***CCOLA*** COCA-COLA İÇECEK A.Ş.( Finansal Rapor

04.11.2019 18:50
***CCOLA*** COCA-COLA İÇECEK A.Ş.( Finansal Rapor


***CCOLA*** COCA-COLA İÇECEK A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Car -6.589.268 -5.668.188 -2.550.128 -2.415.641
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
3.435.939 2.953.823 1.357.829 1.255.928
BRÜT KAR (ZARAR)
3.435.939 2.953.823 1.357.829 1.255.928
Genel Yönetim Giderleri
-411.314 -315.393 -163.148 -110.438
Pazarlama Giderleri
sas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 -157.053 -113.764 -17.244 -74.140
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.434.963 1.281.552 684.084 615.482
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
20 3.869 1.211 614 761
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
20 -2.530 -11.177 635 -554
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
10 -264 -306 -118 -130
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.436.038 1.271.280 685.215 615.559
Finansman Gelirleri
21 311.476 1.690.500 i
-309.829 -199.565 -103.951 -95.594
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
22 76.820 30.199 -5.120 2.645
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
953.403 246.568 604.431 72.342
DÖNEM KARI (ZARARI)
953.403 246.568 604.431 72.342
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-11.751 81.197 47.960 42.983
Ana Ortaklık Payları
23 965.154 165.371 556.471 29.359
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç/(Zarar) (Tam TL) 23 0,03790000 0,00650000 0,02190000 0,00120000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) (Tam TL) 23 0,03790000 0,00650000 0,02190000 0,00120000


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.577.870 1.541.994
Dönem Karı (Zararı)
953.403 246.568
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
953.403 246.568
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.111.674 1.562.035
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
508.953 464.508
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
26.644 1.853
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
25.216 1.749
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-1.102 -11.073
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11, 20 2.530 11.177
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
97.060 71.867
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
97.060 71.867
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
21 126.705 159.139
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-105.901 -155.099
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
232.606 314.238
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
112.345 689.603
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
10 264 306
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
233.009 169.366
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
20 -3.869 -1.211
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-700.618
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-158.427 -103.566
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-605.226 -597.052
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-180.905 -425.563
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
717.464 837.603
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
167.202 147.169
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
550.262 690.434
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
1.837.983 1.520.025
Ödenen Faiz
7 -266.800 -275.826
Alınan Faiz
105.901 155.099
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-50.802 -29.499
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-184.935 17.428
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
136.523 154.767
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-612.502 -594.109
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
20.309 9.907
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-653.509 -617.818
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -585.705 -612.027
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -67.804 -5.791
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
20.698 13.802
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-608.626 -547.562
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
7 1.089.659 915.371
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
7 -1.258.910 -1.407.297
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-29.248 -52.024
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
-109.969 222.768
Ödenen Temettüler
18 -300.158 -226.380
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
356.742 400.323
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
77.520 1.222.245
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
434.262 1.622.568
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 2.289.734 3.874.702
DÖNEM SO 152
Stoklar
985.959 803.952 563.847
Peşin Ödenmiş Giderler
9 275.516 191.115 174.118
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
275.516 191.115 174.118
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
111.483 150.196 110.429
Diğer Dönen Varlıklar
17 270.217 298.066 249.358
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
270.217 298.066 249.358
ARA TOPLAM
5.891.874 4.537.246 5.705.260
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
5.891.874 4.537.246 5.705.260
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
36.052 38.013 12.602
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
36.052 38.013 12.602
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Maddi Duran Varlıklar
11 6.735.719 6.489.084 5.257.963
Kullanım Hakkı Varlıkları
11 194.107 131.362 138.943
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
2.827.636 2.688.881 2.226.549
Şerefiye
13 815.861 819.446 719.392
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 2.011.775 1.869.435 1.507.157
Peşin Ödenmiş Giderler
247.808 258.476 191.784
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 247.808 258.476 191.784
Ertelenmiş Vergi Varlığı
22 95.860 10.911 1.648
Diğer Duran Varlıklar
17 0 643 0
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
0 643 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
10.137.182 9.617.370 7.829.489
TOPLAM VARLIKLAR
16.029.056 14.154.616 13.534.749
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 406.990 212.258 79.875
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
406.990 212.258 79.875
Banka Kredileri
405.228 210.448 78.283
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
1.762 1.810 1.592
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7 971.955 733.726 2.745.166
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
971.955 733.726 2.745.166
Banka Kredileri
924.056 706.358 2.716.799
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
47.899 27.368 28.367
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
2.000.483 1.294.354 955.589
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
24 478.746 328.134 244.587
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
1.521.737 966.220 711.002
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
38.727 34.743 39.593
Diğer Borçlar
8 454.935 288.103 232.418
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
454.935 288.103 232.418
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0 0
Türev Araçlar
6 5.132 13.485 0
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
5.132 13.485
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
72.559 10.932 4.842
Kısa Vadeli Karşılıklar
87.836 58.251 66.061
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
87.836 58.251 66.061
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
17 51.110 50.125 32.380
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
51.110 50.125 32.380
ARA TOPLAM
4.089.727 2.695.977 4.155.924
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.089.727 2.695.977 4.155.924
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
3.853.702 4.158.301 3.323.403
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 3.853.702 4.158.301 3.323.403
Banka Kredileri
3.680.757 4.022.525 3.190.310
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
172.945 135.776 133.093
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
62.201 46.985 35.180
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
24 57.372 40.782 29.100
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
4.829 6.203 6.080
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Diğer Borçlar
0 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0 0
Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
108.764 82.548 72.307
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
108.764 82.548 72.307
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
22 583.267 548.695 407.915
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
213.008 198.020 117.572
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
17 213.008 198.020 117.572
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.820.942 5.034.549 3.956.377
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
8.910.669 7.730.526 8.112.301
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
6.302.388 5.598.544 4.720.799
Ödenmiş Sermaye
18 254.371 254.371 214.241
Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu
-3.928 -4.748 22.353
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-10.247 -10.247 -10.801
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-10.247 -10.247 -10.801
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-20.029 -20.029 -20.583
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
9.782 9.782 9.782
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
3.054.758 3.016.730 2.233.418
Yabancı Para Çevrim Farkları
3.389.901 3.161.714 2.208.371
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
ınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
18 184.044 155.300 136.553
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
1.652.554 1.660.270 1.643.156
Net Dönem Karı veya Zararı
965.154 321.186 236.067
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
815.999 825.546 701.649
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
7.118.387 6.424.090 5.422.448
TOPLAM KAYNAKLAR
16.029.056 14.154.616 13.534.749


