***CCOLA*** COCA-COLA İÇECEK A.Ş.( Finansal Rapor

31.10.2022 18:12
***CCOLA*** COCA-COLA İÇECEK A.Ş.( Finansal Rapor


***CCOLA*** COCA-COLA İÇECEK A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
40.771.531 16.365.081 17.412.583 6.794.102
Satışların Maliyeti
-27.372.566 -10.581.196 -11.519.435 -4.366.442
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
13.398.965 5.783.885 5.893.148 2.427.660
BRÜT KAR (ZARAR)
13.398.965 5.783.885 5.893.148 2.427.660
Genel Yönetim Giderleri
-1.337.425 -587.141 -528.265 -190.236
Pazarlama Giderleri
-5.099.248 -2.291.138 -2.096.229 -891.512
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 653.926 179.550 19.869 47.184
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 -598.184 -171.481 -44.354 -39.316
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
7.018.034 2.913.675 3.244.169 1.353.780
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
19 216.280 195.617 8.424 160.703
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
19 -2.593 -224.218 -1.439 -211.836
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
10 -2.780 -3.445 -1.111 -208
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
7.228.941 2.881.629 3.250.043 1.302.439
Finansman Gelirleri
20 2.420.589 968.848 724.544 264.421
Finansman Giderleri
20 -3.309.144 -987.095 -1.079.074 -376.328
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
6.340.386 2.863.382 2.895.513 1.190.532
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-2.346.581 -622.966 -975.361 -198.584
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-1.686.423 -660.356 -566.425 -217.477
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
21 -660.158 37.390 -408.936 18.893
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
3.993.805 2.240.416 1.920.152 991.948
DÖNEM KARI (ZARARI)
3.993.805 2.240.416 1.920.152 991.948
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
311.816 200.303 101.291 76.188
Ana Ortaklık Payları
22 3.681.989 2.040.113 1.818.861 915.760
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 22 0,14474900 0,08020200 0,07150400 0,03600100
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)



Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
4.460.218 3.703.642
Dönem Karı 3.993.805 2.240.416
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
3.993.805 2.240.416
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
4.623.790 1.557.378
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
1.316.883 775.485
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-40.234 204.907
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-2.037 -9.643
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-2.666 3.628
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11 -35.531 210.922
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
192.929 116.804
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
192.929 116.804
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
1.049.398 269.947
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
20 -151.394 -106.189
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
20 1.200.792 376.136
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
47.996 -248.773
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-135.023 -39.569
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-135.023 -18.791
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
-20.778
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
10 2.780 3.445
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
2.346.581 622.966
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
19 -178.156 -161.543
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
19 -178.156 -161.543
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
7 20.636 13.709
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-2.315.442 260.550
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.474.532 -1.302.615
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-412.758 36.990
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-3.061.774 -1.339.605
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-3.473.794 -381.142
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
3.889.305 1.517.407
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
974.845 231.133
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
2.914.460 1.286.274
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
743.579 426.900
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
743.579 426.900
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
6.302.153 4.058.344
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-75.492 -57.040
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-1.150.320 -427.275
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-616.123 129.613
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-3.056.790 -2.764.515
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
-2.157.878
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
226.375 203.622
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.472.938 -831.247
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -2.328.914 -769.488
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -144.024 -61.759
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-810.227 20.988
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
4.014.760 -1.826.524
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
7 13.784.165 1.096.716
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
7 -7.994.931 -1.755.070
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
7 -99.331 -77.656
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
-118.673 -664
Ödenen Temettüler
-600.965 -794.574
Ödenen Faiz
7 -1.028.026 -401.465
Alınan Faiz
151.394 106.189
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-78.873
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5.418.188 -887.397
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
3.207.868 754.724
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
8.626.056 -132.673
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 4.141.603 4.660.596
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 12.767.659 4.527.923


