Cazibe Merkezleri Programı kapsamında verilecek destekler Hazine bütçesinden Kalkınma Bankasına aktarılacak kaynaktan karşılanacak

22.11.2016 07:18Cazibe Merkezleri Programı kapsamında verilecek destekler Hazine
Müsteşarlığı bütçesinden Türkiye Kalkınma Bankası Anonim Şirketine
aktarılacak kaynaktan karşılanacak.
Resmi Gazete'de yayımlanan OHAL Kapsamında Bazı Düzenlemeler
Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede 4456 sayılı Türkiye
Kalkınma Bankası Anonim Şirketinin Kuruluşu Hakkında Kanuna aşağıdaki
ek madde eklendi.
Ek Madde şu şekilde:
"“EK MADDE 1- Görece az gelişmiş bölgelerdeki yatırım ortamını
canlandırarak istihdam, üretim ve ihracatı artırmak yoluyla bölgeler
arası gelişmişlik farklarını azaltmak amacıyla gerçekleştirilecek olan
Cazibe Merkezleri Programı, Banka aracılığıyla yürütülür.
Cazibe Merkezleri Programı kapsamında verilecek destekler Hazine
Müsteşarlığı bütçesinden Türkiye Kalkınma Bankası Anonim Şirketine
aktarılacak kaynaktan karşılanır. Hazine Müsteşarlığının 10/12/2003
tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile diğer
mevzuat kapsamındaki sorumluluğu, kaynağın bütçe mevzuatında öngörülen
usule uygun olarak Bankaya aktarılması ile sınırlıdır.
Banka, Cazibe Merkezleri Programı kapsamında arsa temini, altyapı
işleri ve bina inşaatı ile ilgili iş ve işlemler için söz konusu
kaynağı öncelikle Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıklarına, il
özel idarelerine, belediyelere olmak üzere, kamu kurum ve
kuruluşlarına veya organize sanayi bölgeleri tüzel kişiliklerine
kullandırabilir.
Cazibe Merkezleri Programı kapsamında yeni yatırım projeleri için
veya yarım kalmış ya da yatırımı tamamlanarak işletme sermayesi
yetersizliği nedeniyle işletmeye geçememiş veya kısmen geçmiş yahut
başka sebeplerle faaliyet göstermeyen tesislerin yeniden ekonomiye
kazandırılması için yatırım ve işletme dönemi destekleri sağlanabilir.
Cazibe Merkezleri Programının uygulanacağı iller ile bu Program
kapsamındaki
a) Danışmanlık Hizmeti Desteği,
b) 12/4/2000 tarihli ve 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri
Kanununun geçici 9 uncu maddesi kapsamında tahsisi yapılabilecek ve
bedeli aynı maddede belirtilen usule göre ödenmek ve mahsuplaşmak
suretiyle ya da Bakanlar Kurulunca belirlenecek diğer usullerle temin
edilen organize sanayi bölgesi parsellerinin, boş veya yatırıma uygun
parsel bulunmaması halinde Hazine taşınmazlarının üzerinde anahtar
teslimi fabrika binası yapılarak yatırımcılara kiralanmak üzere
Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıklarına veya il özel
idarelerine üretime geçme şartı aranmaksızın devri suretiyle
uygulanacak Bedelsiz Yatırım Yeri Tahsisi Desteği,
c) Anahtar Teslim Fabrika Binası Yapım Desteği,
ç) Faizsiz Yatırım Kredisi Desteği,
d) Faiz İndirimli İşletme Kredisi Desteği,
e) Bakanlar Kurulunca belirlenen illerden halen faaliyette bulunan
üretim tesisini Cazibe Merkezleri Programı kapsamındaki illere taşımak
isteyen yatırımcılara yönelik nakdi taşınma desteklerini kapsayan ve
taşınan tesisi yatırımlarda devlet yardımları hakkındaki kararlar
kapsamında yeni yatırımların faydalandığı destek unsurlarından
yararlandırmaya imkân veren Üretim Tesislerini Taşıma Desteği,
f) Hazine taşınmazlarının çağrı merkezi ve veri merkezi yapımı için
tahsisi, muvafakatleri alınmak kaydıyla mülkiyeti 5018 sayılı Kanunun
eki (II) sayılı cetvelde yer alan idarelere, mahalli idarelere, kamu
iktisadi teşebbüslerine ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ait atıl
