***CCOLA*** COCA-COLA İÇECEK A.Ş.( Finansal Rapor

02.05.2018 18:40
***CCOLA*** COCA-COLA İÇECEK A.Ş.( Finansal Rapor


***CCOLA*** COCA-COLA İÇECEK A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
1.865.647 1.555.668
Satışların Maliyeti
-1.251.614 -1.074.252
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
614.033 481.416
BRÜT KAR (ZARAR)
614.033 481.416
Genel Yönetim Giderleri
-93.264 -91.866
Pazarlama Giderleri
-382.741 -332.924
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 25.360 20.870
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 -15.117 -8.199
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
148.271 69.297
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
20 0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
20 -2.779 -3.578
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
10 -73 -29
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
145.419 65.690
Finansman Gelirleri
21 228.223 105.589
Finansman Giderleri
21 -404.661 -229.526
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-31.019 -58.247
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-32.225 -45.518
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-37.340 -23.122
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
22 5.115 -22.396
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-63.244 -103.765
DÖNEM KARI (ZARARI)
-63.244 -103.765
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-17.253 -17.732
Ana Ortaklık Payları
23 -45.991 -86.033
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç / (Zarar) (Tam TL) 23 -0,00180000 -0,00340000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç / (Zarar) (Tam TL) 23 -0,00180000 -0,00340000


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
254.371 -8.559 214.241 21.653 -22.274 9.782 1.929.045 63.677 131.734 1.739.892 -28.394 4.305.168 691.779 4.996.947
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
199.358 1.231 -28.394 -57.639 114.556 7.662 122.218
Dönem Karı (Zararı)
-86.033 -86.033 -17.732 -103.765
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
199.358 1.231 -28.394 28.394 200.589 25.394 225.983
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-1.782 -1.782 1.782
Dönem Sonu Bakiyeler
254.371 -8.559 214.241 19.871 -22.274 9.782 2.128.403 64.908 131.734 1.711.498 -86.033 4.417.942 701.223 5.119.165
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
254.371 -8.559 214.241 22.353 -20.583 9.782 2.208.338 25.047 136.553 1.656.568 237.627 4.735.738 703.855 5.439.593
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
190.878 25.937 237.627 -283.618 170.824 -18.195 152.629
Dönem Karı (Zararı)
-45.991 -45.991 -17.253 -63.244
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
190.878 25.937 237.627 -237.627 216.815 -942 215.873
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
972 972 -972 0
Dönem Sonu Bakiyeler
254.371 -8.559 214.241 23.325 -20.583 9.782 2.399.216 50.984 136.553 1.894.195 -45.991 4.907.534 684.688 5.592.222


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
184.173 58.018
Dönem Karı (Zararı)
-63.244 -103.765
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
364.337 323.100
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
128.950 124.492
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
1.917 3.323
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
619 384
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-1.005 1.099
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11-20 2.303 1.840
Şerefiye Değer Düşüklüğü ile İlgili Düzeltmeler
13 0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
24.289 23.808
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
24.289 23.808
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
46.026 33.794
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
21 -50.375 -14.428
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
21 96.401 48.222
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
130.381 90.398
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
73 29
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
10 73 29
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
32.225 45.518
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
476 1.738
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
20 476 1.738
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-101.660 -116.270
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-226.310 -274.502
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-2.891 -11.801
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-223.419 -262.701
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-426.141 -154.530
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
550.791 312.762
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
33.016 68.681
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
517.775 244.081
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
199.433 103.065
Ödenen Faiz
-76.932 -14.041
Alınan Faiz
21 50.375 14.428
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-29.487 -41.217
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-23.770 -11.398
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
64.554 7.181
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-164.799 -102.411
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.003 2.804
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-175.761 -113.295
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -174.638 -104.851
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -1.123 -8.444
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
8.959 8.080
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
25.186 -47.459
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
322.818 285.220
Kredilerden Nakit Girişleri
322.818 285.220
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-310.495 -332.754
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-310.495 -332.754
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-379 0
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
13.242 75
Ödenen Temettüler
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
44.560 -91.852
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
100.796 9.872
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
145.356 -81.980
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 3.874.702 1.466.109
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4.020.058 1.384.129


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
-63.244 -103.765
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
215.873 225.983
Yabancı Para Çevrim Farkları
189.936 224.752
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
189.936 224.752
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
32.421 1.539
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
32.421 1.539
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-6.484 -308
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-6.484 -308
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
215.873 225.983
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
152.629 122.218
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-18.195 7.662
Ana Ortaklık Payları
170.824 114.556