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 12.767.659 4.141.603
Finansal Yatırımlar
5 883.871 73.644
Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri
5 125.490 62.068
Vadeli Mevduatlar
5 758.381 11.576
Ticari Alacaklar
5.346.795 1.870.226
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
23 644.451 231.693
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4.702.344 1.638.533
Diğer Alacaklar
8 40.136 23.205
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 40.136 23.205
Türev Araçlar
6 2.482 41.102
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
6 2.482 41.102
Stoklar
5.977.231 2.500.771
Peşin Ödenmiş Giderler
9 1.577.306 1.220.514
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 1.577.306 1.220.514
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
68.994 336.701
Diğer Dönen Varlıklar
17 709.950 505.638
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
17 709.950 505.638
ARA TOPLAM
27.374.424 10.713.404
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
27.374.424 10.713.404
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
103.669 94.315
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
103.669 94.315
Maddi Duran Varlıklar
11 15.970.235 12.002.586
Kullanım Hakkı Varlıkları
11 303.302 252.641
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12.664.401 9.804.656
Şerefiye
13 2.890.904 2.377.377
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 9.773.497 7.427.279
Peşin Ödenmiş Giderler
9 137.647 68.797
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 137.647 68.797
Ertelenmiş Vergi Varlığı
21 556.049 325.501
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
29.735.303 22.548.496
TOPLAM VARLIKLAR
57.109.727 33.261.900
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 3.010.042 830.114
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 3.010.042 830.114
Banka Kredileri
7 3.010.042 830.114
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7 3.110.620 537.671
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7 3.110.620 537.671
Banka Kredileri
7 3.041.359 481.461
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7 69.261 56.210
Ticari Borçlar
8.081.114 3.957.019
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
23 2.169.918 936.441
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5.911.196 3.020.578
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
92.397 77.394
Diğer Borçlar
1.818.390 1.333.443
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
23 128.297 405.006
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 1.690.093 928.437
Türev Araçlar
6 147.769 151.678
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
6 147.769 151.678
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
409.517 115.949
Kısa Vadeli Karşılıklar
496.713 316.167
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
337.104 171.694
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
159.609 144.473
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
17 172.024 163.067
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
17 172.024 163.067
ARA TOPLAM
17.338.586 7.482.502
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
17.338.586 7.482.502
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 14.227.800 8.023.148
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 14.227.800 8.023.148
Banka Kredileri
7 13.918.252 7.759.678
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7 309.548 263.470
Ticari Borçlar
2.481 2.001
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
2.481 2.001
Türev Araçlar
6 741.159 708.423
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
6 741.159 708.423
Uzun Vadeli Karşılıklar
283.672 236.176
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
283.672 236.176
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
21 2.514.339 1.839.808
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
17.769.451 10.809.556
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
35.108.037 18.292.058
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
19.405.047 13.055.214
Ödenmiş Sermaye
18 254.371 254.371
Sermaye Düzeltme Farkları
18 -8.559 -8.559
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
98.792 98.792
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-72.144 -72.144
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-72.144 -72.144
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-81.926 -81.926
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
9.782 9.782
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
10.634.188 7.365.831
Yabancı Para Çevrim Farkları
17.210.830 10.904.236
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-6.576.642 -3.538.405
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-816.467 -670.341
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-5.760.175 -2.868.064
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
18 341.335 281.858
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
4.475.075 2.863.653
Net Dönem Karı veya Zararı
3.681.989 2.271.412
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
2.596.643 1.914.628
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
22.001.690 14.969.842
TOPLAM KAYNAKLAR
57.109.727 33.261.900


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
254.371 -8.559 214.241 -4.748 -34.521 9.782 4.370.130 -934.214 206.683 2.356.575 1.232.671 7.662.411 1.074.230 8.736.641
Transferler
68.680 -68.680 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.364.865 -443.536 1.232.671 807.442 2.961.442 374.384 3.335.826
Dönem Karı (Zararı)
2.040.113 2.040.113 200.303 2.240.416
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
1.364.865 -443.536 1.232.671 -1.232.671 921.329 174.081 1.095.410
Kar Payları
-115.449 -596.828 -712.277 -82.297 -794.574
Dönem Sonu Bakiyeler
254.371 -8.559 98.792 -4.748 -34.521 9.782 5.734.995 -1.377.750 275.363 2.923.738 2.040.113 9.911.576 1.366.317 11.277.893
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
254.371 -8.559 98.792 -81.926 9.782 10.904.236 -3.538.405 281.858 2.863.653 2.271.412 13.055.214 1.914.628 14.969.842
Transferler
59.477 -59.477
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
6.306.594 -3.038.237 2.271.412 1.410.577 6.950.346 682.467 7.632.813
Dönem Karı (Zararı)
3.681.989 3.681.989 311.816 3.993.805
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
6.306.594 -3.038.237 2.271.412 -2.271.412 3.268.357 370.651 3.639.008
Kar Payları
-600.513 -600.513 -452 -600.965
Dönem Sonu Bakiyeler
254.371 -8.559 98.792 -81.926 9.782 17.210.830 -6.576.642 341.335 4.475.075 3.681.989 19.405.047 2.596.643 22.001.690


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
3.993.805 2.240.416 1.920.152 991.948
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
3.639.008 1.095.410 1.277.604 7.779
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farkları
6.677.245 1.538.946 2.434.133 70.819
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
6.677.245 1.538.946 2.434.133 70.819
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-193.175 -44.481 -92.946 -1.391
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-193.175 -44.481 -92.946 -1.391
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-3.615.138 -499.243 -1.380.365 -66.430
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-3.615.138 -499.243 -1.380.365 -66.430
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
770.076 100.188 316.782 4.781
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
770.076 100.188 316.782 4.781
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
3.639.008 1.095.410 1.277.604 7.779
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
7.632.813 3.335.826 3.197.756 999.727
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
682.467 374.384 169.471 44.838
Ana Ortaklık Payları
6.950.346 2.961.442 3.028.285 954.889



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1075380


BIST




'
18:059.312
Değişim :  -0,35% |  -32,85
Açılış :  9.393  
Önceki Kapanış :  9.345  
En Düşük
9.246
En Yüksek
9.397
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
VESTL 91,30 3.752.909.617 % 10,00  
SMART 47,30 430.015.559 % 10,00  
ISATR 1.426.550,00 1.426.550 % 10,00  
SNKRN 35,20 7.163.663 % 10,00  
KONTR 291,75 6.231.707.401 % 9,99  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 31,0077 31,0195 % 0,05  
Euro 33,5083 33,6672 % 0,30  
Sterlin 39,0571 39,2530 % 0,02  
Frank 35,1045 35,3159 % -0,00  
Riyal 8,2425 8,2838 % -0,00  
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 22,87 22,91 % 0,66  
Platin 885,54 889,17 % 0,66  
Paladyum 953,32 958,72 % 0,66  
Brent Pet. 83,12 83,12 % 0,66  
Altın Ons 2.025,85 2.026,39 % 0,66