32.575.213 -47.505.179
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
8 0
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -7.597.346 -14.827.424
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-30.684.462
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 23.087.116 -14.827.424
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)
0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
9 25.360.527 -3.561.374
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 29.233.555 -1.885.203
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 -3.873.028 -1.676.171
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
10 -29.624.887 -20.253.428
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
12 -7.527.092 -4.937.877
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7 9.222.989 -30.978.144
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
15.739.571
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 -6.516.582 -30.978.144
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
27 -370.329 -8.775.117
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-14.437.529 1.387.755
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
9 -15.631.339 -2.265.411
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
9 1.193.810 3.653.166
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
12 9.775.997 -32.480.850
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-17.377.543 66.921.280
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
29 25.257.053 100.349.360
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
27-29 -42.634.596 -33.428.080
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-96.931.867 -129.287.510
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
30 -136.394 -7.088
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-8.264.664 -17.829.729
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
14 1.282.982 58.308
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
14 1.282.982 58.308
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-9.547.646 -17.888.037
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -8.221.326 -7.041.059
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
17 -1.326.320 -10.846.978
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
117.252.718 157.383.858
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
30 264.053.480
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
171.407.240 152.587.448
Kredilerden Nakit Girişleri
37 125.091.840 151.104.827
Faktoring İşlemlerinden Nakit Girişleri
37 46.305.071 1.482.621
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
10.329
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-52.573.719 -259.183.863
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
37 -35.118.152 -244.266.872
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları
37 0 0
Faktoring İşlemlerinden Nakit Çıkışları
37 -16.973.325 -14.560.852
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
37 -482.242 -356.139
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
37 -1.580.803 -73.207
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
11.919.793 10.259.531
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
11.919.793 10.259.531
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
15.431.240 16.355.919
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
27.351.033 26.615.450


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
41 1.304.897 1.203.171
Ticari Alacaklar
6-7 103.064.264 100.771.197
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 16.884.686 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 86.179.578 100.771.197
Diğer Alacaklar
6-8 3.941.130 42.016.966
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 1.084.288 39.157.943
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 2.856.842 2.859.023
Stoklar
9 155.053.193 127.864.319
Peşin Ödenmiş Giderler
10 16.917.422 13.970.747
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 16.917.422 13.970.747
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
30 179 0
Diğer Dönen Varlıklar
20 52.189.887 35.165.872
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
20 52.189.887 35.165.872
ARA TOPLAM
332.470.972 320.992.272
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
332.470.972 320.992.272
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
6-8 209.744 209.740
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 209.744 209.740
Maddi Duran Varlıklar
11 2.160.353.543 2.173.562.940
Kullanım Hakkı Varlıkları
14 4.110.559 4.491.134
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 32.409.065 33.575.604
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 32.409.065 33.575.604
Peşin Ödenmiş Giderler
12 1.423.110 2.210.821
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 1.423.110 2.210.821
Ertelenmiş Vergi Varlığı
30 154.361.857 142.739.441
Diğer Duran Varlıklar
20 92.038.352 78.238.287
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
20 92.038.352 78.238.287
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.444.906.230 2.435.027.967
TOPLAM VARLIKLAR
2.777.377.202 2.756.020.239
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
33 63.936.320 46.216.445
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
33 63.936.320 46.216.445
Banka Kredileri
33 63.936.320 46.216.445
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
33 299.661.158 280.047.374
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
33 299.661.158 280.047.374
Banka Kredileri
33 299.661.158 280.047.374
Diğer Finansal Yükümlülükler
33 4.063.823 4.520.746
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
33 4.063.823 4.520.746
Ticari Borçlar
6-7 179.334.234 183.970.829
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 10.724.900 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 168.609.334 183.970.829
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
19 4.404.006 4.351.445
Diğer Borçlar
6-8 63.398.817 101.568.443
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 53.647.544 91.098.555
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 9.751.273 10.469.888
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 15.095.964 7.346.258
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 15.095.964 7.346.258
Kısa Vadeli Karşılıklar
25 4.638.283 4.511.162
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
25 3.153.597 3.031.076
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
18 1.484.686 1.480.086
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
29 34.820.906 25.363.409
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
29 34.820.906 25.363.409
ARA TOPLAM
669.353.511 657.896.111
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
669.353.511 657.896.111
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
33 1.467.154.362 1.296.196.292
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
33 1.467.154.362 1.296.196.292
Banka Kredileri
33 1.467.154.362 1.296.196.292
Diğer Borçlar
6-8 4.887.256 5.550.965
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 4.887.256 5.550.965
Uzun Vadeli Karşılıklar
18-19 1.139.871 1.003.472
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
19 954.827 818.428
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
18 185.044 185.044
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
30 2.171.016 1.996.500
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
20 799.531 920.647
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
20 799.531 920.647
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.476.152.036 1.305.667.876
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2.145.505.547 1.963.563.987
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
21 631.871.655 792.456.252
Ödenmiş Sermaye
21 252.410.000 252.410.000
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
21 -1.399.068 -1.399.068
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
11 654.257.336 654.233.804
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
11 654.691.656 654.691.656
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
11 654.691.656 654.691.656
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
21 -434.320 -457.852
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
31 -112.788.485 -150.141.189
Net Dönem Karı veya Zararı
31 -160.608.128 37.352.705
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
631.871.655 792.456.252
TOPLAM KAYNAKLAR
2.777.377.202 2.756.020.239


