***CANTE*** ÇAN2 TERMİK A.Ş.( Finansal Rapor

29.07.2022 18:18
***CANTE*** ÇAN2 TERMİK A.Ş.( Finansal Rapor


***CANTE*** ÇAN2 TERMİK A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Avansı Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
252.410.000 -1.399.068 654.691.656 -457.852 -150.141.190 37.352.705 792.456.251 792.456.251
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
21 37.352.705 -37.352.705 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Karı (Zararı)
-176.991.037 -176.991.037 -176.991.037
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
49.564 49.564 49.564
Sermaye Arttırımı
21 67.590.000 186.569.716 254.159.716 254.159.716
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
320.000.000 0 186.569.716 -1.399.068 654.691.656 -408.288 -112.788.485 -176.991.037 -176.991.037 -176.991.037
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
320.000.000 185.332.488 -1.399.068 -425.193.010 2.831.264.906 -620.592 -112.788.483 -180.963.007 2.615.633.234 0 2.615.633.234
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-180.963.007 180.963.007 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Karı (Zararı)
915.768.394 915.768.394 915.768.394
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-254.941.006 -199.228 -255.140.234 -255.140.234
Sermaye Arttırımı
21 0 0 0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
320.000.000 185.332.488 -1.399.068 -680.134.016 2.831.264.906 -819.820 -293.751.490 915.768.394 3.276.261.394 0 3.276.261.394


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.037.673.493 677.514
Dönem Karı (Zararı)
915.768.394 -176.991.037
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
21 915.768.394 -176.991.037
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
0 0
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
70.342.243 209.474.165
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11-12-14-23-24-27 99.009.701 42.429.430
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
7 0 0
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 0 0
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11 0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
4.592.358 1.417.974
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
19 4.283.064 1.419.155
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
18 304.905 -1.181
Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
18 4.389 0
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
69.299.665 -39.603.952
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
20 -56.226.525 -44.065.334
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
20 132.004.824 23.954.523
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
7-8 1.365.732 1.792.604
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
7-8 -7.844.366 -21.285.745
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
286.414.374 206.001.337
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
37 -230.955.486 0
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
37 23.985.520 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
37 -254.941.006 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
30 -158.018.369 -770.624
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
47.220.282 -33.205.323
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6-7 -70.575.762 -6.040.535
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -3.902.891 -1.604.839
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -66.672.871 -4.435.696
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)
0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6-8 -9.590.800 21.429.284
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -9.512.762 21.427.108
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 -78.038 2.176
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 -101.335.420 -47.191.465
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
10 2.004.462 -3.453.132
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6-7 91.891.519 10.985.047
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 62.529.907 966.630
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 29.361.612 10.018.417
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
19 2.064.748 -1.691.566
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6-8 146.877.791 2.525.231
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6 53.928.528 -12.695.369
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
8 92.949.263 15.220.600
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
10 -61.096.265 11.330.796
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
46.980.009 -21.098.983
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
20 91.178.526 4.183.221
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
20 -44.198.517 -25.282.204
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
1.033.330.919 -722.195
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
19 4.541.802 1.350.145
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
21 -199.228 49.564
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-77.317.897 -16.485.863
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
11 0 124.647
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
11 0 124.647
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-77.317.897 -16.536.610
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -72.661.492 -16.564.339
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12-14 -4.656.405 27.729
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
14 0 -73.900
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-376.997.228 25.742.914
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
21 0 254.159.716
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
66.199.250 81.941.945
Kredilerden Nakit Girişleri
33 65.226.113 81.941.945
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
33 973.137 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-441.989.313 -310.358.747
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
33 -441.989.313 -309.480.460
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
33 0 -878.287
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
14-33 -1.207.165
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
583.358.368 9.934.565
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
583.358.368 9.934.565
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
23.552.721 1.203.171
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
606.911.089 11.137.736


