***CCOLA*** COCA-COLA İÇECEK A.Ş.( Finansal Rapor

02.05.2019 19:07
***CCOLA*** COCA-COLA İÇECEK A.Ş.( Finansal Rapor


***CCOLA*** COCA-COLA İÇECEK A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
2.228.966 1.833.290
Satışların Maliyeti
-1.530.694 -1.251.512
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
698.272 581.778
BRÜT KAR (ZARAR)
698.272 581.778
Genel Yönetim Giderleri
-114.321 -92.565
Pazarlama Giderleri
-426.933 -349.031
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 17.782 25.360
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 -34.058 -15.117
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
140.742 150.425
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
20 2.032
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
20 -1.570 -2.779
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
10 -98 -73
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
141.106 147.573
Finansman Gelirleri
122.636 228.223
Finansman Giderleri
-239.545 -409.835
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
24.197 -34.039
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-67.441 -33.078
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-70.089 -37.340
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
22 2.648 4.262
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-43.244 -67.117
DÖNEM KARI (ZARARI)
-43.244 -67.117
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-40.649 -17.913
Ana Ortaklık Payları
23 -2.595 -49.204
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) (Tam TL) 23 -0,00010000 -0,00190000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) (Tam TL) 23 -0,00010000 -0,00190000


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
57.225 192.567
Dönem Karı (Zararı)
-43.244 -67.117
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
379.587 378.561
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
163.530 137.115
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-161 1.917
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-91 619
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-1.640 -1.005
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11,20 1.570 2.303
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
33.802 24.289
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
33.802 24.289
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
21 41.678 47.983
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-41.255 -50.375
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
82.933 98.358
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
75.231 133.630
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
10 98 73
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
98 73
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
67.441 33.078
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
20 -2.032 476
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-2.032 476
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-164.584 -101.660
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-371.850 -226.310
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-34.148 -2.891
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-337.702 -223.419
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-308.102 -426.141
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
515.368 550.791
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
141.238 33.016
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
374.130 517.775
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
171.759 209.784
Ödenen Faiz
-97.313 -76.932
Alınan Faiz
41.255 50.375
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-25.628 -29.488
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-35.207 -23.770
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
2.359 62.598
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-225.140 -164.798
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
4.384 2.004
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-178.964 -175.761
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -178.256 -174.638
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -708 -1.123
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-50.560 8.959
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
42.250 14.622
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
514.372 322.818
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-468.097 -310.495
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-9.142 -10.943
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
5.117 13.242
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-125.665 42.391
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
39.941 102.965
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-85.724 145.356
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 2.289.734 3.874.702
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 2.204.010 4.020.058