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 4.020.058 3.874.702
Finansal Yatırımlar
5 8.278 17.237
Vadeli Mevduatlar
5 8.278 17.237
Ticari Alacaklar
900.842 675.151
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
24 110.950 108.059
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
789.892 567.092
Diğer Alacaklar
8 34.538 40.266
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 34.538 40.266
Türev Araçlar
6 0 152
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
6 0 152
Stoklar
990.993 563.847
Peşin Ödenmiş Giderler
210.869 174.118
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 210.869 174.118
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
120.519 110.429
Diğer Dönen Varlıklar
17 220.462 249.358
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
17 220.462 249.358
ARA TOPLAM
6.506.559 5.705.260
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
6.506.559 5.705.260
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
33.191 12.602
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
33.191 12.602
Türev Araçlar
20.538 0
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
6 20.538 0
Maddi Duran Varlıklar
11 5.476.029 5.257.963
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
2.294.068 2.226.549
Şerefiye
13 708.223 719.392
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 1.585.845 1.507.157
Peşin Ödenmiş Giderler
219.557 191.784
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 219.557 191.784
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
8.043.383 7.688.898
TOPLAM VARLIKLAR
14.549.942 13.394.158
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
140.973 79.875
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 140.973 79.875
Banka Kredileri
139.772 78.283
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
1.201 1.592
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
2.876.321 2.716.799
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
2.876.321 2.716.799
Banka Kredileri
7 2.876.321 2.716.799
Ticari Borçlar
1.504.300 955.589
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
24 275.819 244.587
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
1.228.481 711.002
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
31.772 39.593
Diğer Borçlar
8 329.927 232.418
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 329.927 232.418
Türev Araçlar
1.216 0
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
6 1.216 0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
8.127 4.842
Kısa Vadeli Karşılıklar
67.126 66.061
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
67.126 66.061
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
43.402 32.380
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
17 43.402 32.380
ARA TOPLAM
5.003.164 4.127.557
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
5.003.164 4.127.557
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
3.290.683 3.194.034
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 3.290.683 3.194.034
Banka Kredileri
3.286.948 3.190.310
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
3.735 3.724
Ticari Borçlar
37.260 35.180
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
24 30.884 29.100
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6.376 6.080
Uzun Vadeli Karşılıklar
73.864 72.307
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
73.864 72.307
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
22 429.660 407.915
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
17 123.089 117.572
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
17 123.089 117.572
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.954.556 3.827.008
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
8.957.720 7.954.565
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
4.907.534 4.735.738
Ödenmiş Sermaye
18 254.371 254.371
Sermaye Düzeltme Farkları
18 -8.559 -8.559
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
214.241 214.241
Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu
23.325 22.353
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-10.801 -10.801
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-10.801 -10.801
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-20.583 -20.583
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
9.782 9.782
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
2.450.200 2.233.385
Yabancı Para Çevrim Farkları
2.399.216 2.208.338
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
50.984 25.047
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
50.984 25.047
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
18 136.553 136.553
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
1.894.195 1.656.568
Net Dönem Karı veya Zararı
-45.991 237.627
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
684.688 703.855
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
5.592.222 5.439.593
TOPLAM KAYNAKLAR
14.549.942 13.394.158http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/680613


BIST
'
18:059.062
Değişim :  -1,28% |  -117,12
Açılış :  9.185  
Önceki Kapanış :  9.179  
En Düşük
9.062
En Yüksek
9.237
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
YAYLA 17,27 70.630.212 % 10,00  
KTLEV 132,00 488.352.001 % 10,00  
BRKVY 181,50 26.756.047 % 10,00  
INVEO 49,94 356.192.844 % 10,00  
PATEK 109,50 1.280.753.532 % 9,99  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 31,1947 31,2004 % 0,18  
Euro 33,8467 33,8570 % 0,14  
Sterlin 39,3662 39,5636 % -0,02  
Frank 35,3195 35,5323 % 0,14  
Riyal 8,2934 8,3350 % 0,18  
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 22,38 22,43 % 0,66  
Platin 878,67 880,07 % 0,66  
Paladyum 923,08 926,21 % 0,66  
Brent Pet. 81,97 81,97 % 0,66  
Altın Ons 2.032,80 2.033,12 % 0,66