***CANTE*** ÇAN2 TERMİK A.Ş.( Finansal Rapor

15.04.2022 18:16
***CANTE*** ÇAN2 TERMİK A.Ş.( Finansal Rapor


***CANTE*** ÇAN2 TERMİK A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Avansı Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
252.410.000 0 -1.399.068 654.691.656 -457.852 -150.141.190 37.352.705 792.456.251 792.456.251
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
21 0 0 37.352.705 -37.352.705 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Karı (Zararı)
0 0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
23.532 23.532 23.532
Sermaye Arttırımı
21 0 0 0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
252.410.000 0 -1.399.068 654.691.656 -434.320 -112.788.485 -160.628.128 -160.628.128 -160.628.128
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
320.000.000 185.332.488 -1.399.068 -425.193.010 2.831.264.906 -620.592 -112.788.483 -180.963.007 2.615.633.234 0 2.615.633.234
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-180.963.007 180.963.007 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Karı (Zararı)
413.747.896 413.747.896 413.747.896
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-133.852.857 33.908 -133.818.949 -133.818.949
Sermaye Arttırımı
21 0 0 0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
320.000.000 185.332.488 -1.399.068 -559.045.867 2.831.264.906 -586.683 -293.751.490 413.747.896 2.895.562.182 0 2.895.562.182


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
457.903.260 -79.311.312
Dönem Karı (Zararı)
413.747.896 -160.608.128
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
21 413.747.896 -160.608.128
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
0 0
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-229.352.592 110.009.305
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11-12-14-23-24-27 48.943.268 20.996.518
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
7 0 0
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 0 0
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11 0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.880.430 296.822
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
19 1.689.301 292.222
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
18 186.740 4.600
Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
18 4.389 0
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-306.018.879 -22.017.892
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
20 -351.800.696 -39.996.420
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
20 51.482.032 34.820.907
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
7-8 641.249 1.711.503
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
7-8 -6.341.464 -18.553.882
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
28 152.058.552 122.181.757
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
37 -135.126.896
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
37 -1.274.039
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
37 -133.852.857
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
30 8.910.933 -11.447.900
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
271.828.781 -28.994.940
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6-7 15.643.435 -4.002.078
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -27.448.728 -16.884.686
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 43.092.163 12.882.608
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)
0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6-8 -8.894.768 38.073.340
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -8.315.581 38.071.163
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 -579.187 2.177
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 -50.097.157 -27.188.874
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
10 -40.128.087 -2.158.964
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6-7 69.813.532 13.887.039
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 -468.338 10.724.900
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 70.281.870 3.162.139
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
19 -251.958 -239.660
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6-8 18.365.876 -38.803.088
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6 -9.817.747 -37.451.011
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
8 28.183.623 -1.352.077
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
10 216.993.172 7.749.705
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
50.384.736 -16.312.360
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
20 94.382.029 9.172.162
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
20 -43.997.293 -25.484.522
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
456.224.085 -79.593.763
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
19 1.645.267 258.919
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
21 33.908 23.532
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-36.346.236 -6.240.007
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
11 0 150.071
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
11 0 150.071
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-36.346.236 -6.379.750
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -35.161.962 -6.301.058
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12-14 -1.184.274 -78.692
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
14 -10.328
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-193.328.509 85.653.045
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
21 0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
100.696.358 103.372.984
Kredilerden Nakit Girişleri
33 100.192.638 103.372.984
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
33 503.720
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-293.421.153 -17.719.939
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
33 -293.421.153 -17.263.015
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
33 -456.924
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
14-33 -603.714
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
228.228.515 101.726
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
228.228.515 101.726
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
23.552.721 1.203.171
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
251.781.236 1.304.897