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
254.371 -8.559 214.241 22.353 -20.583 9.782 2.208.338 25.047 -200.190 -200.190 -26.190 -226.380
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
8.739 8.739 -8.739 0
Dönem Sonu Bakiyeler
254.371 -8.559 214.241 31.092 -20.583 9.782 4.225.675 -34.253 155.300 1.660.286 165.371 6.652.723 1.076.553 7.729.276
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
254.371 -8.559 214.241 -4.748 -20.029 9.782 3.162.108 -144.984 155.300 1.675.242 326.778 5.619.502 831.234 6.450.736
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-394 -14.972 -5.592 -20.958 -5.688 -26.646
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
3.161.714 1.660.270 321.186 5.598.544 825.546 6.424.090
Transferler
28.744 -28.744
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
228.187 -190.159 321.186 643.968 1.003.182 -8.727 994.455
Dönem Karı (Zararı)
965.154 965.154 -11.751 953.403
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
228.187 -190.159 321.186 -321.186 38.028 3.024 41.052
Kar Payları
-300.158 -300.158 -300.158
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
820 820 -820 0
Dönem Sonu Bakiyeler
254.371 -8.559 214.241 -3.928 -20.029 9.782 3.389.901 -335.143 184.044 1.652.554 965.154 6.302.388 815.999 7.118.387


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
953.403 246.568 604.431 72.342
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıfla -62.612 1.598.415
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
231.211 2.345.940 -62.612 1.598.415
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-188.270 -25.633 -40.055 -96.686
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-188.270 -25.633 -40.055 -96.686
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-1.889 -33.667 -1.414 -16.526
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-1.889 -33.667 -1.414 -16.526
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
41.052 2.286.640 -104.081 1.485.203
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
994.455 2.533.208 500.350 1.557.545
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-8.727 409.833 50.988 288.667
Ana Ortaklık Payları
'
18:059.062
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  9.185  
Önceki Kapanış :  9.062  
En Düşük
9.062
En Yüksek
9.237
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
YAYLA 17,27 70.630.212 % 10,00  
KTLEV 132,00 488.352.001 % 10,00  
BRKVY 181,50 26.756.047 % 10,00  
INVEO 49,94 356.192.844 % 10,00  
PATEK 109,50 1.280.753.532 % 9,99  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 31,2171 31,2221 % 0,07  
Euro 33,8515 33,8721 % 0,06  
Sterlin 39,4288 39,6265 % 0,11  
Frank 35,3980 35,6113 % 0,08  
Riyal 8,3000 8,3416 % 0,06  
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 22,50 22,52 % 0,66  
Platin 885,20 887,36 % 0,66  
Paladyum 939,36 944,17 % 0,66  
Brent Pet. 82,18 82,18 % 0,66  
Altın Ons 2.035,51 2.035,85 % 0,66