***CCOLA*** COCA-COLA İÇECEK A.Ş.( Finansal Rapor

26.02.2020 21:31
***CCOLA*** COCA-COLA İÇECEK A.Ş.( Finansal Rapor


***CCOLA*** COCA-COLA İÇECEK A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
30 12.245.010 10.623.385
Satışların Maliyeti
30 -8.038.410 -7.096.283
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
4.206.600 3.527.102
BRÜT KAR (ZARAR)
4.206.600 3.527.102
Genel Yönetim Giderleri
31 -526.483 -440.945
Pazarlama Giderleri
31 -2.075.254 -1.856.687
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
33 127.521 136.518
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
33 -211.233 -97.425
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.521.151 1.268.563
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
33 14.384 8.170
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
33 -11.375 -17.466
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
18 -361 -882
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.523.799 1.258.385
Finansman Gelirleri
34 436.146 1.885.511
Finansman Giderleri
34 -771.018 -2.598.016
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.188.927 545.880
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-246.681 -194.448
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
36 -281.007 -167.279
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
36 34.326 -27.169
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
942.246 351.432
DÖNEM KARI (ZARARI)
942.246 351.432
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-23.523 30.246
Ana Ortaklık Payları
37 965.769 321.186
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 37 0,03800000 0,01260000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.877.063 1.636.276
Dönem Karı (Zararı)
942.246 351.432
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
942.246 351.432
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.404.783 1.629.709
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
32 694.586 633.268
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
24.512 14.063
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11 14.955 8.795
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 3.633 -12.198
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
20, 33 5.924 17.466
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
112.576 82.713
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
26 112.576 82.713
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
34 153.038 167.806
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-148.691 -215.825
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
301.729 383.631
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
166.301 535.851
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
18 361 882
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
246.681 194.448
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
5.451 -8.170
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
33 5.451 -8.170
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
33, 34 1.277 8.848
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-60.008 38.341
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-173.871 -84.322
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-83.149 -18.585
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-90.722 -65.737
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-71.246 -227.907
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
185.109 350.570
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
129.260 95.229
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
55.849 255.341
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
2.287.021 2.019.482
Ödenen Faiz
9 -314.969 -389.334
Alınan Faiz
148.691 215.825
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
26 -84.540 -84.579
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-274.237 -87.498
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
115.097 -37.620
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-829.751 -830.278
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
25.035 31.293
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-765.987 -857.646
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
20 -641.709 -851.185
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
21 -124.278 -6.461
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-88.799 -3.925
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-670.266 -3.568.139
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
9 1.289.319 1.095.143
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
9 -1.474.225 -4.503.218
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-31.698 -52.119
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
122.348
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
-153.504
Ödenen Temettüler
29 -300.158 -230.293
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
377.046 -2.762.141
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
156.028 1.177.173
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
533.074 -1.584.968
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 2.289.734 3.874.702
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2.822.808 2.289.734


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018 Bir Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 2.822.808 2.289.734 3.874.702
Finansal Yatırımlar
7 109.962 21.163 17.237
Vadeli Mevduatlar
109.962 21.163 17.237
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
909.595 750.679 675.151
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
38 209.794 126.645 108.059
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
11 699.801 624.034 567.092
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
12 27.055 32.341 40.266
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
27.055 32.341 40.266
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0 0
Türev Araçlar
2.759 0 152
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
8 2.759 152
Stoklar
15 871.565 803.952 563.847
Peşin Ödenmiş Giderler
13 230.971 191.115 174.118
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
230.971 191.115 174.118
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
207.536 150.196 110.429
Diğer Dönen Varlıklar
28 282.676 298.066 249.358
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
282.676 298.066 249.358
ARA TOPLAM
5.464.927 4.537.246 5.705.260
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
5.464.927 4.537.246 5.705.260
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
38.512 38.013 12.602
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
38.512 38.013 12.602
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Maddi Duran Varlıklar
20 6.899.240 6.489.084 5.257.963
Kullanım Hakkı Varlıkları
20 194.371 131.362 138.943
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
3.018.243 2.688.881 2.226.549
Şerefiye
22 843.828 819.446 719.392
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
21 2.174.415 1.869.435 1.507.157
Peşin Ödenmiş Giderler
243.400 258.476 191.784
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
13 243.400 258.476 191.784
Ertelenmiş Vergi Varlığı
36 101.062 10.911 1.648
Diğer Duran Varlıklar
28 643 0
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
643 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
10.494.828 9.617.370 7.829.489
TOPLAM VARLIKLAR
15.959.755 14.154.616 13.534.749
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
447.244 212.258 79.875
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
9 447.244 212.258 79.875
Banka Kredileri
445.370 210.448 78.283
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
1.874 1.810 1.592
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
1.045.955 733.726 2.745.166
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
9 1.045.955 733.726 2.745.166
Banka Kredileri
996.305 706.358 2.716.799
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
49.650 27.368 28.367
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
1.481.248 1.294.354 955.589
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
38 437.117 328.134 244.587
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
11 1.044.131 966.220 711.002
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
26 44.548 34.743 39.593
Diğer Borçlar
12 373.311 288.103 232.418
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
373.311 288.103 232.418
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0 0
Türev Araçlar
8 3.704 13.485 0
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
3.704 13.485
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
20.229 10.932 4.842
Kısa Vadeli Karşılıklar
26 58.512 58.251 66.061
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
58.512 58.251 66.061
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
28 61.349 50.125 32.380
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
61.349 50.125 32.380
ARA TOPLAM
3.536.100 2.695.977 4.155.924
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.536.100 2.695.977 4.155.924
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
3.998.243 4.158.301 3.323.403
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
9 3.998.243 4.158.301 3.323.403
Banka Kredileri
3.825.175 4.022.525 3.190.310
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
173.068 135.776 133.093
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
66.233 46.985 35.180
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
38 61.059 40.782 29.100
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5.174 6.203 6.080
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Diğer Borçlar
0 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0 0
Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
26 118.421 82.548 72.307
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
118.421 82.548 72.307
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
36 662.205 548.695 407.915
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
209.204 198.020 117.572
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
28 209.204 198.020 117.572
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
5.054.306 5.034.549 3.956.377
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
8.590.406 7.730.526 8.112.301
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
6.515.034 5.598.544 4.720.799
Ödenmiş Sermaye
29 254.371 254.371 254.371
Sermaye Düzeltme Farkları
-8.559 -8.559 -8.559
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
214.241 214.241 214.241
Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu
-4.748 -4.748 22.353
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-17.763 -10.247 -10.801
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-17.763 -10.247 -10.801
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-27.545 -20.029 -20.583
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
9.782 9.782 9.782
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
3.275.125 3.016.730 2.233.418
Yabancı Para Çevrim Farkları
3.699.139 3.161.714 2.208.371
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-424.014 -144.984 25.047
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-424.014 -144.984 25.047
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
29 184.044 155.300 136.553
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
1.652.554 1.660.270 1.643.156
Net Dönem Karı veya Zararı
965.769 321.186 236.067
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
854.315 825.546 701.649
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
7.369.349 6.424.090 5.422.448
TOPLAM KAYNAKLAR
15.959.755 14.154.616 13.534.749


