***CCOLA*** COCA-COLA İÇECEK A.Ş.( Finansal Rapor

27.02.2018 20:16
***CCOLA*** COCA-COLA İÇECEK A.Ş.( Finansal Rapor


***CCOLA*** COCA-COLA İÇECEK A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
30 8.521.146 7.050.245
Satışların Maliyeti
30 -5.619.832 -4.657.765
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
2.901.314 2.392.480
BRÜT KAR (ZARAR)
2.901.314 2.392.480
Genel Yönetim Giderleri
31 -388.975 -344.227
Pazarlama Giderleri
31 -1.653.080 -1.419.298
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
33 137.546 132.152
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
33 -122.785 -120.362
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
874.020 640.745
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
33 1.174 453
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
33 -14.566 -79.426
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
18 -421 -1.176
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
860.207 560.596
Finansman Gelirleri
34 508.251 311.985
Finansman Giderleri
34 -947.436 -801.815
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
421.022 70.766
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-139.525 -48.375
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
36 -91.333 -51.439
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
36 -48.192 3.064
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
281.497 22.391
DÖNEM KARI (ZARARI)
281.497 22.391
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
43.870 50.785
Ana Ortaklık Payları
37 237.627 -28.394
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç / (Zarar) (Tam TL) 37 0,00930000 -0,00110000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç / (Zarar) (Tam TL) 37 0,00930000 -0,00110000


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
254.371 -8.559 214.241 -6.453 -16.506 9.782 1.269.372 -8.894 154.982 1.629.501 117.159 3.608.996 532.575 4.141.571
Transferler
-23.248 23.248
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-5.768 659.673 72.571 117.159 -145.553 698.082 158.366 856.448
Dönem Karı (Zararı)
-28.394 -28.394 50.785 22.391
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-5.768 659.673 72.571 117.159 -117.159 726.476 107.581 834.057
Kar Payları
-30.016 -30.016 -30.016
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
28.106 28.106 838 28.944
Dönem Sonu Bakiyeler
254.371 -8.559 214.241 21.653 -22.274 9.782 1.929.045 63.677 131.734 1.739.892 -28.394 4.305.168 691.779 4.996.947
Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
254.371 -8.559 214.241 21.653 -22.274 9.782 1.929.045 63.677 131.734 1.739.892 -28.394 4.305.168 691.779 4.996.947
Transferler
4.819 -4.819
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.691 279.293 -38.630 -28.394 266.021 479.981 35.007 514.988
Dönem Karı (Zararı)
237.627 237.627 43.870 281.497
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
1.691 279.293 -38.630 -28.394 28.394 242.354 -8.863 233.491
Kar Payları
-50.111 -50.111 -23.791 -73.902
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
700 700 860 1.560
Dönem Sonu Bakiyeler
254.371 -8.559 214.241 22.353 -20.583 9.782 2.208.338 25.047 136.553 1.656.568 237.627 4.735.738 703.855 5.439.593


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.228.643 1.158.856
Dönem Karı (Zararı)
281.497 22.391
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.183.982 1.112.013
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
32 497.250 424.188
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
29.297 81.184
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11 11.821 4.535
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 2.910 1.317
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
20,33 14.566 21.281
Şerefiye Değer Düşüklüğü ile İlgili Düzeltmeler
22 0 54.051
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
79.596 75.240
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
26 79.596 75.240
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
113.678 121.360
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
34 -93.875 -41.045
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
34 207.553 162.405
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
325.389 356.849
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
421 1.176
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
18 421 1.176
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
139.525 48.375
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-1.174 3.641
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
33 -1.174 3.641
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
62.784 152.289
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-82.626 -50.982
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-31.426 33.048
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-51.200 -84.030
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-45.455 98.187
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
190.865 105.084
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
67.181 30.197
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
123.684 74.887
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
1.528.263 1.286.693
Ödenen Faiz
-181.622 -162.190
Alınan Faiz
34 93.875 41.045
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
26 -79.010 -24.074
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-72.799 -31.338
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-60.064 48.720
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-491.564 -516.582
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
13.926 11.369
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-499.289 -517.063
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
20 -482.153 -492.378
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
21 -17.136 -24.685
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-6.201 -10.888
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.533.159 -198.066
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
3.245.900 618.467
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.591.520 -864.992
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.591.520 -864.992
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
-47.319 78.475
Ödenen Temettüler
29 -73.902 -30.016
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.270.238 444.208
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
138.355 19.687
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.408.593 463.895
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 1.466.109 1.002.214
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3.874.702 1.466.109


