***CCOLA*** COCA-COLA İÇECEK A.Ş.( Finansal Rapor

07.08.2019 20:29
***CCOLA*** COCA-COLA İÇECEK A.Ş.( Finansal Rapor


***CCOLA*** COCA-COLA İÇECEK A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
6.117.250 4.950.442 3.888.284 3.117.152
Satışların Maliyeti
-4.039.140 -3.252.547 -2.508.446 -2.001.035
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
2.078.110 1.697.895 1.379.838 1.116.117
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0
BRÜT KAR (ZARAR)
2.078.110 1.697.895 1.379.838 1.116.117
Genel Yönetim Giderleri
-248.166 -204.955 -133.845 -112.390
Pazarlama Giderleri
-975.390 -865.050 -548.457 -516.019
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 36.134 77.804 18.352 52.444
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 -139.809 -39.624 -105.751 -24.507
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
750.879 666.070 610.137 515.645
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
20 3.255 450 1.223 450
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
20 -3.165 -10.623 -1.595 -7.844
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
10 -146 -176 -48 -103
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
750.823 655.721 609.717 508.148
Finansman Gelirleri
21 224.129 803.917 101.493 575.694
Finansman Giderleri
21 -502.042 -1.208.995 -262.497 -799.160
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
472.910 250.643 448.713 284.682
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-123.938 -76.417 -56.497 -43.339
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-205.878 -103.971 -135.789 -66.631
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
22 81.940 27.554 79.292 23.292
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
348.972 174.226 392.216 241.343
DÖNEM KARI (ZARARI)
348.972 174.226 392.216 241.343
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-59.711 38.214 -19.062 56.127
Ana Ortaklık Payları
23 408.683 136.012 411.278 185.216
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 23 0,01610000 0,00530000 0,01620000 0,00730000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) 23 0,01610000 0,00530000 0,01620000 0,00730000


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
570.124 396.666
Dönem Karı (Zararı)
348.972 174.226
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
348.972 174.226
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
818.988 826.101
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
337.475 288.547
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
10.135 6.859
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7.924 1.772
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-954 -5.536
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11,20 3.165 10.623
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
72.630 49.473
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
72.630 49.473
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
21 89.031 92.007
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-72.668 -98.582
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
161.699 190.589
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
182.511 309.026
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
10 146 176
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
10 146 176
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
123.938 76.417
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
20 -3.255 -450
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
21 6.377 4.046
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-556.713 -509.416
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.050.522 -806.313
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-130.543 -79.670
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-919.979 -726.643
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-595.920 -495.189
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.089.729 792.086
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
195.782 118.228
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
893.947 673.858
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
611.247 490.911
Ödenen Faiz
7 -159.528 -169.998
Alınan Faiz
72.668 98.582
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-37.624 -20.791
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-98.350 15.208
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
181.711 -17.246
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-510.310 -416.415
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
11.415 8.290
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-459.755 -439.328
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -413.138 -436.567
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -46.617 -2.761
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-61.970 14.623
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-608.878 -538.606
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
7 561.451 720.426
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
7 -804.729 -1.111.690
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-20.297 -24.210
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
-45.145 88.514
Ödenen Temettüler
18 -300.158 -211.646
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-549.064 -558.355
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
107.710 427.121
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-441.354 -131.234
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 2.289.734 3.874.702
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 1.848.380 3.743.468


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2019 Önceki Dönem 31.12.2018 Bir Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 1.848.380 2.289.734 3.874.702
Finansal Yatırımlar
5 83.133 21.163 17.237
Vadeli Mevduatlar
5 83.133 21.163 17.237
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
1.793.278 750.679 675.151
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
24 257.188 126.645 108.059
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
1.536.090 624.034 567.092
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
8 31.170 32.341 40.266
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 31.170 32.341 40.266
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0 0
Türev Araçlar
6 5.293 0 152
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
6 5.293 152
Stoklar
1.400.826 803.952 563.847
Peşin Ödenmiş Giderler
9 260.710 191.115 174.118
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 260.710 191.115 174.118
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
133.383 150.196 110.429
Diğer Dönen Varlıklar
17 204.266 298.066 249.358
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
17 204.266 298.066 249.358
ARA TOPLAM
5.760.439 4.537.246 5.705.260
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
5.760.439 4.537.246 5.705.260
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
36.307 38.013 12.602
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
36.307 38.013 12.602
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Maddi Duran Varlıklar
11 6.757.706 6.489.084 5.257.963
Kullanım Hakkı Varlıkları
11 143.975 131.362 138.943
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
2.828.307 2.688.881 2.226.549
Şerefiye
13 805.430 819.446 719.392
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 2.022.877 1.869.435 1.507.157
Peşin Ödenmiş Giderler
9 283.277 258.476 191.784
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 283.277 258.476 191.784
Ertelenmiş Vergi Varlığı
22 102.289 10.911 1.648
Diğer Duran Varlıklar
17 0 643 0
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
0 643 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
10.151.861 9.617.370 7.829.489
TOPLAM VARLIKLAR
15.912.300 14.154.616 13.534.749
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 151.627 212.258 79.875
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 151.627 212.258 79.875
Banka Kredileri
149.932 210.448 78.283
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
1.695 1.810 1.592
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7 1.174.765 733.726 2.745.166
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7 1.174.765 733.726 2.745.166
Banka Kredileri
1.138.839 706.358 2.716.799
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
35.926 27.368 28.367
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
2.370.369 1.294.354 955.589
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
24 507.165 328.134 244.587
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
1.863.204 966.220 711.002
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
43.248 34.743 39.593
Diğer Borçlar
8 449.590 288.103 232.418
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 449.590 288.103 232.418
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0 0
Türev Araçlar
6 11.808 13.485 0
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
6 11.808 13.485
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
71.826 10.932 4.842
Kısa Vadeli Karşılıklar
76.644 58.251 66.061
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
76.644 58.251 66.061
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
17 52.648 50.125 32.380
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
17 52.648 50.125 32.380
ARA TOPLAM
4.402.525 2.695.977 4.155.924
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.402.525 2.695.977 4.155.924
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 3.928.614 4.158.301 3.323.403
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 3.928.614 4.158.301 3.323.403
Banka Kredileri
3.789.763 4.022.525 3.190.310
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
138.851 135.776 133.093
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
63.549 46.985 35.180
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
24 57.534 40.782 29.100
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6.015 6.203 6.080
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Diğer Borçlar
0 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0 0
Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
94.523 82.548 72.307
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
94.523 82.548 72.307
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
22 588.430 548.695 407.915
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
216.622 198.020 117.572
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
17 216.622 198.020 117.572
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.891.738 5.034.549 3.956.377
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
9.294.263 7.730.526 8.112.301
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
5.851.302 5.598.544 4.720.799
Ödenmiş Sermaye
18 254.371 254.371 254.371
Sermaye Düzeltme Farkları
18 -8.559 -8.559 -8.559
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
214.241 214.241 214.241
Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu
-5.652 -4.748 22.353
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-10.247 -10.247 -10.801
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-10.247 -10.247 -10.801
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-20.029 -20.029 -20.583
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
9.782 9.782 9.782
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
3.161.867 3.016.730 2.233.418
Yabancı Para Çevrim Farkları
3.455.541 3.161.714 2.208.371
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-293.674 -144.984 25.047
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-293.674 -144.984 25.047
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
18 184.044 155.300 136.553
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
1.652.554 1.660.270 1.643.156
Net Dönem Karı veya Zararı
408.683 321.186 236.067
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
766.735 825.546 701.649
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
6.618.037 6.424.090 5.422.448
TOPLAM KAYNAKLAR
15.912.300 14.154.616 13.534.749