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
22 237.729.655 151.643.506
Satışların Maliyeti
23 -186.097.006 -119.619.822
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
51.632.649 32.023.684
BRÜT KAR (ZARAR)
51.632.649 32.023.684
Genel Yönetim Giderleri
24 -4.593.501 -5.103.602
Pazarlama Giderleri
24 0 -70.035
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
25 10.263.812 18.119.933
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
25 -7.483.812 -32.868.312
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
49.819.148 12.101.668
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
26 150.071 51.695
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
26 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
49.969.219 12.153.363
Finansman Gelirleri
28 30.204.146 49.937.233
Finansman Giderleri
28 -252.239.163 -174.963.205
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-172.065.798 -112.872.609
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
11.457.670 -1.331.812
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
30 11.457.670 -1.331.812
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-160.608.128 -114.204.421
DÖNEM KARI (ZARARI)
-160.608.128 -114.204.421
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
21 0 0
Ana Ortaklık Payları
21 -160.608.128 -114.204.421
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
19 23.532 -29.017
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
19 30.169 -37.201
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-6.637 8.184
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi
19 -6.637 8.184
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
23.532 -29.017
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-160.584.596 -114.233.438
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-160.584.596 -114.233.438http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936392


BIST
'
18:1010.677
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  10.784  
Önceki Kapanış :  10.677  
En Düşük
10.661
En Yüksek
10.811
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:10
DIRIT 19,80 8.608.721 % 10,00  
ORCAY 15,62 393.292.742 % 10,00  
BJKAS 39,64 3.255.832.149 % 9,99  
DESPC 53,50 168.109.640 % 9,99  
BURVA 158,60 164.980.099 % 9,99  
18:10 Alış Satış %  
Dolar 32,2100 32,2349 % 0,03  
Euro 34,9324 35,0106 % 0,21  
Sterlin 40,7249 40,9290 % 0,02  
Frank 34,9591 35,1344 % 0,04  
Riyal 8,5226 8,5653 % 0,00  
18:10 Alış Satış %  
Gümüş ONS 30,78 30,82 % 0,66  
Platin 1.046,30 1.048,41 % 0,66  
Paladyum 981,70 985,25 % 0,66  
Brent Pet. 82,11 82,11 % 0,66  
Altın Ons 2.343,26 2.343,64 % 0,66