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
42 606.911.088 23.552.721
Ticari Alacaklar
6-7 224.408.539 155.198.509
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 32.420.054 28.517.163
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 191.988.485 126.681.346
Diğer Alacaklar
6-8 12.924.044 3.333.243
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 10.105.457 592.695
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 2.818.587 2.740.548
Türev Araçlar
0 0
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
37 0 0
Stoklar
9 323.412.184 222.076.764
Peşin Ödenmiş Giderler
10 13.034.451 15.182.551
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 13.034.451 15.182.551
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
30 228.443 0
Diğer Dönen Varlıklar
20 83.492.419 122.166.556
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
20 83.492.419 122.166.556
ARA TOPLAM
1.264.411.168 541.510.344
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.264.411.168 541.510.344
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
6-8 209.744 209.743
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 209.744 209.743
Maddi Duran Varlıklar
11 4.899.420.780 4.921.667.543
Kullanım Hakkı Varlıkları
14 2.443.100 3.290.763
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 32.108.990 30.706.367
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 32.108.990 30.706.367
Peşin Ödenmiş Giderler
12 2.028.414 1.884.776
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 2.028.414 1.884.776
Ertelenmiş Vergi Varlığı
30 0 0
Diğer Duran Varlıklar
20 57.354.671 53.860.978
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
20 57.354.671 53.860.978
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
4.993.565.699 5.011.620.170
TOPLAM VARLIKLAR
6.257.976.867 5.553.130.514
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
33 1.551.671 82.197.411
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
33 1.551.671 82.197.411
Banka Kredileri
33 56 81.776.258
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
33 1.551.615 421.153
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
33 433.334.518 543.249.068
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
33 433.334.518 543.249.068
Banka Kredileri
33 433.334.518 543.249.068
Diğer Finansal Yükümlülükler
33 25.848.089 2.972.839
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
33 25.848.089 2.972.839
Ticari Borçlar
6-7 288.315.071 204.267.918
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 63.046.114 516.207
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 225.268.957 203.751.711
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
19 12.463.474 6.115.662
Diğer Borçlar
6-8 281.807.856 132.618.962
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 157.326.578 103.398.050
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 124.481.278 29.220.912
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 0 61.096.265
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 0 61.096.265
Kısa Vadeli Karşılıklar
18-19 9.947.000 5.807.581
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
19 8.701.745 4.867.231
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
18 1.245.255 940.350
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
20 132.004.824 43.650.986
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
20 132.004.824 43.650.986
ARA TOPLAM
1.185.272.503 1.081.976.692
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.185.272.503 1.081.976.692
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
33 1.772.780.053 1.671.692.344
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
33 1.772.780.053 1.671.692.344
Banka Kredileri
33 1.771.897.207 1.670.555.436
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
33 882.846 1.136.908
Diğer Borçlar
6-8 3.485.224 5.796.327
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 3.485.224 5.796.327
Uzun Vadeli Karşılıklar
18-19 2.220.994 1.509.318
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
19 2.031.562 1.324.274
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
18 189.432 185.044
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
30 17.057.066 175.075.436
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
20 899.633 1.447.164
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
20 899.633 1.447.164
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.796.442.970 1.855.520.589
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2.981.715.473 2.937.497.281
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
21 3.276.261.394 2.615.633.233
Ödenmiş Sermaye
21 320.000.000 320.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
21 185.332.488 185.332.488
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
3-21 -1.399.068 -1.399.068
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
11 2.830.445.086 2.830.644.314
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
11 2.831.264.906 2.831.264.906
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
11 2.831.264.906 2.831.264.906
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
21 -819.820 -620.592
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
21 -680.134.016 -425.193.010
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
21 -680.134.016 -425.193.010
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
21 -680.134.016 -425.193.010
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
31 -293.751.490 -112.788.484
Net Dönem Karı veya Zararı
31 915.768.394 -180.963.007
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
3.276.261.394 2.615.633.233
TOPLAM KAYNAKLAR
6.257.976.867 5.553.130.514


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
22 1.988.694.905 500.782.637 1.081.635.692 263.052.982
Satışların Maliyeti
23 -1.090.625.255 -376.118.586 -690.880.854 -190.021.580
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
898.069.650 124.664.051 390.754.838 73.031.402
BRÜT KAR (ZARAR)
898.069.650 124.664.051 390.754.838 73.031.402
Genel Yönetim Giderleri
24 -27.251.268 -13.695.822 -13.042.818 -9.102.321
Pazarlama Giderleri
24 0 0 0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
25 21.700.207 16.010.927 17.863.577 5.747.115
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
25 -24.465.842 -12.706.338 -11.228.816 -5.222.526
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
868.052.747 114.272.818 384.346.781 64.453.670
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
26 0 124.647 0 -25.424
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
26 -133.366 0 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
867.919.381 114.397.465 384.346.781 64.428.246
Finansman Gelirleri
28 260.898.303 48.085.072 185.417.344 17.880.926
Finansman Giderleri
28 -306.783.367 -340.263.643 -203.544.882 -88.024.481
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
822.034.317 -177.781.106 366.219.243 -5.715.309
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
93.734.077 790.069 135.801.255 -10.667.600
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
30 93.734.077 790.069 135.801.255 -10.667.600
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
915.768.394 -176.991.037 502.020.498 -16.382.909
DÖNEM KARI (ZARARI)
915.768.394 -176.991.037 502.020.498 -16.382.909
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
21 915.768.394 -176.991.037 502.020.498 -16.382.909
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
19-29 -199.228 49.564 -233.136 26.032
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
19 -258.738 64.369 -302.775 34.200
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
59.510 -14.805 69.639 -8.168
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi
19 59.510 -14.805 69.639 -8.168
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-254.941.007 0 -121.088.150 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-295.180.269 0 -128.161.038 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
37 -295.180.269 0 -128.161.038 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-23.985.520 0 -23.985.520 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişimden Kazançlar (Kayıplar)
-23.985.520 0 -23.985.520 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
64.224.782 0 31.058.408 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
29 64.224.782 0 31.058.408 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-255.140.235 49.564 -121.321.286 26.032
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
660.628.159 -176.941.473 380.699.212 -16.356.877
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
660.628.159 -176.941.473 380.699.212 -16.356.877http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1049413


BIST
'
18:0510.895
Değişim :  1,45% |  155,68
Açılış :  10.767  
Önceki Kapanış :  10.740  
En Düşük
10.752
En Yüksek
11.088
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
MNDRS 15,62 296.193.790 % 10,00  
KUVVA 49,50 5.619.991 % 10,00  
PAGYO 48,48 33.026.240 % 9,98  
REEDR 47,42 2.746.492.285 % 9,97  
DEVA 95,45 1.105.365.233 % 9,97  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 32,1674 32,2214 % 0,21  
Euro 34,9281 35,0337 % 0,19  
Sterlin 40,6306 40,8342 % 0,02  
Frank 35,0973 35,2733 % 0,02  
Riyal 8,5231 8,5658 % 0,00  
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 31,95 32,01 % 0,66  
Platin 1.049,63 1.053,88 % 0,66  
Paladyum 1.027,36 1.029,51 % 0,66  
Brent Pet. 82,53 82,53 % 0,66  
Altın Ons 2.421,06 2.422,07 % 0,66