***CANTE*** ÇAN2 TERMİK A.Ş.( Finansal Rapor

25.10.2021 19:00
***CANTE*** ÇAN2 TERMİK A.Ş.( Finansal Rapor


***CANTE*** ÇAN2 TERMİK A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Avansı Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
97.410.000 150.411.415 -1.399.068 654.691.656 -207.514 -2.252.619 -147.888.570 750.765.300 750.765.300
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
21 150.410.000 -150.410.000 -147.888.570 147.888.570 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Karı (Zararı)
-259.614.193 -259.614.193 -259.614.193
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-145.599 -145.599 -145.599
Sermaye Arttırımı
21 4.590.000 4.590.000 4.590.000
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
252.410.000 1.415 -1.399.068 654.691.656 -353.113 -150.141.189 -259.614.193 495.595.508 495.595.508
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
252.410.000 -1.399.068 654.691.656 -457.852 -150.141.190 37.352.705 792.456.251 792.456.251
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
37.352.704 -37.352.705 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Karı (Zararı)
-122.330.424 -122.330.424 -122.330.424
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
59.777 59.777 59.777
Sermaye Arttırımı
21 67.590.000 185.339.488 252.929.488 252.929.488
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
320.000.000 -1.399.068 654.691.656 -398.075 -112.788.485 -122.330.424 923.115.092 923.115.092


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
102.172.102 158.440.626
Dönem Karı (Zararı)
-122.330.424 -259.614.193
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
30 -122.330.424 -259.614.193
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
39 0 0
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
185.326.425 452.227.924
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14-17-31-33-36 63.454.716 55.257.496
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
7 0 0
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 0 0
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.044.995 2.033.307
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
19 1.540.171 1.175.923
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
25 -495.176 857.384
Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
29 0 0
Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
25 0 0
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
19 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-50.017.751 -24.962.285
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
29 -86.274.245 -23.313.083
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
29 42.335.551 10.774.592
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
7-8 1.756.723 1.610.702
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
34 -7.835.780 -14.034.496
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
40 198.974.342 382.554.410
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
40 -28.129.877 37.344.996
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
35 0
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
35 0
Satış Amaçlı veya Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
39 0
İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
4 0 0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
30 0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
37.659.132 -35.356.262
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
8 0
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 2.216.122 23.818.755
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-13.374.126
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 15.590.248 23.818.755
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)
0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
9 21.167.026 93.552.487
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 21.425.416 94.008.183
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 -258.390 -455.696
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
10 -65.149.002 -57.319.668
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
12 2.598.435 -150.685
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7 8.775.215 1.457.598
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-183.292 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 8.958.507 1.457.598
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
27 -513.381 -4.487.879
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9.153.739 -129.146.190
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
9 -4.670.388 -125.332.778
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
9 13.824.127 -3.813.412
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
12 53.959.379 -39.066.329
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5.451.599 75.985.649
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
29 30.110.057 101.318.281
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
27-29 -24.658.458 -25.332.632
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
100.655.133 157.257.469
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
1.457.192 1.328.756
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
30 59.777 -145.599
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-48.230.360 -77.436.504
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
14 124.647 389.456
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
14 124.647 389.456
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-47.109.312 -77.825.960
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -46.567.964 -60.787.053
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
17 -541.348 -17.038.907
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.245.695
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-16.709.416 -81.018.951
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
30 252.929.488 4.590.000
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
40.498.511 177.693.881
Kredilerden Nakit Girişleri
37 40.498.511 177.693.881
Faktoring İşlemlerinden Nakit Girişleri
37 0 0
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
0 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-310.137.415 -263.302.832
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
37 -310.095.384 -262.561.102
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları
37 0 0
Faktoring İşlemlerinden Nakit Çıkışları
37 0 0
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
37 -42.031 -741.730
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
37 0 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
37.232.326 -14.829
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
37.232.326 -14.829
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.203.171 2.968.335
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
38.435.497 2.953.506


