***CANTE*** ÇAN2 TERMİK A.Ş.( Finansal Rapor

27.08.2021 18:11
***CANTE*** ÇAN2 TERMİK A.Ş.( Finansal Rapor


***CANTE*** ÇAN2 TERMİK A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
97.410.000 -1.399.068 654.691.656 -207.514 150.411.415 12.832.180 -162.973.371 750.765.298 750.765.298
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-162.973.371 162.973.371 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Karı (Zararı)
-159.056.856 -159.056.854 -159.056.854
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-278.954 -278.954 -278.954
Sermaye Arttırımı
0 0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
97.410.000 -1.399.068 654.691.656 -207.514 150.411.415 -150.141.194 -159.056.856 591.429.490 591.429.490
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
252.410.000 -1.399.068 654.691.656 -457.852 -150.141.190 37.352.705 792.456.252 792.456.252
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
37.352.705 -37.352.705 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Karı (Zararı)
-176.991.037 -176.991.037 -176.991.037
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
49.564 49.563 49.563
Sermaye Arttırımı
67.590.000 186.569.716 254.159.716 254.159.716
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
320.000.000 -1.399.068 654.691.656 -408.288 -112.788.485 -176.991.037 869.674.494 869.674.494


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
677.514 16.600.989
Dönem Karı (Zararı)
-176.991.037 -159.056.854
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
30 -176.991.037 -159.056.854
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
39 0 0
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
209.474.165 322.237.432
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14-17-31-33-36 42.429.430 36.853.886
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
7 0 0
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 0 0
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.417.974 945.569
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
19 1.419.155 865.725
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
25 -1.181 79.844
Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
29 0 0
Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
25 0 0
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
19 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-39.603.952 121.607.657
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
29 -44.065.334 -54.453.070
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
29 23.954.523 185.370.934
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
7-8 1.792.604 1.234.944
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
34 -21.285.745 -10.545.151
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
40 206.001.337 162.470.000
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
40 -770.624 360.320
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
35 0
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
35 0
Satış Amaçlı veya Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
39 0
İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
4 0 0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
30 0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-33.205.323 -147.490.162
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
8 0
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -6.040.535 -65.712.713
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.604.839
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -4.435.696 -65.712.713
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)
0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
9 21.429.284 -15.249.508
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 21.427.108 -15.227.316
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 2.176 -22.192
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
10 -47.191.465 -28.382.262
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
12 -3.453.132 1.065.086
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7 10.985.047 10.907.970
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
966.630 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 10.018.417 10.907.970
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
27 -1.691.566 -4.240.486
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.525.231 52.730.298
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
9 -12.695.369 57.339.616
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
9 15.220.600 -4.609.318
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
12 11.330.796 -32.982.197
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-21.098.983 -65.626.350
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
29 4.183.221 119.846.678
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
27-29 -25.282.204 -185.473.028
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-722.195 15.690.416
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
1.350.145 1.189.527
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
30 49.564 -278.954
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-16.485.863 -56.663.338
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
14 124.647 51.695
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
14 124.647 51.695
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-16.536.610 -56.715.033
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -16.564.339 -41.464.364
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
17 27.729 -15.250.669
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-73.900
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
25.742.914 68.161.202
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
30 254.159.716 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
81.941.945 208.016.918
Kredilerden Nakit Girişleri
37 81.941.945 208.016.918
Faktoring İşlemlerinden Nakit Girişleri
37 0 0
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
0 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-310.358.747 -139.855.716
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
37 -309.480.460 -139.403.947
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları
37 0 0
Faktoring İşlemlerinden Nakit Çıkışları
37 0 0
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
37 -878.287 -451.769
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
37 0 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
9.934.565 28.098.853
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
9.934.565 28.098.853
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.203.171 2.968.335
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
11.137.736 31.067.188