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
254.371 -8.559 214.241 22.353 -20.583 9.782 2.208.338 25.047 136.553 1.656.568 237.627 4.735.738 703.855 5.439.593
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
33 -13.412 -1.560 -14.939 -2.206 -17.145
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
254.371 -8.559 214.241 22.353 -20.583 9.782 2.208.371 25.047 136.553 1.643.156 236.067 4.720.799 701.649 5.422.448
Transferler
18.747 -18.747
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
554 953.343 -170.031 236.067 85.119 1.105.052 160.919 1.265.971
Dönem Karı (Zararı)
321.186 321.186 30.246 351.432
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
554 953.343 -170.031 236.067 -236.067 783.866 130.673 914.539
Kar Payları
-200.206 -200.206 -30.087 -230.293
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-27.101 -27.101 -6.935 -34.036
Dönem Sonu Bakiyeler
254.371 -8.559 214.241 -4.748 -20.029 9.782 3.161.714 -144.984 155.300 1.660.270 321.186 5.598.544 825.546 6.424.090
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
254.371 -8.559 214.241 -4.748 -20.029 9.782 3.162.108 -144.984 155.300 1.675.242 326.778 5.619.502 831.234 6.450.736
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-394 -14.972 -5.592 -20.958 -5.688 -26.646
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
254.371 -8.559 214.241 -4.748 -20.029 9.782 3.161.714 -144.984 155.300 1.660.270 321.186 5.598.544 825.546 6.424.090
Transferler
28.744 -28.744
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-7.516 537.425 -279.030 321.186 644.583 1.216.648 28.769 1.245.417
Dönem Karı (Zararı)
965.769 965.769 -23.523 942.246
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-7.516 537.425 -279.030 321.186 -321.186 250.879 52.292 303.171
Kar Payları
-300.158 -300.158 -300.158
Dönem Sonu Bakiyeler
254.371 -8.559 214.241 -4.748 -27.545 9.782 3.699.139 -424.014 184.044 1.652.554 965.769 6.515.034 854.315 7.369.349


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
942.246 351.432
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-7.516 554
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-9.764 534
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
2.248 20
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
2.248 20
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
310.687 913.985
Yabancı Para Çevrim Farkları
589.717 1.084.016
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
589.717 1.084.016
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-357.889 -260.328
Nak'
18:059.374
Değişim :  0,29% |  27,03
Açılış :  9.362  
Önceki Kapanış :  9.347  
En Düşük
9.294
En Yüksek
9.417
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
OZGYO 7,15 229.984.947 % 10,00  
SMART 57,20 381.604.773 % 10,00  
PSDTC 89,65 29.547.847 % 10,00  
PSDTC 89,65 29.547.847 % 10,00  
PSDTC 89,65 29.547.847 % 10,00  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 31,0075 31,0391 % 0,17  
Euro 33,5663 33,6226 % -0,05  
Sterlin 39,1769 39,3734 % 0,16  
Frank 35,0560 35,2672 % -0,02  
Riyal 8,2456 8,2869 % 0,11  
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 22,94 22,97 % 0,66  
Platin 901,43 903,33 % 0,66  
Paladyum 979,26 980,75 % 0,66  
Brent Pet. 81,73 81,73 % 0,66  
Altın Ons 2.036,43 2.036,78 % 0,66