***CANTE*** ÇAN2 TERMİK A.Ş.( Finansal Rapor

03.02.2022 22:01
***CANTE*** ÇAN2 TERMİK A.Ş.( Finansal Rapor


***CANTE*** ÇAN2 TERMİK A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Avansı Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
97.410.000 150.411.415 -1.399.068 654.691.656 -207.514 -2.252.619 -147.888.570 750.765.300 750.765.300
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
21 150.410.000 -150.411.415 -147.888.570 147.888.570 -1.415 -1.415
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Karı (Zararı)
37.352.705 37.352.705 37.352.705
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-250.338 -250.338 -250.338
Sermaye Arttırımı
21 4.590.000 4.590.000 4.590.000
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
252.410.000 1.415 -1.399.068 654.691.656 -457.852 -150.141.189 37.352.705 792.456.252 792.456.252
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
252.410.000 -1.399.068 654.691.656 -457.852 -150.141.190 37.352.705 792.456.252 792.456.252
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
37.352.704 -37.352.705 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Karı (Zararı)
-180.963.007 -180.963.007 -180.963.007
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-425.193.010 2.176.573.250 -162.739 1.751.217.500 1.751.217.500
Sermaye Arttırımı
21 67.590.000 185.332.488 252.922.488 252.922.488
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
320.000.000 185.332.488 -1.399.068 2.831.264.906 -620.591 -112.788.485 -180.963.007 2.615.633.233 2.615.633.233


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.742.220.840 201.655.059
Dönem Karı (Zararı)
-180.963.007 37.352.705
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
21 -180.963.007 37.352.705
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
0 0
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
2.906.172.440 247.185.091
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11-12-14-23-24-27 65.633.945 78.695.449
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
7 2.176.573.250 0
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 0 0
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11 2.176.573.250 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.600.050 2.881.292
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
19 2.139.786 1.674.154
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
18 -539.736 1.207.138
Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-64.515.813 -10.991.057
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
20 -104.435.569 -20.909.467
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
20 43.650.986 25.363.407
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
7-8 1.805.544 2.159.692
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
7-8 -5.536.774 -17.604.689
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
28 836.255.642 363.952.535
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
37 -425.193.010
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
37 -425.193.010
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
30 315.818.376 -187.353.128
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
14.832.145 -84.627.500
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6-7 -38.872.981 -32.114.102
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -11.157.288 -17.359.875
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -27.715.693 -14.754.227
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)
0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6-8 21.323.844 113.315.709
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 21.205.373 116.158.322
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 118.471 -2.842.613
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 -94.212.445 -42.828.041
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
10 -885.760 2.234.804
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6-7 25.181.646 -18.332.373
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 -136.010 -652.217
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 25.317.656 -17.680.156
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
19 -375.569 -6.266.032
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6-8 31.948.097 -139.434.655
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6 12.951.711 -136.962.776
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
8 18.996.386 -2.471.879
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
10 53.750.006 -41.904.437
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
16.975.307 80.701.627
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
20 41.812.197 106.402.200
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
20 -24.836.890 -25.700.573
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
2.740.041.578 199.910.296
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
19 2.342.001 1.995.101
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
21 -162.739 -250.338
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-2.809.668.939 -125.236.527
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
11 124.647 389.456
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
11 124.647 389.456
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.809.793.586 -125.625.983
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -2.806.574.152 -101.197.768
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12-14 -3.219.434 -24.428.215
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
89.797.649 -78.183.696
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
21 252.922.488 4.588.585
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
150.348.964 202.591.219
Kredilerden Nakit Girişleri
33 150.348.964 202.591.219
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-313.502.964 -285.363.500
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
33 -313.483.957 -287.964.864
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
33 -19.007 2.601.364
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
14-33 29.161 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
22.349.550 -1.765.164
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
22.349.550 -1.765.164
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.203.171 2.968.335
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
23.552.721 1.203.171


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
41 23.552.721 1.203.171
Ticari Alacaklar
6-7 155.198.509 118.131.072
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 28.517.163 17.359.875
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 126.681.346 100.771.197
Diğer Alacaklar
6-8 3.333.243 24.657.091
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 592.695 21.798.068
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 2.740.548 2.859.023
Stoklar
9 222.076.764 127.864.319
Peşin Ödenmiş Giderler
10 15.182.552 13.970.747
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 15.182.552 13.970.747
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
30 0 0
Diğer Dönen Varlıklar
20 122.166.555 35.165.872
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
20 122.166.555 35.165.872
ARA TOPLAM
541.510.344 320.992.272
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
541.510.344 320.992.272
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
6-8 209.744 209.740
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 209.744 209.740
Maddi Duran Varlıklar
11 4.921.667.543 2.173.562.940
Kullanım Hakkı Varlıkları
14 3.290.763 4.491.134
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 30.706.367 33.575.604
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 30.706.367 33.575.604
Peşin Ödenmiş Giderler
12 1.884.776 2.210.821
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 1.884.776 2.210.821
Ertelenmiş Vergi Varlığı
30 0'
10:1510.679
Değişim :  0,02% |  2,42
Açılış :  10.701  
Önceki Kapanış :  10.677  
En Düşük
10.671
En Yüksek
10.720
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler10:15
BURCE 327,25 81.754.021 % 10,00  
OSTIM 6,63 9.443.129 % 9,95  
MEGAP 8,78 89.326.633 % 9,89  
MEGAP 8,78 89.326.633 % 9,89  
BASCM 15,89 2.612.445 % 9,59  
10:15 Alış Satış %  
Dolar 32,1799 32,1951 % -0,09  
Euro 34,9330 34,9621 % 0,07  
Sterlin 40,7313 40,9354 % 0,04  
Frank 34,9209 35,0960 % -0,07  
Riyal 8,5234 8,5661 % 0,01  
10:15 Alış Satış %  
Gümüş ONS 30,77 30,80 % 0,66  
Platin 1.050,25 1.051,76 % 0,66  
Paladyum 981,34 985,22 % 0,66  
Brent Pet. 82,08 82,08 % 0,66  
Altın Ons 2.340,74 2.341,01 % 0,66