***CCOLA*** COCA-COLA İÇECEK A.Ş.( Finansal Rapor )

02.11.2016 18:13
***CCOLA*** COCA-COLA İÇECEK A.Ş.( Finansal Rapor  )


***CCOLA*** COCA-COLA İÇECEK A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.09.2015 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2016 - 30.09.2016 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2015 - 30.09.2015
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
5.675.094 5.450.459 2.244.757 2.204.776
Satışların Maliyeti
-3.695.904 -3.501.046 -1.485.940 -1.439.866
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.979.190 1.949.413 758.817 764.910
BRÜT KAR (ZARAR)
1.979.190 1.949.413 758.817 764.910
Genel Yönetim Giderleri
-245.229 -250.399 -79.249 -83.998
Pazarlama Giderleri
-1.067.999 -1.029.448 -368.967 -359.712
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 68.195 86.632 22.548 33.380
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 -70.466 -104.587 -19.312 -51.818
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
663.691 651.611 313.837 302.762
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
19 3.034 3.166 1.205 1.093
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
19 -16.730 -2.991 -8.028 -1.017
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
10 -481 -756 -94 -117
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
649.514 651.030 306.920 302.721
Finansman Gelirleri
20 128.834 346.754 34.166 169.554
Finansman Giderleri
21 -305.274 -826.031 -133.676 -382.269
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
473.074 171.753 207.410 90.006
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-84.105 -47.368 -29.631 -18.634
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-88.762 -78.930 -35.749 -31.358
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
22 4.657 31.562 6.118 12.724
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
388.969 124.385 177.779 71.372
DÖNEM KARI (ZARARI)
388.969 124.385 177.779 71.372
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
57.242 11.472 23.593 17.024
Ana Ortaklık Payları
23 331.727 112.913 154.186 54.348
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Tam TL) 23 0,01300000 0,00440000 0,00610000 0,00210000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Tam TL) 23 0,01300000 0,00440000 0,00610000 0,00210000


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.09.2015
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
254.371 -8.559 214.241 -442 -13.354 9.782 682.434 1.641 146.232 1.423.042 315.431 3.024.819 348.213 3.373.032
Transferler
8.750 -8.750
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
740.112 -5.359 112.913 847.666 167.713 1.015.379
Dönem Karı (Zararı)
112.913 112.913 11.472 124.385
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
740.112 -5.359 734.753 156.241 890.994
Kar Payları
-100.222 -100.222 -100.222
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
5.205 5.205
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
2.094 2.094 -2.094 0
Dönem Sonu Bakiyeler
254.371 -8.559 214.241 1.652 -13.354 9.782 1.422.546 -3.718 154.982 1.314.070 428.344 3.774.357 519.037 4.293.394
Cari Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
254.371 -8.559 214.241 -6.453 -16.506 9.782 1.269.372 -8.894 154.982 1.629.501 117.159 3.608.996 532.575 4.141.571
Transferler
-23.248 23.248 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
95.738 18.895 117.159 214.568 446.360 63.430 509.790
Dönem Karı (Zararı)
331.727 331.727 57.242 388.969
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
95.738 18.895 117.159 -117.159 114.633 6.188 120.821
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Kar Payları
-30.016 -30.016 -30.016
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
2.892 2.892 -2.892 0
Dönem Sonu Bakiyeler
254.371 -8.559 214.241 -3.561 -16.506 9.782 1.365.110 10.001 131.734 1.739.892 331.727 4.028.232 593.113 4.621.345


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.09.2015
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
885.000 729.011
Dönem Karı (Zararı)
388.969 124.385
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
635.945 844.128
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
311.734 262.310
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
19.201 7.870
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
2.428 1.222
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
486 3.657
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11-19 16.287 2.991
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
59.122 50.817
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
59.122 50.817
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
90.540 109.516
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
20 -25.769 -25.063
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
21 116.309 134.579
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
73.353 368.657
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
481 756
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
10 481 756
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
84.105 47.368
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-2.591 -3.166
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
19 -2.591 -3.166
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-149.261 -281.959
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-294.916 -405.133
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-12.426 -81.349
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-282.490 -323.784
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
46.292 -156.230
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
99.363 279.404
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-16.982 53.240
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
116.345 226.164
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
875.653 686.554
Ödenen Faiz
-93.040 -110.590
Alınan Faiz
20 25.769 25.063
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-16.153 -32.171
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-26.584 29.052
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
119.355 131.103
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-371.764 -622.799
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
5.205
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
9.650 12.379
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-354.284 -643.354
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -346.111 -639.275
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -8.173 -4.079
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-27.130 2.971
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-288.720 -41.211
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
353.183 655.703
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-624.674 -596.692
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
12.787
Ödenen Temettüler
-30.016 -100.222
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
224.516 65.001
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-13.365 202.545
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
211.151 267.546
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 1.002.214 756.968
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 1.213.365 1.024.514