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
281.497 22.391
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
1.691 -5.768
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
1.691 -5.768
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
231.800 839.825
Yabancı Para Çevrim Farkları
270.430 767.254
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
270.430 767.254
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-48.288 90.714
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-48.288 90.714
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
9.658 -18.143
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
9.658 -18.143
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
233.491 834.057
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
514.988 856.448
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
35.007 158.366
Ana Ortaklık Payları
479.981 698.082


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 3.874.702 1.466.109
Finansal Yatırımlar
7 17.237 11.036
Vadeli Mevduatlar
7 17.237 11.036
Ticari Alacaklar
675.151 604.345
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
38 108.059 76.633
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
11 567.092 527.712
Diğer Alacaklar
12 40.266 41.375
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
12 40.266 41.375
Türev Araçlar
8 152 1.123
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
8 152 1.123
Stoklar
15 563.847 521.303
Peşin Ödenmiş Giderler
13 174.118 147.652
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
13 174.118 147.652
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
110.429 101.734
Diğer Dönen Varlıklar
28 249.358 238.171
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
28 249.358 238.171
ARA TOPLAM
5.705.260 3.132.848
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
5.705.260 3.132.848
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
12.602 11.417
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
12.602 11.417
Maddi Duran Varlıklar
20 5.257.963 5.084.815
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
2.226.549 2.077.668
Şerefiye
22 719.392 671.195
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
21 1.507.157 1.406.473
Peşin Ödenmiş Giderler
191.784 142.281
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
13 191.784 142.281
Ertelenmiş Vergi Varlığı
36 0 6.917
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
7.688.898 7.323.098
TOPLAM VARLIKLAR
13.394.158 10.455.946
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
9 79.875 109.184
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
9 79.875 109.184
Banka Kredileri
9 78.283 109.184
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
9 1.592 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
2.716.799 256.300
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
9 2.716.799 256.300
Banka Kredileri
9 2.716.799 256.300
Ticari Borçlar
955.589 773.481
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
38 244.587 180.810
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
11 711.002 592.671
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
26 39.593 31.508
Diğer Borçlar
12 232.418 211.717
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
12 232.418 211.717
Türev Araçlar
8 0 65
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
8 0 65
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
4.842 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
26 66.061 82.341
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
26 66.061 82.341
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
28 32.380 33.043
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
28 32.380 33.043
ARA TOPLAM
4.127.557 1.497.639
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.127.557 1.497.639
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
3.194.034 3.404.663
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
9 3.194.034 3.404.663
Banka Kredileri
9 3.190.310 3.404.663
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
9 3.724 0
Ticari Borçlar
35.180 26.425
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
38 29.100 25.697
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6.080 728
Uzun Vadeli Karşılıklar
26 72.307 65.217
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
26 72.307 65.217
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
36 407.915 353.905
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
28 117.572 111.150
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
28 117.572 111.150
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.827.008 3.961.360
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
7.954.565 5.458.999
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
4.735.738 4.305.168
Ödenmiş Sermaye
29 254.371 254.371
Sermaye Düzeltme Farkları
-8.559 -8.559
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
214.241 214.241
Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu
22.353 21.653
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-10.801 -12.492
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-10.801 -12.492
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-20.583 -22.274
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
9.782 9.782
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
2.233.385 1.992.722
Yabancı Para Çevrim Farkları
2.208.338 1.929.045
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
25.047 63.677
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
8 25.047 63.677
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
29 136.553 131.734
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
1.656.568 1.739.892
Net Dönem Karı veya Zararı
237.627 -28.394
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
703.855 691.779
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
5.439.593 4.996.947
TOPLAM KAYNAKLAR
13.394.158 10.455.946http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/662892


BIST
'
14:299.126
Değişim :  0,70% |  63,71
Açılış :  9.100  
Önceki Kapanış :  9.062  
En Düşük
9.089
En Yüksek
9.166
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler14:29
ISYAT 12,10 57.119.822 % 10,00  
SKYMD 11,89 209.418.141 % 9,99  
LMKDC 28,66 81.251.071 % 9,98  
SUMAS 421,50 4.777.267 % 9,98  
BMSCH 26,26 108.449.967 % 9,97  
14:29 Alış Satış %  
Dolar 31,2193 31,2286 % 0,09  
Euro 33,8912 33,9119 % 0,17  
Sterlin 39,4107 39,6083 % 0,06  
Frank 35,3551 35,5681 % -0,04  
Riyal 8,3010 8,3427 % 0,08  
14:29 Alış Satış %  
Gümüş ONS 22,35 22,37 % 0,66  
Platin 881,96 882,83 % 0,66  
Paladyum 936,33 939,99 % 0,66  
Brent Pet. 81,87 81,87 % 0,66  
Altın Ons 2.030,94 2.031,30 % 0,66