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
41 38.435.497 1.203.171
Ticari Alacaklar
6-7 114.160.586 118.131.072
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 30.734.001 17.359.875
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 83.426.585 100.771.197
Diğer Alacaklar
6-8 3.487.702 24.657.091
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 370.293 21.798.068
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 3.117.409 2.859.023
Stoklar
9 193.013.321 127.864.319
Peşin Ödenmiş Giderler
10 9.792.674 13.970.747
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 9.792.674 13.970.747
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
30 38.426 0
Diğer Dönen Varlıklar
20 100.426.112 35.165.872
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
20 100.426.112 35.165.872
ARA TOPLAM
459.354.318 320.992.272
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
459.354.318 320.992.272
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
6-8 209.744 209.740
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 209.744 209.740
Maddi Duran Varlıklar
11 2.161.934.168 2.173.562.940
Kullanım Hakkı Varlıkları
14 3.465.886 4.491.134
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 29.932.419 33.575.604
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 29.932.419 33.575.604
Peşin Ödenmiş Giderler
12 3.790.459 2.210.821
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 3.790.459 2.210.821
Ertelenmiş Vergi Varlığı
30 171.303.887 142.739.441
Diğer Duran Varlıklar
20 69.103.811 78.238.288
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
20 69.103.811 78.238.288
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.439.740.374 2.435.027.968
TOPLAM VARLIKLAR
2.899.094.692 2.756.020.240
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
33 60.336.960 46.216.445
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
33 60.336.960 46.216.445
Banka Kredileri
33 60.336.960 46.216.445
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
33 254.340.769 280.047.374
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
33 254.340.769 280.047.374
Banka Kredileri
33 254.340.769 280.047.374
Diğer Finansal Yükümlülükler
33 3.317.082 4.520.746
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
33 3.317.082 4.520.746
Ticari Borçlar
6-7 185.571.218 184.623.046
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 468.925 652.217
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 185.102.293 183.970.829
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
19 5.378.235 4.351.445
Diğer Borçlar
6-8 109.272.342 100.916.227
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 85.775.951 90.446.339
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 23.496.391 10.469.888
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 61.305.637 7.346.258
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 61.305.637 7.346.258
Kısa Vadeli Karşılıklar
25 5.248.855 4.511.162
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
25 4.263.944 3.031.076
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
18 984.911 1.480.086
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
29 42.335.551 25.363.409
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
29 42.335.551 25.363.409
ARA TOPLAM
727.106.649 657.896.112
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
727.106.649 657.896.112
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
33 1.237.248.635 1.296.196.292
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
33 1.237.248.635 1.296.196.292
Banka Kredileri
33 1.237.248.635 1.296.196.292
Diğer Borçlar
6-8 6.339.852 5.550.965
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 6.339.852 5.550.965
Uzun Vadeli Karşılıklar
18-19 1.227.797 1.003.472
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
19 1.042.753 818.428
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
18 185.044 185.044
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
30 2.431.070 1.996.500
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
20 1.625.597 920.647
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
20 1.625.597 920.647
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.248.872.951 1.305.667.876
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.975.979.600 1.963.563.988
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
21 923.115.092 792.456.252
Ödenmiş Sermaye
21 320.000.000 252.410.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
185.339.488
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
21 -1.399.068 -1.399.068
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
11 654.293.581 654.233.804
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
11 654.691.656 654.691.656
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
11 654.691.656 654.691.656
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
21 -398.075 -457.852
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
31 -112.788.485 -150.141.189
Net Dönem Karı veya Zararı
31 -122.330.424 37.352.705
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
923.115.092 792.456.252
TOPLAM KAYNAKLAR
2.899.094.692 2.756.020.240


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
22 826.376.117 516.129.703 325.593.480 149.748.466
Satışların Maliyeti
23 -614.773.542 -363.539.389 -238.654.956 -114.511.404
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
211.602.575 152.590.314 86.938.524 35.237.062
BRÜT KAR (ZARAR)
211.602.575 152.590.314 86.938.524 35.237.062
Genel Yönetim Giderleri
24 -18.449.237 -16.299.420 -4.753.415 -5.110.227
Pazarlama Giderleri
24 0 -4.159.163 0 -3.939.616
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
25 27.583.064 26.831.395 11.572.137 3.603.696
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
25 -57.419.009 -27.521.318 -44.712.672 8.374.859
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
163.317.393 131.441.808 49.044.574 38.165.774
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
26 124.647 389.456 0 337.761
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
26 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
163.442.040 131.831.264 49.044.574 38.503.535
Finansman Gelirleri
28 119.284.154 236.980.573 71.199.082 184.254.045
Finansman Giderleri
28 -433.209.697 -591.039.969 -92.946.052 -286.367.858
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-150.483.503 -222.228.132 27.297.604 -63.610.278
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
28.153.079 -37.386.063 27.363.010 -36.947.062
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
30 28.153.079 -37.386.063 27.363.010 -36.947.062
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-122.330.424 -259.614.195 54.660.614 -100.557.340
DÖNEM KARI (ZARARI)
-122.330.424 -259.614.195 54.660.614 -100.557.340
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
21 0 0
Ana Ortaklık Payları
21 -122.330.424 -259.614.195 54.660.614 -100.557.340
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
19 59.777 -145.599 10.213 133.356
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
19 77.632 -186.665 13.263 170.969
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-17.855 41.066 -3.050 -37.613
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi
19 -17.855 41.066 -3.050 -37.613
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
59.777 -145.599 10.213 133.356
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-122.270.647 -259.759.794 54.670.827 -100.423.984
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-122.270.647 -259.759.794 54.670.827 -100.423.984http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972278


BIST'
18:1010.677
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  0  
Önceki Kapanış :  10.677  
En Düşük
0
En Yüksek
0
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:10
YEOTK 197,40 356.156.081 % 0,00  
TETMT 9.690,00 14.083.240 % 0,00  
ULUFA 13,90 31.164.814 % 0,00  
YYLGD 13,58 145.090.320 % 0,00  
ZEDUR 13,41 148.250.843 % 0,00  
18:10 Alış Satış %  
Dolar 32,2095 32,2304 % 0,02  
Euro 34,9405 35,0015 % 0,18  
Sterlin 40,7121 40,9161 % -0,01  
Frank 34,9362 35,1113 % -0,02  
Riyal 8,5226 8,5653 % 0,00  
18:10 Alış Satış %  
Gümüş ONS 30,80 30,84 % 0,66  
Platin 1.047,96 1.050,01 % 0,66  
Paladyum 982,05 984,49 % 0,66  
Brent Pet. 82,14 82,14 % 0,66  
Altın Ons 2.343,36 2.343,69 % 0,66