***CCOLA*** COCA-COLA İÇECEK A.Ş.( Finansal Rapor

05.05.2020 23:40
***CCOLA*** COCA-COLA İÇECEK A.Ş.( Finansal Rapor


***CCOLA*** COCA-COLA İÇECEK A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
2.621.600 2.173.596
Satışların Maliyeti
-1.774.632 -1.480.767
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
846.968 692.829
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0
BRÜT KAR (ZARAR)
846.968 692.829
Genel Yönetim Giderleri
-148.360 -114.321
Pazarlama Giderleri
-494.768 -422.414
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 54.299 17.782
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 -76.447 -34.058
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
181.692 139.818
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
19 1.608 2.032
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
19 -5.302 -1.570
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
10 -1.611 -98
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
176.387 140.182
Finansman Gelirleri
20 285.581 122.636
Finansman Giderleri
20 -305.662 -239.545
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
156.306 23.273
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-59.466 -67.247
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-128.825 -69.895
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
22 69.359 2.648
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
96.840 -43.974
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
21 -2.441 730
DÖNEM KARI (ZARARI)
94.399 -43.244
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-32.587 -40.649
Ana Ortaklık Payları
23 126.986 -2.595
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 23 0,00509000 -0,00013000
Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 23 -0,00010000 0,00003000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
201.155 76.697
Dönem Karı (Zararı)
94.399 -43.244
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
96.840 -43.974
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
21 -2.441 730
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
312.601 379.587
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
184.242 163.530
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
2.891 -161
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
4.163 -91
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-6.574 -1.640
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11,19 5.302 1.570
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
42.600 33.802
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
42.600 33.802
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
60.275 41.678
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
20 -30.958 -41.255
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
20 91.233 82.933
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-42.281 75.231
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
5.350 0
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
5.350
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
10 1.611 98
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
1.611 98
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
59.521 67.441
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
19 -1.608 -2.032
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-1.608 -2.032
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-146.949 -145.112
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-325.139 -371.850
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-32.552 -34.148
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-292.587 -337.702
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-272.212 -308.102
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
450.402 534.840
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
190.553 141.238
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
259.849 393.602
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
260.051 191.231
Ödenen Faiz
7 -123.045 -97.313
Alınan Faiz
38.629 41.255
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-34.274 -25.628
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-79.504 -35.207
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
139.298 2.359
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-476.464 -225.140
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
5.349 4.384
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-155.253 -178.964
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -147.920 -178.256
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -7.333 -708
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-326.560 -50.560
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-124.537 42.250
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
7 905.944 514.372
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
7 -1.014.243 -468.097
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-16.238 -9.142
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
5.117
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-399.846 -106.193
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
185.820 20.469
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-214.026 -85.724
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 2.822.808 2.289.734
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 2.608.782 2.204.010


