***CCOLA*** COCA-COLA İÇECEK A.Ş.( Finansal Rapor

12.08.2020 00:06
***CCOLA*** COCA-COLA İÇECEK A.Ş.( Finansal Rapor


***CCOLA*** COCA-COLA İÇECEK A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
6.234.337 6.010.442 3.612.737 3.836.845
Satışların Maliyeti
-4.123.923 -3.943.567 -2.349.291 -2.462.799
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
2.110.414 2.066.875 1.263.446 1.374.046
BRÜT KAR (ZARAR)
2.110.414 2.066.875 1.263.446 1.374.046
Genel Yönetim Giderleri
-321.826 -248.166 -173.466 -133.845
Pazarlama Giderleri
-972.387 -966.300 -477.619 -543.886
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 135.870 36.134 81.571 18.352
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 -148.035 -139.809 -71.588 -105.751
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
804.036 748.734 622.344 608.916
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
19 71.078 3.255 69.470 1.223
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
19 -15.152 -3.165 -9.850 -1.595
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
10 -2.949 -146 -1.338 -48
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
857.013 748.678 680.626 608.496
Finansman Gelirleri
20 507.913 224.129 222.332 101.493
Finansman Giderleri
20 -602.123 -502.042 -296.461 -262.497
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
762.803 470.765 606.497 447.492
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-213.024 -123.480 -153.558 -56.233
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-256.875 -205.420 -128.050 -135.525
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
22 43.851 81.940 -25.508 79.292
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
549.779 347.285 452.939 391.259
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
21 -4.623 1.687 -2.182 957
DÖNEM KARI (ZARARI)
545.156 348.972 450.757 392.216
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
6.618 -59.711 39.205 -19.062
Ana Ortaklık Payları
23 538.538 408.683 411.552 411.278
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 23 0,02135000 0,01600000 0,01626000 0,01613000
Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 23 -0,00018000 0,00007000 -0,00009000 0,00004000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
958.476 570.124
Dönem Karı (Zararı)
545.156 348.972
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
549.779 347.285
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
21 -4.623 1.687
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
752.180 818.988
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
381.676 337.475
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
33.118 10.135
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
39.643 7.924
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-6.147 -954
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11,19 -378 3.165
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
67.959 72.630
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
67.959 72.630
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
121.566 88.984
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
20 -52.931 -72.668
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
20 174.497 161.652
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-35.078 182.511
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-50.838 47
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
20 12.296 47
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
26 -63.134
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
10 2.949 146
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
10 2.949 146
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
213.217 123.938
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
19 7.586 -3.255
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
7,20 10.025 6.377
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-224.318 -376.625
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-768.978 -1.050.522
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-14.429 -130.543
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-754.549 -919.979
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-378.482 -595.920
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
669.075 1.089.729
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
163.765 195.782
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
505.310 893.947
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
254.067 180.088
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
1.073.018 791.335
Ödenen Faiz
7 -165.116 -159.528
Alınan Faiz
52.931 72.668
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-40.415 -37.624
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-29.485 -98.350
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
67.543 1.623
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-552.212 -510.310
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
4.715 11.415
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-339.267 -459.755
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -304.893 -413.138
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -34.374 -46.617
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-217.660 -61.970
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-569.525 -608.878
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
7 2.022.423 561.451
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
7 -2.327.986 -804.729
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-33.748 -20.297
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
8.895 -45.145
Ödenen Temettüler
18 -239.109 -300.158
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-163.261 -549.064
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
318.107 107.710
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
154.846 -441.354
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 2.822.808 2.289.734
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 2.977.654 1.848.380