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
41 11.137.736 1.203.171
Ticari Alacaklar
6-7 122.381.495 118.131.072
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 18.964.714 17.359.875
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 103.416.781 100.771.197
Diğer Alacaklar
6-8 3.225.311 24.657.091
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 368.468 21.798.068
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 2.856.843 2.859.023
Stoklar
9 175.055.784 127.864.319
Peşin Ödenmiş Giderler
10 17.792.484 13.970.747
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 17.792.484 13.970.747
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
30 12.333 0
Diğer Dönen Varlıklar
20 53.794.838 35.165.872
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
20 53.794.838 35.165.872
ARA TOPLAM
383.399.981 320.992.272
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
383.399.981 320.992.272
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
6-8 209.744 209.740
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 209.744 209.740
Maddi Duran Varlıklar
11 2.151.162.353 2.173.562.940
Kullanım Hakkı Varlıkları
14 3.767.694 4.491.134
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 30.756.064 33.575.604
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 30.756.064 33.575.604
Peşin Ödenmiş Giderler
12 1.842.216 2.210.821
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 1.842.216 2.210.821
Ertelenmiş Vergi Varlığı
30 143.993.449 142.739.441
Diğer Duran Varlıklar
20 99.479.099 78.238.288
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
20 99.479.099 78.238.288
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.431.210.619 2.435.027.968
TOPLAM VARLIKLAR
2.814.610.600 2.756.020.240
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
33 60.478.449 46.216.445
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
33 60.478.449 46.216.445
Banka Kredileri
33 60.478.449 46.216.445
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
33 186.607.515 280.047.374
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
33 186.607.515 280.047.374
Banka Kredileri
33 186.607.515 280.047.374
Diğer Finansal Yükümlülükler
33 3.642.459 4.520.746
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
33 3.642.459 4.520.746
Ticari Borçlar
6-7 174.355.153 184.623.046
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 1.618.847 652.217
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 172.736.306 183.970.829
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
19 4.079.033 4.351.445
Diğer Borçlar
6-8 104.285.742 100.916.227
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 77.750.970 90.446.339
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 26.534.772 10.469.888
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 18.677.054 7.346.258
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 18.677.054 7.346.258
Kısa Vadeli Karşılıklar
25 5.698.059 4.511.162
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
25 4.219.154 3.031.076
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
18 1.478.905 1.480.086
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
29 23.954.522 25.363.409
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
29 23.954.522 25.363.409
ARA TOPLAM
581.777.986 657.896.112
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
581.777.986 657.896.112
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
33 1.353.836.970 1.296.196.292
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
33 1.353.836.970 1.296.196.292
Banka Kredileri
33 1.353.836.970 1.296.196.292
Diğer Borçlar
6-8 4.673.876 5.550.965
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 4.673.876 5.550.965
Uzun Vadeli Karşılıklar
18-19 1.165.540 1.003.472
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
19 980.496 818.428
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
18 185.044 185.044
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
30 2.479.885 1.996.500
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
20 1.001.849 920.647
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
20 1.001.849 920.647
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.363.158.120 1.305.667.876
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.944.936.106 1.963.563.988
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
21 869.674.494 792.456.252
Ödenmiş Sermaye
21 320.000.000 252.410.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
186.569.716
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
21 -1.399.068 -1.399.068
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
11 654.283.368 654.233.804
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
11 654.691.656 654.691.656
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
11 654.691.656 654.691.656
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
21 -408.288 -457.852
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
31 -112.788.485 -150.141.189
Net Dönem Karı veya Zararı
31 -176.991.037 37.352.705
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
869.674.494 792.456.252
TOPLAM KAYNAKLAR
2.814.610.600 2.756.020.240


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
22 500.782.637 366.381.237 263.052.982 214.737.731
Satışların Maliyeti
23 -376.118.586 -249.027.985 -190.021.580 -129.408.163
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
124.664.051 117.353.252 73.031.402 85.329.568
BRÜT KAR (ZARAR)
124.664.051 117.353.252 73.031.402 85.329.568
Genel Yönetim Giderleri
24 -13.695.822 -11.189.193 -9.102.321 -6.085.591
Pazarlama Giderleri
24 0 -219.547 0 -149.512
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
25 16.010.927 23.227.699 5.747.115 5.107.766
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
25 -12.706.337 -35.896.177 -5.222.525 -3.027.865
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
114.272.819 93.276.034 64.453.671 81.174.366
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
26 124.647 51.695 -25.424 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
26 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
114.397.466 93.327.729 64.428.247 81.174.366
Finansman Gelirleri
28 48.085.072 52.726.528 17.880.926 2.789.295
Finansman Giderleri
28 -340.263.644 -304.672.112 -88.024.480 -129.708.908
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-177.781.106 -158.617.855 -5.715.307 -45.745.247
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
790.069 -439.001 -10.667.601 892.811
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
30 790.069 -439.001 -10.667.601 892.811
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-176.991.037 -159.056.856 -16.382.908 -44.852.436
DÖNEM KARI (ZARARI)
-176.991.037 -159.056.856 -16.382.908 -44.852.436
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
21 0 0
Ana Ortaklık Payları
21 -176.991.037 -159.056.856 -16.382.908 -44.852.436
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
19 49.564 -278.955 26.032 -249.938
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
19 64.369 -357.634 34.200 -320.433
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-14.805 78.679 -8.168 70.495
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi
19 -14.805 78.679 -8.168 70.495
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
49.564 -278.955 26.032 -249.938
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-176.941.473 -159.335.811 -16.356.876 -45.102.374
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-176.941.473 -159.335.811 -16.356.876 -45.102.374http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960827


BIST
'
18:1010.677
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  10.784  
Önceki Kapanış :  10.677  
En Düşük
10.661
En Yüksek
10.811
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:10
DIRIT 19,80 8.608.721 % 10,00  
ORCAY 15,62 393.292.742 % 10,00  
BJKAS 39,64 3.255.832.149 % 9,99  
DESPC 53,50 168.109.640 % 9,99  
BURVA 158,60 164.980.099 % 9,99  
18:10 Alış Satış %  
Dolar 32,2021 32,2263 % 0,00  
Euro 34,9334 35,0001 % 0,18  
Sterlin 40,7185 40,9226 % 0,01  
Frank 34,9553 35,1305 % 0,03  
Riyal 8,5226 8,5653 % 0,00  
18:10 Alış Satış %  
Gümüş ONS 30,80 30,84 % 0,66  
Platin 1.047,96 1.050,01 % 0,66  
Paladyum 982,05 984,49 % 0,66  
Brent Pet. 82,14 82,14 % 0,66  
Altın Ons 2.343,36 2.343,69 % 0,66