***CCOLA*** COCA-COLA İÇECEK A.Ş.( Finansal Rapor )

16.08.2016 17:50
***CCOLA*** COCA-COLA İÇECEK A.Ş.( Finansal Rapor  )


***CCOLA*** COCA-COLA İÇECEK A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.06.2015 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2016 - 30.06.2016 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2015 - 30.06.2015
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
3.430.337 3.245.683 2.129.015 2.042.645
Satışların Maliyeti
-2.209.964 -2.061.180 -1.326.124 -1.268.797
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.220.373 1.184.503 802.891 773.848
BRÜT KAR (ZARAR)
1.220.373 1.184.503 802.891 773.848
Genel Yönetim Giderleri
-165.980 -166.401 -86.460 -89.685
Pazarlama Giderleri
-699.032 -669.736 -405.716 -412.033
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 46.085 53.252 17.139 17.940
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 -59.856 -54.743 -30.594 -17.701
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
341.590 346.875 297.260 272.369
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
19 1.391 2.073 1.391 1.424
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
19 0 0 517 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
10 -387 -639 -84 -301
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
342.594 348.309 299.084 273.492
Finansman Gelirleri
20 94.668 177.200 446 51.872
Finansman Giderleri
21 -171.598 -443.762 -57.184 -131.743
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
265.664 81.747 242.346 193.621
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-54.474 -28.734 -36.300 -26.314
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-53.013 -47.572 -40.610 -37.221
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
22 -1.461 18.838 4.310 10.907
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
211.190 53.013 206.046 167.307
DÖNEM KARI (ZARARI)
211.190 53.013 206.046 167.307
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
33.649 -5.552 57.932 18.085
Ana Ortaklık Payları
23 177.541 58.565 148.114 149.222
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç / (Kayıp) (Tam TL) 23 0,00700000 0,00230000 0,00580000 0,00590000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç / (Kayıp) (Tam TL) 23 0,00700000 0,00230000 0,00580000 0,00590000


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.06.2015
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
254.371 -8.559 214.241 -442 -13.354 9.782 682.434 1.641 146.232 1.423.042 315.431 3.024.819 348.213 3.373.032
Transferler
8.750 -8.750 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
369.527 449 315.431 -256.866 428.541 105.823 534.364
Dönem Karı (Zararı)
58.565 58.565 -5.552 53.013
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
369.527 449 315.431 -315.431 369.976 111.375 481.351
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
-100.222 -100.222 -100.222
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
5.205 5.205
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
407 407 -407 0
Dönem Sonu Bakiyeler
254.371 -8.559 214.241 -35 -13.354 9.782 1.051.961 2.090 154.982 1.629.501 58.565 3.353.545 458.834 3.812.379
Cari Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
254.371 -8.559 214.241 -6.453 -16.506 9.782 1.269.372 -8.894 154.982 1.629.501 117.159 3.608.996 532.575 4.141.571
Transferler
650 -650 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-15.885 9.651 117.159 60.382 171.307 20.276 191.583
Dönem Karı (Zararı)
177.541 177.541 33.649 211.190
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-15.885 9.651 117.159 -117.159 -6.234 -13.373 -19.607
Kar Payları
-30.016 -30.016 -30.016
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
102 102 -102 0
Dönem Sonu Bakiyeler
254.371 -8.559 214.241 -6.351 -16.506 9.782 1.253.487 757 155.632 1.715.994 177.541 3.750.389 552.749 4.303.138


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.06.2015
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
379.609 137.335
Dönem Karı (Zararı)
211.190 53.013
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
211.190 53.013
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
371.441 501.431
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
205.133 166.722
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
9.135 5.124
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.547 507
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-676 2.643
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11-19 8.264 1.974
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
40.796 36.452
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
40.796 36.452
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
56.922 69.036
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
20 -18.677 -17.816
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
21 75.599 86.852
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
5.985 196.797
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
387 639
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
10 387 639
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
54.474 28.734
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-1.391 -2.073
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
19 -1.391 -2.073
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-228.916 -448.723
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-434.358 -491.026
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7.047 11.025
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-441.405 -502.051
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-109.296 -276.777
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
314.738 319.080
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
33.882 70.864
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
280.856 248.216
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
353.715 105.721
Ödenen Faiz
-78.227 -81.224
Alınan Faiz
20 18.677 17.816
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-10.156 -26.457
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
158 -4.023
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
95.442 125.502
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-268.506 -508.053
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
0 5.205
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
5.644 8.656
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-274.298 -524.885
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -271.726 -522.675
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -2.572 -2.210
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
148 2.971
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-242.016 -35.921
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
213.379 307.550
Kredilerden Nakit Girişleri
213.379 307.550
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-428.159 -245.682
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-428.159 -245.682
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
2.780 2.433
Ödenen Temettüler
-30.016 -100.222
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-130.913 -406.639
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
5.463 133.161
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-125.450 -273.478
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 1.002.214 756.968
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 876.764 483.490