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 2.977.654 2.822.808
Finansal Yatırımlar
5 327.622 109.962
Vadeli Mevduatlar
327.622 109.962
Ticari Alacaklar
1.638.929 909.595
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
24 224.223 209.794
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
1.414.706 699.801
Diğer Alacaklar
8 29.786 27.055
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
29.786 27.055
Türev Araçlar
6 15.514 2.759
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
15.514 2.759
Stoklar
1.256.194 871.565
Peşin Ödenmiş Giderler
9 205.205 230.971
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
205.205 230.971
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
141.018 207.536
Diğer Dönen Varlıklar
17 215.204 282.676
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
215.204 282.676
ARA TOPLAM
6.807.126 5.464.927
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
21 48
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
6.807.174 5.464.927
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
41.423 38.512
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
41.423 38.512
Türev Araçlar
6 2.920
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
2.920
Maddi Duran Varlıklar
11 7.370.328 6.899.240
Kullanım Hakkı Varlıkları
11 195.234 194.371
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
3.298.342 3.018.243
Şerefiye
13 904.403 843.828
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 2.393.939 2.174.415
Peşin Ödenmiş Giderler
262.184 243.400
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 262.184 243.400
Ertelenmiş Vergi Varlığı
22 146.714 101.062
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
11.317.145 10.494.828
TOPLAM VARLIKLAR
18.124.319 15.959.755
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 1.135.197 447.244
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 1.135.197 447.244
Banka Kredileri
1.133.697 445.370
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
1.500 1.874
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7 247.262 1.045.955
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7 247.262 1.045.955
Banka Kredileri
190.956 996.305
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
56.306 49.650
Ticari Borçlar
2.157.007 1.481.248
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
24 602.448 437.117
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
1.554.559 1.044.131
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
34.753 44.548
Diğer Borçlar
8 658.745 373.311
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
658.745 373.311
Türev Araçlar
6 27.017 3.704
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
27.017 3.704
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
108.872 20.229
Kısa Vadeli Karşılıklar
89.702 58.512
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
89.702 58.512
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
17 65.866 61.349
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
65.866 61.349
ARA TOPLAM
4.524.421 3.536.100
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
21 491
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.524.912 3.536.100
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 4.449.158 3.998.243
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 4.449.158 3.998.243
Banka Kredileri
4.278.166 3.825.175
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
170.992 173.068
Ticari Borçlar
63.320 66.233
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
24 59.493 61.059
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
3.827 5.174
Uzun Vadeli Karşılıklar
124.591 118.421
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
124.591 118.421
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
22 736.799 662.205
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
17 177.838 209.204
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
177.838 209.204
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
5.551.706 5.054.306
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
10.076.618 8.590.406
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
7.116.211 6.515.034
Ödenmiş Sermaye
18 254.371 254.371
Sermaye Düzeltme Farkları
18 -8.559 -8.559
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
214.241 214.241
Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu
-4.748 -4.748
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-17.763 -17.763
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-17.763 -17.763
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-27.545 -27.545
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
9.782 9.782
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
3.576.873 3.275.125
Yabancı Para Çevrim Farkları
4.221.438 3.699.139
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-644.565 -424.014
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-644.565 -424.014
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
18 206.683 184.044
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
2.356.575 1.652.554
Net Dönem Karı veya Zararı
538.538 965.769
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
931.490 854.315
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
8.047.701 7.369.349
TOPLAM KAYNAKLAR
18.124.319 15.959.755


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
254.371 -8.559 214.241 -4.748 -20.029 9.782 3.162.108 -144.984 155.300 1.675.242 326.778 5.619.502 831.234 6.450.736
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-394 -14.972 -5.592 -20.958 -5.688 -26.646
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
3.161.714 1.660.270 321.186 5.598.544 825.546 6.424.090
Transferler
28.744 -28.744 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
293.827 -148.690 321.186 87.497 553.820 -59.715 494.105
Dönem Karı (Zararı)
408.683 408.683 -59.711 348.972
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
293.827 -148.690 321.186 -321.186 145.137 -4 145.133
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
-300.158 -300.158 -300.158
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-904 -904 904 0
Dönem Sonu Bakiyeler
254.371 -8.559 214.241 -5.652 -20.029 9.782 3.455.541 -293.674 184.044 1.652.554 408.683 5.851.302 766.735 6.618.037
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
254.371 -8.559 214.241 -4.748 -27.545 9.782 3.699.139 -424.014 184.044 1.652.554 965.769 6.515.034 854.315 7.369.349
Transferler
22.639 -22.639
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
522.299 -220.551 965.769 -427.231 840.286 77.175 917.461
Dönem Karı (Zararı)
538.538 538.538 6.618 545.156
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
522.299 -220.551 965.769 -965.769 301.748 70.557 372.305
Kar Payları
-239.109 -239.109 -239.109
Dönem Sonu Bakiyeler
254.371 -8.559 214.241 -4.748 -27.545 9.782 4.221.438 -644.565 206.683 2.356.575 538.538 7.116.211 931.490 8.047.701


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
545.156 348.972 450.757 392.216
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
372.305 145.133 426.777 -220.109
Yabancı Para Çevrim Farkları
592.856 293.823 498.967 -139.940
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
592.856 293.823 498.967 -139.940
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-283.010 -191.531 -92.919 -103.519
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-283.010 -191.531 -92.919 -103.519
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
acak Paylar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
62.459 42.841 20.729 23.350
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
62.459 42.841 20.729 23.350
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
372.305 145.133 426.777 -220.109
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
917.461 494.105 877.534 172.107
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
77.175 -59.715 64.843 -73.860
Ana Ortaklık Payları
840.286 553.820 812.691 245.967http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/868218


BIST'
17:439.290
Değişim :  -0,58% |  -54,56
Açılış :  9.393  
Önceki Kapanış :  9.345  
En Düşük
9.246
En Yüksek
9.397
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler17:41
VESTL 91,30 3.519.825.631 % 10,00  
SMART 47,30 424.290.651 % 10,00  
SNKRN 35,20 5.276.168 % 10,00  
KFEIN 171,80 128.958.032 % 9,99  
KRONT 23,78 131.931.715 % 9,99  
17:41 Alış Satış %  
Dolar 31,0016 31,0067 % 0,31  
Euro 33,5619 33,5777 % 0,39  
Sterlin 39,0082 39,2038 % 0,26  
Frank 35,0902 35,3016 % 0,45  
Riyal 8,2410 8,2823 % 0,28  
17:41 Alış Satış %  
Gümüş ONS 23,01 23,04 % 0,66  
Platin 890,51 891,59 % 0,66  
Paladyum 957,72 962,17 % 0,66  
Brent Pet. 82,32 82,32 % 0,66  
Altın Ons 2.029,04 2.029,37 % 0,66