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
254.371 -8.559 214.241 22.353 -20.583 9.782 2.208.338 25.047 136.553 1.656.568 237.627 4.735.738 703.855 5.439.593
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
33 -13.412 -1.560 -14.939 -2.206 -17.145
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
2.208.371 1.643.156 236.067 4.720.799 701.649 5.422.448
Transferler
18.747 -18.747
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
664.573 53.912 236.067 -100.055 854.497 121.166 975.663
Dönem Karı (Zararı)
136.012 136.012 38.214 174.226
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
664.573 53.912 236.067 -236.067 718.485 82.952 801.437
Kar Payları
-200.190 -200.190 -11.456 -211.646
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
3.563 3.563 -3.563 0
Dönem Sonu Bakiyeler
254.371 -8.559 214.241 25.916 -20.583 9.782 2.872.944 78.959 155.300 1.660.286 136.012 5.378.669 807.796 6.186.465
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
254.371 -8.559 214.241 -4.748 -20.029 9.782 3.162.108 -144.984 155.300 1.675.242 326.778 5.619.502 831.234 6.450.736
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-394 -14.972 -5.592 -20.958 -5.688 -26.646
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
3.161.714 1.660.270 321.186 5.598.544 825.546 6.424.090
Transferler
28.744 -28.744
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
293.827 -148.690 321.186 87.497 553.820 -59.715 494.105
Dönem Karı (Zararı)
408.683 408.683 -59.711 348.972
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
293.827 -148.690 321.186 -321.186 145.137 -4 145.133
Kar Payları
-300.158 -300.158 -300.158
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-904 -904 904 0
Dönem Sonu Bakiyeler
254.371 -8.559 214.241 -5.652 -20.029 9.782 3.455.541 -293.674 184.044 1.652.554 408.683 5.851.302 766.735 6.618.037


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
348.972 174.226 392.216 241.343
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
145.133 801.437 -220.109 585.592
Yabancı Para Çevrim Farkları
293.823 747.525 -139.940 557.617
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
293.823 747.525 -139.940 557.617
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-148.215 71.053 -81.501 38.632
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-148.215 71.053 -81.501 38.632
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-475 -17.141 1.332 -10.657
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-475 -17.141 1.332 -10.657
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
145.133 801.437 -220.109 585.592
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
494.105 975.663 172.107 826.935
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-59.715 121.166 -73.860 140.033
Ana Ortaklık Payları
553.820 854.497 245.967 686.902http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/780709


BIST
'
18:059.347
Değişim :  0,38% |  35,05
Açılış :  9.360  
Önceki Kapanış :  9.312  
En Düşük
9.282
En Yüksek
9.406
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
PINSU 20,24 99.155.301 % 10,00  
FONET 22,66 177.393.938 % 10,00  
SNKRN 38,72 5.519.304 % 10,00  
SILVR 18,92 62.489.857 % 10,00  
MNDTR 7,59 95.404.023 % 10,00  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 31,0731 31,0863 % 0,32  
Euro 33,6648 33,6948 % 0,17  
Sterlin 39,2411 39,4379 % 0,33  
Frank 35,1705 35,3823 % 0,30  
Riyal 8,2615 8,3029 % 0,30  
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 22,73 22,77 % 0,66  
Platin 901,97 904,26 % 0,66  
Paladyum 969,22 973,85 % 0,66  
Brent Pet. 83,44 83,44 % 0,66  
Altın Ons 2.025,76 2.026,06 % 0,66