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.09.2015 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2016 - 30.09.2016 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2015 - 30.09.2015
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
388.969 124.385 177.779 71.372
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
120.821 890.994 140.428 409.643
Yabancı Para Çevrim Farkları
101.926 896.353 131.184 415.451
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
101.926 896.353 131.184 415.451
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
23.619 -6.700 11.556 -7.261
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
23.619 -6.700 11.556 -7.261
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-4.724 1.341 -2.312 1.453
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-4.724 1.341 -2.312 1.453
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
120.821 890.994 140.428 409.643
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
509.790 1.015.379 318.207 481.015
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
63.430 167.713 43.154 61.890
Ana Ortaklık Payları
446.360 847.666 275.053 419.125


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2016 Önceki Dönem 31.12.2015
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 1.213.365 1.002.214
Finansal Yatırımlar
5 27.278 148
Ticari Alacaklar
850.387 557.898
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
24 122.107 109.681
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
728.280 448.217
Diğer Alacaklar
8 40.424 34.022
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 40.424 34.022
Türev Araçlar
6 466 260
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
6 466 260
Stoklar
574.028 620.807
Peşin Ödenmiş Giderler
9 139.689 140.577
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 139.689 140.577
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
34.397 70.103
Diğer Dönen Varlıklar
17 204.093 232.248
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
17 204.093 232.248
ARA TOPLAM
3.084.127 2.658.277
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
3.084.127 2.658.277
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
13.279 16.992
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
13.279 16.992
Maddi Duran Varlıklar
11 4.484.367 4.366.714
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
1.813.588 1.760.831
Şerefiye
13 625.043 606.621
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 1.188.545 1.154.210
Peşin Ödenmiş Giderler
9 154.776 140.781
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 154.776 140.781
Ertelenmiş Vergi Varlığı
22 0 2.223
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
6.466.010 6.287.541
TOPLAM VARLIKLAR
9.550.137 8.945.818
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 27.681 252.757
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7 403.053 310.240
Ticari Borçlar
771.397 673.517
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
24 137.752 156.218
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
633.645 517.299
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
23.332 21.883
Diğer Borçlar
8 256.911 173.861
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 256.911 173.861
Türev Araçlar
6 667 11.279
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
6 667 11.279
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
19.445 526
Kısa Vadeli Karşılıklar
78.416 47.819
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
78.416 47.819
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
17 47.581 30.081
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
17 47.581 30.081
ARA TOPLAM
1.628.483 1.521.963
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.628.483 1.521.963
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 2.807.714 2.810.946
Ticari Borçlar
22.789 21.305
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
24 21.576 20.092
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
1.213 1.213
Türev Araçlar
6 0 98
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
6 0 98
Uzun Vadeli Karşılıklar
63.357 52.433
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
63.357 52.433
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
22 287.187 281.754
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
119.262 115.748
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
17 119.262 115.748
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.300.309 3.282.284
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
4.928.792 4.804.247
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
4.028.232 3.608.996
Ödenmiş Sermaye
18 254.371 254.371
Sermaye Düzeltme Farkları
18 -8.559 -8.559
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
214.241 214.241
Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu
-3.561 -6.453
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-6.724 -6.724
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-6.724 -6.724
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-16.506 -16.506
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
9.782 9.782
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
1.375.111 1.260.478
Yabancı Para Çevrim Farkları
1.365.110 1.269.372
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
10.001 -8.894
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
10.001 -8.894
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
18 131.734 154.982
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
1.739.892 1.629.501
Net Dönem Karı veya Zararı
331.727 117.159
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
593.113 532.575
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
4.621.345 4.141.571
TOPLAM KAYNAKLAR
9.550.137 8.945.818http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/565818


BIST
'
11:149.370
Değişim :  0,63% |  58,37
Açılış :  9.312  
Önceki Kapanış :  9.312  
En Düşük
9.341
En Yüksek
9.383
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler11:14
ACSEL 165,00 94.927.932 % 10,00  
FONET 22,66 148.536.519 % 10,00  
SNKRN 38,72 2.778.663 % 10,00  
UFUK 240,20 10.784.019 % 9,98  
TETMT 9.945,00 2.635.425 % 9,98  
11:14 Alış Satış %  
Dolar 31,0324 31,0355 % 0,10  
Euro 33,8120 33,8901 % 0,95  
Sterlin 39,2578 39,4547 % 0,53  
Frank 35,3060 35,5187 % 0,57  
Riyal 8,2493 8,2906 % 0,08  
11:14 Alış Satış %  
Gümüş ONS 23,12 23,16 % 0,66  
Platin 894,94 896,42 % 0,66  
Paladyum 966,16 970,21 % 0,66  
Brent Pet. 83,23 83,23 % 0,66  
Altın Ons 2.034,07 2.034,33 % 0,66