***CCOLA*** COCA-COLA İÇECEK A.Ş.( Finansal Rapor

04.11.2020 18:42
***CCOLA*** COCA-COLA İÇECEK A.Ş.( Finansal Rapor


***CCOLA*** COCA-COLA İÇECEK A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
11.206.893 9.858.293 4.972.556 3.847.851
Satışların Maliyeti
-7.178.692 -6.440.828 -3.054.769 -2.497.261
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
4.028.201 3.417.465 1.917.787 1.350.590
BRÜT KAR (ZARAR)
4.028.201 3.417.465 1.917.787 1.350.590
Genel Yönetim Giderleri
-472.506 -411.314 -150.680 -163.148
Pazarlama Giderleri
-1.529.946 -1.471.392 -557.559 -505.092
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 215.389 52.605 79.519 16.471
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 -253.470 -157.053 -105.435 -17.244
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.987.668 1.430.311 1.183.632 681.577
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
19 80.940 3.869 9.862 614
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
19 -17.399 -2.530 -2.247 635
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
10 -3.214 -264 -265 -118
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
2.047.995 1.431.386 1.190.982 682.708
Finansman Gelirleri
20 832.061 311.476 324.148 87.347
Finansman Giderleri
20 -942.498 -561.102 -340.375 -59.060
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.937.558 1.181.760 1.174.755 710.995
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-450.637 -232.003 -237.613 -108.523
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-497.907 -308.823 -241.032 -103.403
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
22 47.270 76.820 3.419 -5.120
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.486.921 949.757 937.142 602.472
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
21 -4.422 3.646 201 1.959
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.482.499 953.403 937.343 604.431
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
86.895 -11.751 80.277 47.960
Ana Ortaklık Payları
23 1.395.604 965.154 857.066 556.471
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 23 0,05503900 0,03779900 0,03368600 0,02179900
Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 23 -0,00017400 0,00014300 0,00000800 0,00007700
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.599.314 1.738.769
Dönem Karı (Zararı)
1.482.499 953.403
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
1.486.921 949.757
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
21 -4.422 3.646
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.241.949 1.111.674
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
584.001 508.953
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
55.375 26.644
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
38.975 25.216
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7.119 -1.102
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11,19 9.281 2.530
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
95.758 97.060
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
95.758 97.060
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
181.438 126.645
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
20 -83.669 -105.901
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
20 265.107 232.546
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-115.759 112.345
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-26.779 60
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
45.267 60
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
26 -72.046 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
10 3.214 264
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
10 3.214 264
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
450.637 233.009
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
19 -776 -3.869
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-776 -3.869
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
7,20 14.840 10.563
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
33.796 -45.274
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-735.288 -763.653
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-109.303 -158.427
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-625.985 -605.226
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-239.807 -180.905
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
722.238 717.464
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
93.989 167.202
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
628.249 550.262
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
286.653 181.820
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
286.653 181.820
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
2.758.244 2.019.803
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-46.813 -50.802
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-156.922 -184.935
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
44.805 -45.297
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-553.186 -612.502
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
15.869 20.309
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
15.869 20.309
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-456.904 -653.509
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -412.442 -585.705
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -44.462 -67.804
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-112.151 20.698
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-881.719 -769.525
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
7 2.369.845 1.089.659
Kredilerden Nakit Girişleri
2.369.845 1.089.659
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
7 -2.778.426 -1.258.910
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-2.778.426 -1.258.910
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-42.306 -29.248
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
14.847 -109.969
Ödenen Temettüler
18 -239.109 -300.158
Ödenen Faiz
7 -290.239 -266.800
Alınan Faiz
83.669 105.901
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.164.409 356.742
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
622.947 77.520
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.787.356 434.262
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 2.822.808 2.289.734
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 4.610.164 2.723.996