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
41 251.781.236 23.552.721
Ticari Alacaklar
6-7 138.913.825 155.198.509
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 55.965.891 28.517.163
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 82.947.934 126.681.346
Diğer Alacaklar
6-8 12.228.011 3.333.243
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 8.908.276 592.695
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 3.319.735 2.740.548
Türev Araçlar
1.274.039 0
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
37 1.274.039 0
Stoklar
9 272.173.921 222.076.764
Peşin Ödenmiş Giderler
10 55.262.227 15.182.551
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 55.262.227 15.182.551
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
30 47.349 0
Diğer Dönen Varlıklar
20 368.758.154 122.166.556
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
20 368.758.154 122.166.556
ARA TOPLAM
1.100.438.762 541.510.344
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.100.438.762 541.510.344
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
6-8 209.745 209.743
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 209.745 209.743
Maddi Duran Varlıklar
11 4.909.848.800 4.921.667.543
Kullanım Hakkı Varlıkları
14 2.866.826 3.290.763
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 30.352.014 30.706.367
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 30.352.014 30.706.367
Peşin Ödenmiş Giderler
12 1.933.187 1.884.776
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 1.933.187 1.884.776
Ertelenmiş Vergi Varlığı
30 0 0
Diğer Duran Varlıklar
20 64.640.698 53.860.978
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
20 64.640.698 53.860.978
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
5.009.851.270 5.011.620.170
TOPLAM VARLIKLAR
6.110.290.032 5.553.130.514
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
33 991.831 82.197.411
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
33 991.831 82.197.411
Banka Kredileri
33 0 81.776.258
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
33 991.831 421.153
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
33 427.327.903 543.249.068
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
33 427.327.903 543.249.068
Banka Kredileri
33 427.327.903 543.249.068
Diğer Finansal Yükümlülükler
33 2.424.702 2.972.839
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
33 2.424.702 2.972.839
Ticari Borçlar
6-7 267.739.986 204.267.918
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 47.869 516.207
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 267.692.117 203.751.711
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
19 7.553.006 6.115.662
Diğer Borçlar
6-8 152.450.265 132.618.962
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 93.580.303 103.398.050
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 58.869.962 29.220.912
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 278.089.436 61.096.265
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 278.089.436 61.096.265
Kısa Vadeli Karşılıklar
25 7.381.458 5.807.581
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
25 6.254.368 4.867.231
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
18 1.127.090 940.350
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
29 51.482.032 43.650.986
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
29 51.482.032 43.650.986
ARA TOPLAM
1.195.440.619 1.081.976.692
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.195.440.619 1.081.976.692
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
33 1.828.097.267 1.671.692.344
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
33 1.828.097.267 1.671.692.344
Banka Kredileri
33 1.827.082.894 1.670.555.436
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
33 1.014.373 1.136.908
Diğer Borçlar
6-8 4.330.901 5.796.327
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 4.330.901 5.796.327
Uzun Vadeli Karşılıklar
18-19 1.771.837 1.509.318
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
19 1.582.405 1.324.274
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
18 189.432 185.044
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
30 183.986.368 175.075.436
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
20 1.100.858 1.447.164
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
20 1.100.858 1.447.164
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.019.287.231 1.855.520.589
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
3.214.727.850 2.937.497.281
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
21 2.895.562.182 2.615.633.233
Ödenmiş Sermaye
21 320.000.000 320.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
21 185.332.488 185.332.488
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
21 -1.399.068 -1.399.068
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
11 2.830.678.223 2.830.644.314
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
11 2.831.264.906 2.831.264.906
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
11 2.831.264.906 2.831.264.906
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
21 -586.683 -620.592
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
21 -559.045.867 -425.193.010
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
21 -559.045.867 -425.193.010
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
21 -559.045.867 -425.193.010
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
31 -293.751.490 -112.788.484
Net Dönem Karı veya Zararı
31 413.747.896 -180.963.007
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
2.895.562.182 2.615.633.233
TOPLAM KAYNAKLAR
6.110.290.032 5.553.130.514


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
22 907.059.213 237.729.655
Satışların Maliyeti
23 -399.744.400 -186.097.006
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
507.314.813 51.632.649
BRÜT KAR (ZARAR)
507.314.813 51.632.649
Genel Yönetim Giderleri
24 -14.208.451 -4.593.501
Pazarlama Giderleri
24 0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
25 3.836.630 10.263.812
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
25 -13.237.026 -7.483.813
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
483.705.966 49.819.147
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
26 0 150.071
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
26 -133.366 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
483.572.600 49.969.218
Finansman Gelirleri
28 75.480.959 30.204.146
Finansman Giderleri
28 -103.238.485 -252.239.163
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
455.815.074 -172.065.799
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-42.067.178 11.457.670
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
30 -42.067.178 11.457.670
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
413.747.896 -160.608.129
DÖNEM KARI (ZARARI)
413.747.896 -160.608.129
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
21 0 0
Ana Ortaklık Payları
21 413.747.896 -160.608.129
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
19 33.908 23.532
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
19 44.037 30.169
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-10.129 -6.637
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi
19 -10.129 -6.637
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-133.852.857 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-167.019.231
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
37 -167.019.231
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
33.166.374
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
29 33.166.374
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-133.818.949 23.532
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
279.928.947 -160.584.597
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
279.928.947 -160.584.597http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1021207


BIST
'
18:0510.895
Değişim :  1,45% |  155,68
Açılış :  10.767  
Önceki Kapanış :  10.740  
En Düşük
10.752
En Yüksek
11.088
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
MNDRS 15,62 296.193.790 % 10,00  
KUVVA 49,50 5.619.991 % 10,00  
PAGYO 48,48 33.026.240 % 9,98  
REEDR 47,42 2.746.492.285 % 9,97  
DEVA 95,45 1.105.365.233 % 9,97  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 32,1671 32,1765 % 0,07  
Euro 34,9284 35,0451 % 0,22  
Sterlin 40,6386 40,8423 % 0,04  
Frank 35,0877 35,2636 % -0,01  
Riyal 8,5229 8,5657 % 0,00  
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 32,04 32,08 % 0,66  
Platin 1.053,69 1.056,30 % 0,66  
Paladyum 1.025,82 1.031,75 % 0,66  
Brent Pet. 82,54 82,54 % 0,66  
Altın Ons 2.421,66 2.421,98 % 0,66