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 2.608.782 2.822.808
Finansal Yatırımlar
5 436.522 109.962
Vadeli Mevduatlar
5 436.522 109.962
Ticari Alacaklar
1.230.571 909.595
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
24 242.346 209.794
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
988.225 699.801
Diğer Alacaklar
8 29.270 27.055
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 29.270 27.055
Türev Araçlar
6 12.544 2.759
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
6 12.544 2.759
Stoklar
1.144.355 871.565
Peşin Ödenmiş Giderler
9 244.786 230.971
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 244.786 230.971
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
194.609 207.536
Diğer Dönen Varlıklar
17 280.842 282.676
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
17 280.842 282.676
ARA TOPLAM
6.182.281 5.464.927
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
21 5.995
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
6.188.276 5.464.927
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
39.620 38.512
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
39.620 38.512
Türev Araçlar
6 38
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
6 38
Maddi Duran Varlıklar
11 7.045.316 6.899.240
Kullanım Hakkı Varlıkları
11 192.765 194.371
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
3.044.626 3.018.243
Şerefiye
13 848.302 843.828
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 2.196.324 2.174.415
Peşin Ödenmiş Giderler
9 247.330 243.400
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 247.330 243.400
Ertelenmiş Vergi Varlığı
22 159.556 101.062
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
10.729.251 10.494.828
TOPLAM VARLIKLAR
16.917.527 15.959.755
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 750.345 447.244
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 750.345 447.244
Banka Kredileri
748.424 445.370
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
1.921 1.874
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
727.293 1.045.955
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7 727.293 1.045.955
Banka Kredileri
674.018 996.305
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
53.275 49.650
Ticari Borçlar
1.933.026 1.481.248
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
24 631.291 437.117
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
1.301.735 1.044.131
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
41.817 44.548
Diğer Borçlar
8 509.348 373.311
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 509.348 373.311
Türev Araçlar
6 20.717 3.704
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
6 20.717 3.704
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
31.169 20.229
Kısa Vadeli Karşılıklar
69.205 58.512
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
69.205 58.512
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
58.244 61.349
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
17 58.244 61.349
ARA TOPLAM
4.141.164 3.536.100
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
21 508
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.141.672 3.536.100
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
4.279.366 3.998.243
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 4.279.366 3.998.243
Banka Kredileri
4.108.833 3.825.175
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
170.533 173.068
Ticari Borçlar
61.704 66.233
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
24 57.439 61.059
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
4.265 5.174
Türev Araçlar
6 178
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
6 178
Uzun Vadeli Karşılıklar
119.702 118.421
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
119.702 118.421
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
22 676.148 662.205
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
229.483 209.204
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
17 229.483 209.204
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
5.366.581 5.054.306
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
9.508.253 8.590.406
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
6.542.627 6.515.034
Ödenmiş Sermaye
18 254.371 254.371
Sermaye Düzeltme Farkları
18 -8.559 -8.559
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
214.241 214.241
Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu
-4.748 -4.748
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-17.763 -17.763
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-17.763 -17.763
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-27.545 -27.545
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
9.782 9.782
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
3.175.732 3.275.125
Yabancı Para Çevrim Farkları
3.748.107 3.699.139
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-572.375 -424.014
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-572.375 -424.014
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
18 184.044 184.044
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
2.618.323 1.652.554
Net Dönem Karı veya Zararı
126.986 965.769
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
866.647 854.315
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
7.409.274 7.369.349
TOPLAM KAYNAKLAR
16.917.527 15.959.755


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
254.371 -8.559 214.241 -4.748 -20.029 9.782 3.161.714 -144.984 155.300 1.660.270 321.186 5.598.544 825.546 6.424.090
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
378.969 -68.521 321.186 -323.781 307.853 14.145 321.998
Dönem Karı (Zararı)
-2.595 -2.595 -40.649 -43.244
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
378.969 -68.521 321.186 -321.186 310.448 54.794 365.242
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-2.447 -2.447 2.447
Dönem Sonu Bakiyeler
254.371 -8.559 214.241 -7.195 -20.029 9.782 3.540.683 -213.505 155.300 1.981.456 -2.595 5.903.950 842.138 6.746.088
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
254.371 -8.559 214.241 -4.748 -27.545 9.782 3.699.139 -424.014 184.044 1.652.554 965.769 6.515.034 854.315 7.369.349
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
48.968 -148.361 965.769 -838.783 27.593 12.332 39.925
Dönem Karı (Zararı)
126.986 126.986 -32.587 94.399
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
48.968 -148.361 965.769 -965.769 -99.393 44.919 -54.474
Dönem Sonu Bakiyeler
254.371 -8.559 214.241 -4.748 -27.545 9.782 3.748.107 -572.375 184.044 2.618.323 126.986 6.542.627 866.647 7.409.274


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
94.399 -43.244
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-54.474 365.242
Yabancı Para Çevrim Farkları
93.887 433.763
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
93.887 433.763
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-190.091 -88.012
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-190.091 -88.012
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
41.730 19.491
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
41.730 19.491
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-54.474 365.242
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
39.925 321.998
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
12.332 14.145
Ana Ortaklık Payları
27.593 307.853http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842885


BIST'
18:059.345
Değişim :  1,62% |  148,56
Açılış :  9.239  
Önceki Kapanış :  9.196  
En Düşük
9.200
En Yüksek
9.351
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
KARYE 65,45 244.296.570 % 10,00  
YAPRK 385,00 297.349.268 % 10,00  
TMPOL 101,20 99.762.573 % 10,00  
TURGG 687,50 107.338.645 % 10,00  
TETMT 8.222,50 26.620.430 % 10,00  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 30,9050 30,9122 % 0,01  
Euro 33,4293 33,4459 % -0,01  
Sterlin 38,9050 39,1001 % 0,44  
Frank 34,9307 35,1411 % 0,35  
Riyal 8,2169 8,2581 % 0,23  
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 22,99 23,03 % 0,66  
Platin 906,87 908,65 % 0,66  
Paladyum 976,74 982,28 % 0,66  
Brent Pet. 82,50 82,50 % 0,66  
Altın Ons 2.024,37 2.024,61 % 0,66