vaziyetteki kamu binalarının çağrı merkezi ve veri merkezi olarak
kullanımı için tahsisi, çağrı merkezi ve veri merkezi binası yapım
desteği ve çağrı merkezlerinde ve veri merkezlerinde ihtiyaç duyulan
telekomünikasyon altyapısına verilecek destekleri kapsayan Çağrı ve
Veri Merkezleri Yatırım Desteği ile veri merkezleri için Enerji
Desteği,
g) Cazibe Merkezleri Programı kapsamında uygulanacak diğer destek
unsurları,
ğ) Desteklere başvuru ve desteklerden yararlanma koşulları, destek
uygulamalarına konu arsa, fabrika binaları, Hazine taşınmazları ile
kamu kurum ve kuruluşlarına ait taşınmazlar üzerinde gerektiğinde
ilgililer lehine sınırlı ayni hak tesisi, tahsis, kullanım, kiralama
ile destek konusu taşınmazların mülkiyetinin devri,
h) Destek sözleşmelerinin sona erdirilmesi, desteğin geri alınması,
müeyyide uygulanması ve destek konusu taşınmazın mülkiyetinin devri,
ı) Cazibe Merkezleri Programı Yönlendirme Komitesine ilişkin çalışma
usul ve esasları,
i) Cazibe Merkezleri Programının uygulanmasına ilişkin diğer konular,
ile ilgili hususlar Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenir.
Banka, Cazibe Merkezleri Programı kapsamındaki illerde, şirketlere
iştirak edebilir ve şirket kuruluşlarına öncülük edebilir.
Bakanlar Kurulu, Cazibe Merkezleri Programının uygulanmasında kamu
kurum ve kuruluşlarını görevlendirmeye ve bu görevlendirme kapsamında
ödenecek bedelleri belirlemeye yetkilidir.
Özel hukuk kişilerine ait taşınmazlar üzerinde Anahtar Teslim
Fabrika Binası Yapım Desteği verilebilmesi, söz konusu taşınmazların
mülkiyetinin Bakanlar Kurulunca belirlenen usul ve esaslar
çerçevesinde Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıklarına veya il
özel idarelerine devredilmesine bağlıdır. Bu kapsamda yapılacak
devirler bakımından 4562 sayılı Kanunun 18 inci maddesinin üçüncü
fıkrasının ikinci cümlesi uygulanmaz.
Bu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen kaynağın
kullandırılmasında bu Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer
alan anonim şirket olma şartı aranmaz. Cazibe Merkezleri Programı
kapsamında kullandırılan kaynağın takip ve tahsil işlemleri 21/7/1953
tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun
hükümlerine göre yapılır. Banka, Faizsiz Yatırım Kredisi Desteği
kapsamında, kredilendirilen makine ve teçhizatı teminat olarak kabul
eder, ilave teminat aramaz.
Cazibe Merkezleri Programı kapsamındaki illerde kurulacak çağrı
merkezleri ve veri merkezleri, yatırımlarda devlet yardımları
hakkındaki kararlar kapsamında, kurulduğu bölgenin bölgesel
teşviklerinden, herhangi bir asgari yatırım tutarı şartı aranmaksızın
söz konusu kararlarda belirtilen usuller çerçevesinde
faydalandırılır."

Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey
17:21115.172
Değişim :  0,71% |  807,84
Açılış :  114.282  
Önceki Kapanış :  114.365  
En Yüksek
115.353
En Düşük
113.147
BIST En Aktif Hisseler
BRYAT 72,90 14.456.797 % 20,00  
BRSAN 13,01 113.112.671 % 19,14  
OYAYO 2,94 15.003.069 % 14,84  
BALAT 2,48 631.485 % 9,73  
MERIT 21,00 38.734 % 8,47  
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,9439 7,9838 % -0,22  
Frank 6,2849 6,3228 % 0,26  
Riyal 1,6367 1,6449 % 0,26  
Alış Satış %  
Altın Ons 1.634 1.634 3,81  
Altın Gr. 324 324 1,14  
Cumhuriyet 2.147 2.179 -15,00  
Tam 2.140 2.193 -3,96  
Yarım 1.034 1.061 -1,91  
Çeyrek 519 530 -0,96  
Gümüş.Ons 17,88 17,92 0,01  
Gümüş Gr. 3,55 3,56 0,01  
B. Petrol 53,69 53,69 -0,57