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.06.2015 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2016 - 30.06.2016 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2015 - 30.06.2015
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
211.190 53.013 206.046 167.307
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-19.607 481.351 81.179 98.071
Yabancı Para Çevrim Farkları
-29.258 480.902 72.040 100.555
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
12.063 561 11.422 -3.105
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
12.063 561 11.422 -3.105
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-2.412 -112 -2.283 621
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-2.412 -112 -2.283 621
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-19.607 481.351 81.179 98.071
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
191.583 534.364 287.225 265.378
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
20.276 105.823 67.844 36.273
Ana Ortaklık Payları
171.307 428.541 219.381 229.105


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2016 Önceki Dönem 31.12.2015
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 876.764 1.002.214
Finansal Yatırımlar
5 0 148
Ticari Alacaklar
990.708 557.898
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
24 102.633 109.681
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
888.075 448.217
Diğer Alacaklar
37.829 34.022
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 37.829 34.022
Türev Araçlar
6 302 260
Stoklar
730.779 620.807
Peşin Ödenmiş Giderler
9 150.984 140.577
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
38.485 70.103
Diğer Dönen Varlıklar
17 193.114 232.248
ARA TOPLAM
3.018.965 2.658.277
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
3.018.965 2.658.277
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
14.251 16.992
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
14.251 16.992
Maddi Duran Varlıklar
11 4.410.948 4.366.714
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
1.749.799 1.760.831
Şerefiye
13 603.701 606.621
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 1.146.098 1.154.210
Peşin Ödenmiş Giderler
9 148.420 140.781
Ertelenmiş Vergi Varlığı
22 0 2.223
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
6.323.418 6.287.541
TOPLAM VARLIKLAR
9.342.383 8.945.818
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 98.378 252.757
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7 318.257 310.240
Ticari Borçlar
987.797 673.517
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
24 189.641 156.218
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
798.156 517.299
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
30.028 21.883
Diğer Borçlar
8 240.172 173.861
Türev Araçlar
6 2.136 11.279
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
23.491 526
Kısa Vadeli Karşılıklar
64.757 47.819
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
64.757 47.819
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
17 39.624 30.081
ARA TOPLAM
1.804.640 1.521.963
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.804.640 1.521.963
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 2.757.667 2.810.946
Ticari Borçlar
21.763 21.305
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
24 20.550 20.092
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
1.213 1.213
Türev Araçlar
6 0 98
Uzun Vadeli Karşılıklar
57.990 52.433
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
57.990 52.433
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
22 281.993 281.754
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
17 115.192 115.748
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.234.605 3.282.284
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
5.039.245 4.804.247
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
3.750.389 3.608.996
Ödenmiş Sermaye
18 254.371 254.371
Sermaye Düzeltme Farkları
18 -8.559 -8.559
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
214.241 214.241
Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu
-6.351 -6.453
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-6.724 -6.724
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-6.724 -6.724
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-16.506 -16.506
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
9.782 9.782
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
1.254.244 1.260.478
Yabancı Para Çevrim Farkları
1.253.487 1.269.372
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
757 -8.894
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
757 -8.894
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
18 155.632 154.982
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
1.715.994 1.629.501
Net Dönem Karı veya Zararı
177.541 117.159
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
552.749 532.575
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
4.303.138 4.141.571
TOPLAM KAYNAKLAR
9.342.383 8.945.818http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/553242


BIST
'
15:139.188
Değişim :  1,38% |  125,26
Açılış :  9.100  
Önceki Kapanış :  9.062  
En Düşük
9.089
En Yüksek
9.196
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler15:13
ISYAT 12,10 59.204.482 % 10,00  
SKYMD 11,89 212.158.405 % 9,99  
LMKDC 28,66 82.669.799 % 9,98  
SUMAS 421,50 4.777.267 % 9,98  
ATATP 162,20 761.958.187 % 9,97  
15:13 Alış Satış %  
Dolar 31,2227 31,2271 % 0,08  
Euro 33,8920 33,9274 % 0,22  
Sterlin 39,3725 39,5700 % -0,03  
Frank 35,3343 35,5471 % -0,10  
Riyal 8,3008 8,3425 % 0,07  
15:13 Alış Satış %  
Gümüş ONS 22,31 22,34 % 0,66  
Platin 881,20 882,64 % 0,66  
Paladyum 933,76 936,78 % 0,66  
Brent Pet. 82,02 82,02 % 0,66  
Altın Ons 2.028,55 2.029,02 % 0,66