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 4.610.164 2.822.808
Finansal Yatırımlar
5 222.113 109.962
Vadeli Mevduatlar
222.113 109.962
Ticari Alacaklar
1.605.908 909.595
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
24 319.097 209.794
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
1.286.811 699.801
Diğer Alacaklar
8 33.334 27.055
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
33.334 27.055
Türev Araçlar
6 27.480 2.759
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
27.480 2.759
Stoklar
1.094.085 871.565
Peşin Ödenmiş Giderler
9 296.150 230.971
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
296.150 230.971
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
208.029 207.536
Diğer Dönen Varlıklar
17 217.717 282.676
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
217.717 282.676
ARA TOPLAM
8.314.980 5.464.927
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
8.314.980 5.464.927
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
48.157 38.512
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
48.157 38.512
Türev Araçlar
6 4.091
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
6 4.091
Maddi Duran Varlıklar
11 8.061.458 6.899.240
Kullanım Hakkı Varlıkları
11 217.600 194.371
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
3.685.996 3.018.243
Şerefiye
13 1.028.869 843.828
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 2.657.127 2.174.415
Peşin Ödenmiş Giderler
263.793 243.400
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 263.793 243.400
Ertelenmiş Vergi Varlığı
22 153.734 101.062
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
12.434.829 10.494.828
TOPLAM VARLIKLAR
20.749.809 15.959.755
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 954.771 447.244
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 954.771 447.244
Banka Kredileri
953.606 445.370
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
1.165 1.874
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7 262.160 1.045.955
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7 262.160 1.045.955
Banka Kredileri
201.131 996.305
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
61.029 49.650
Ticari Borçlar
2.239.639 1.481.248
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
24 536.955 437.117
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
1.702.684 1.044.131
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
36.986 44.548
Diğer Borçlar
8 659.964 373.311
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
659.964 373.311
Türev Araçlar
6 64.373 3.704
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
64.373 3.704
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
193.225 20.229
Kısa Vadeli Karşılıklar
118.944 58.512
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
118.944 58.512
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
17 80.677 61.349
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
80.677 61.349
ARA TOPLAM
4.610.739 3.536.100
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.610.739 3.536.100
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 5.164.856 3.998.243
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 5.164.856 3.998.243
Banka Kredileri
4.967.389 3.825.175
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
197.467 173.068
Ticari Borçlar
59.708 66.233
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
24 55.210 61.059
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
4.498 5.174
Uzun Vadeli Karşılıklar
136.740 118.421
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
136.740 118.421
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
22 838.701 662.205
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
17 202.939 209.204
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
202.939 209.204
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
6.402.944 5.054.306
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
11.013.683 8.590.406
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
8.586.710 6.515.034
Ödenmiş Sermaye
18 254.371 254.371
Sermaye Düzeltme Farkları
18 -8.559 -8.559
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
214.241 214.241
Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu
-4.748 -4.748
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-17.763 -17.763
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-17.763 -17.763
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-27.545 -27.545
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
9.782 9.782
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
4.190.306 3.275.125
Yabancı Para Çevrim Farkları
5.061.043 3.699.139
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-870.737 -424.014
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-870.737 -424.014
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
18 206.683 184.044
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
2.356.575 1.652.554
Net Dönem Karı veya Zararı
1.395.604 965.769
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
1.149.416 854.315
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
9.736.126 7.369.349
TOPLAM KAYNAKLAR
20.749.809 15.959.755


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
254.371 -8.559 214.241 -4.748 -20.029 9.782 3.162.108 -144.984 155.300 0
Diğer Düzeltmeler
4.090
Transferler
28.744 -28.744
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
228.187 -190.159 321.186 643.968 1.003.182 -8.727 994.455
Dönem Karı (Zararı)
965.154 965.154 -11.751 953.403
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
228.187 -190.159 321.186 -321.186 38.028 3.024 41.052
Kar Payları
-300.158 -300.158 -300.158
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
820 820 -820 0
Dönem Sonu Bakiyeler
254.371 -8.559 214.241 -3.928 -20.029 9.782 3.389.901 -335.143 184.044 1.652.554 965.154 6.302.388 815.999 7.118.387
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
254.371 -8.559 214.241 -4.748 -27.545 9.782 3.699.139 -424.014 184.044 1.652.554 965.769 6.515.034 854.315 7.369.349
Transferler
22.639 -22.639
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.361.904 -446.723 965.769 429.835 2.310.785 295.101 2.605.886
Dönem Karı (Zararı)
1.395.604 1.395.604 86.895 1.482.499
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
1.361.904 -446.723 965.769 -965.769 915.181 208.206 1.123.387
Kar Payları
-239.109 -239.109 -239.109
Dönem Sonu Bakiyeler
254.371 -8.559 214.241 -4.748 -27.545 9.782 5.061.043 -870.737 206.683 2.356.575 1.395.604 8.586.710 1.149.416 9.736.126


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
1.482.499 953.403 937.343 604.431
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
1.123.387 41.052 751.082 -104.081
Yabancı Para Çevrim Farkları
1.570.110 231.211 977.255 -62.612
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
1.570.110 231.211 977.255 -62.612
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-573.083 -243.928 -290.074 -52.397
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-573.083 -243.928 -290.074 -52.397
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
126.360 53.769 63.901 10.928
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
126.360 53.769 63.901 10.928
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.123.387 41.052 751.082 -104.081
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.605.886 994.455 1.688.425 500.350
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
295.101 -8.727 217.926 50.988
Ana Ortaklık Payları
2.310.785 1.003.182 1.470.499 449.362http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/886242


BIST
'
11:449.339
Değişim :  -0,06% |  -5,49
Açılış :  9.393  
Önceki Kapanış :  9.345  
En Düşük
9.317
En Yüksek
9.397
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler11:42
BRKVY 153,30 32.585.381 % 9,97  
UFUK 218,40 7.083.804 % 9,97  
KSTUR 3.425,00 4.962.825 % 9,95  
SODSN 118,50 9.524.556 % 9,93  
CLEBI 1.394,00 355.953.239 % 9,33  
11:42 Alış Satış %  
Dolar 30,9571 30,9602 % 0,16  
Euro 33,4535 33,4666 % 0,06  
Sterlin 38,9363 39,1316 % 0,08  
Frank 34,9811 35,1919 % 0,14  
Riyal 8,2295 8,2708 % 0,14  
11:42 Alış Satış %  
Gümüş ONS 23,02 23,06 % 0,66  
Platin 903,44 905,34 % 0,66  
Paladyum 978,28 983,66 % 0,66  
Brent Pet. 81,76 81,76 % 0,66  
Altın Ons 2.026,24 2.026,52 % 0,66