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2019 Önceki Dönem 31.12.2018 Bir Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 2.204.010 2.289.734 3.874.702
Finansal Yatırımlar
5 71.723 21.163 17.237
Vadeli Mevduatlar
5 71.723 21.163 17.237
Ticari Alacaklar
1.122.620 750.679 675.151
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
24 160.793 126.645 108.059
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
961.827 624.034 567.092
Diğer Alacaklar
8 28.552 32.341 40.266
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 28.552 32.341 40.266
Türev Araçlar
6 6.440 152
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
6.440 152
Stoklar
1.113.694 803.952 563.847
Peşin Ödenmiş Giderler
9 265.856 191.115 174.118
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
265.856 191.115 174.118
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
153.402 150.196 110.429
Diğer Dönen Varlıklar
17 305.417 298.067 249.358
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
305.417 298.067 249.358
ARA TOPLAM
5.271.714 4.537.247 5.705.260
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
5.271.714 4.537.247 5.705.260
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
40.634 38.013 12.602
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
40.634 38.013 12.602
Maddi Duran Varlıklar
11 6.851.686 6.489.084 5.257.963
Kullanım Hakkı Varlıkları
11 161.284 131.362 138.943
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
2.870.662 2.688.881 2.226.549
Şerefiye
13 871.191 819.446 719.392
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 1.999.471 1.869.435 1.507.157
Peşin Ödenmiş Giderler
9 261.177 258.476 191.784
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
261.177 258.476 191.784
Ertelenmiş Vergi Varlığı
22 14.985 10.910 1.648
Diğer Duran Varlıklar
17 643
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
643
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
10.200.428 9.617.369 7.829.489
TOPLAM VARLIKLAR
15.472.142 14.154.616 13.534.749
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 349.180 212.258 79.875
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 349.180 212.258 79.875
Banka Kredileri
347.265 210.448 78.283
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
1.915 1.810 1.592
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7 754.926 733.726 2.745.166
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7 754.926 733.726 2.745.166
Banka Kredileri
718.770 706.358 2.716.799
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
36.156 27.368 28.367
Ticari Borçlar
1.795.510 1.294.354 955.589
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
24 454.648 328.134 244.587
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
1.340.862 966.220 711.002
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
34.848 34.743 39.593
Diğer Borçlar
8 342.142 288.103 232.418
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
342.142 288.103 232.418
Türev Araçlar
9.706 13.485
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
6 9.706 13.485
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
13.234 10.932 4.842
Kısa Vadeli Karşılıklar
70.205 58.251 66.061
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
70.205 58.251 66.061
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
17 66.570 50.125 32.380
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
66.570 50.125 32.380
ARA TOPLAM
3.436.321 2.695.977 4.155.924
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.436.321 2.695.977 4.155.924
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 4.346.414 4.158.301 3.323.403
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 4.346.414 4.158.301 3.323.403
Banka Kredileri
4.187.804 4.022.525 3.190.310
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
158.610 135.776 133.093
Ticari Borçlar
61.199 46.985 35.180
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
24 55.507 40.782 29.100
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5.692 6.203 6.080
Uzun Vadeli Karşılıklar
82.553 82.548 72.307
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
82.553 82.548 72.307
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
22 587.715 548.695 407.915
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
17 211.852 198.020 117.572
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
211.852 198.020 117.572
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
5.289.733 5.034.549 3.956.377
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
8.726.054 7.730.526 8.112.301
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
5.903.950 5.598.544 4.720.799
Ödenmiş Sermaye
18 254.371 254.371 254.371
Sermaye Düzeltme Farkları
18 -8.559 -8.559 -8.559
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
214.241 214.241 214.241
Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu
-7.195 -4.748 22.353
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-10.247 -10.247 -10.801
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-10.247 -10.247 -10.801
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-20.029 -20.029 -20.583
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
9.782 9.782 9.782
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
3.327.178 3.016.730 2.233.418
Yabancı Para Çevrim Farkları
3.540.683 3.161.714 2.208.371
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-213.505 -144.984 25.047
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-213.505 -144.984 25.047
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
18 155.300 155.300 136.553
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
1.981.456 1.660.270 1.643.156
Net Dönem Karı veya Zararı
-2.595 321.186 236.067
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
842.138 825.546 701.649
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
6.746.088 6.424.090 5.422.448
TOPLAM KAYNAKLAR
15.472.142 14.154.616 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
254.371 -8.559 214.241 22.353 -20.583 9.782 2.208.371 25.047 136.553 1.643.156 236.067 4.720.799 701.649 5.422.448
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
190.862 25.937 236.067 -285.271 167.595 -18.867 148.728
Dönem Karı (Zararı)
-49.204 -49.204 -17.913 -67.117
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
190.862 25.937 236.067 -236.067 216.799 -954 215.845
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
972 972 -972
Dönem Sonu Bakiyeler
254.371 -8.559 214.241 23.325 -20.583 9.782 2.399.233 50.984'
18:059.097
Değişim :  -1,05% |  -96,54
Açılış :  9.218  
Önceki Kapanış :  9.194  
En Düşük
9.091
En Yüksek
9.227
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
VKING 37,84 53.338.791 % 10,00  
FONET 40,08 352.952.225 % 9,99  
OTTO 390,75 7.618.362 % 9,99  
TGSAS 52,75 30.216.185 % 9,99  
LMKDC 31,52 1.700.407.896 % 9,98  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 31,3635 31,3757 % 0,46  
Euro 34,0210 34,0458 % 0,53  
Sterlin 39,5937 39,7923 % 0,72  
Frank 35,3816 35,5948 % 0,58  
Riyal 8,3421 8,3839 % 0,47  
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 23,14 23,17 % 0,66  
Platin 887,15 888,04 % 0,66  
Paladyum 952,90 959,01 % 0,66  
Brent Pet. 83,43 83,43 % 0,66  
Altın Ons 2.083,22 2.083,53 % 0,66