***CCOLA*** COCA-COLA İÇECEK A.Ş.( Finansal Rapor

01.03.2017 19:14
***CCOLA*** COCA-COLA İÇECEK A.Ş.( Finansal Rapor


***CCOLA*** COCA-COLA İÇECEK A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
30 7.050.245 6.723.866
Satışların Maliyeti
30 -4.657.765 -4.389.456
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
2.392.480 2.334.410
BRÜT KAR (ZARAR)
2.392.480 2.334.410
Genel Yönetim Giderleri
31 -344.227 -337.294
Pazarlama Giderleri
31 -1.419.298 -1.328.656
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
33 132.152 116.238
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
33 -120.362 -145.186
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
640.745 639.512
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
33 453 166
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
33 -79.426 -7.892
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
18 -1.176 -916
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
560.596 630.870
Finansman Gelirleri
34 311.985 355.107
Finansman Giderleri
34 -801.815 -782.031
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
70.766 203.946
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-48.375 -77.293
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
37 -51.439 -54.121
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
37 3.064 -23.172
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
22.391 126.653
DÖNEM KARI (ZARARI)
22.391 126.653
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
50.785 9.494
Ana Ortaklık Payları
38 -28.394 117.159
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç / (Zarar) (Tam TL) 38 -0,00110000 0,00460000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç / (Zarar) (Tam TL) 38 -0,00110000 0,00460000


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
254.371 -8.559 214.241 -442 -13.354 9.782 682.434 1.641 146.232 1.423.042 315.431 3.024.819 348.213 3.373.032
Transferler
8.750 -8.750
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-3.152 586.938 -10.535 315.431 -198.272 690.410 80.730 771.140
Dönem Karı (Zararı)
117.159 117.159 9.494 126.653
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-3.152 586.938 -10.535 315.431 -315.431 573.251 71.236 644.487
Kar Payları
-100.222 -100.222 -100.222
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
105.838 105.838
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-6.011 -6.011 -2.206 -8.217
Dönem Sonu Bakiyeler
254.371 -8.559 214.241 -6.453 -16.506 9.782 1.269.372 -8.894 154.982 1.629.501 117.159 3.608.996 532.575 4.141.571
Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
254.371 -8.559 214.241 -6.453 -16.506 9.782 1.269.372 -8.894 154.982 1.629.501 117.159 3.608.996 532.575 4.141.571
Transferler
-23.248 23.248
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-5.768 659.673 72.571 117.159 -145.553 698.082 158.366 856.448
Dönem Karı (Zararı)
-28.394 -28.394 50.785 22.391
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-5.768 659.673 72.571 117.159 -117.159 726.476 107.581 834.057
Kar Payları
-30.016 -30.016 -30.016
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
28.106 28.106 838 28.944
Dönem Sonu Bakiyeler
254.371 -8.559 214.241 21.653 -22.274 9.782 1.929.045 63.677 131.734 1.739.892 -28.394 4.305.168 691.779 4.996.947


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.158.856 874.488
Dönem Karı (Zararı)
22.391 126.653
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.112.013 934.712
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
32 424.188 361.643
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
81.184 14.565
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11 4.535 1.688
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 1.317 5.225
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
20, 33 21.281 7.652
Şerefiye Değer Düşüklüğü ile İlgili Düzeltmeler
22 54.051 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
26 75.240 54.502
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
26 75.240 54.502
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
121.360 133.759
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
34 -41.045 -39.027
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
35 162.405 172.786
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
356.849 291.960
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
18 1.176 916
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
48.375 77.293
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
3.641 74
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
33 3.641 74
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
152.289 -72.439
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-50.982 -137.536
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
33.048 -74.173
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-84.030 -63.363
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
98.187 -50.345
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
105.084 115.442
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
30.197 45.011
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
74.887 70.431
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
1.286.693 988.926
Ödenen Faiz
-162.190 -167.461
Alınan Faiz
34 41.045 39.027
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
26 -24.074 -69.294
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-31.338 -1.682
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
48.720 84.972
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-516.582 -703.693
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
0 105.838
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
11.369 16.327
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-517.063 -828.681
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
20 -492.378 -818.282
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
21 -24.685 -10.399
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-10.888 2.823
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-198.066 -7.495
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
618.467 942.514
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-864.992 -849.787
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
78.475 0
Ödenen Temettüler
29 -30.016 -100.222
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
444.208 163.300
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
19.687 81.946
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
463.895 245.246
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 1.002.214 756.968
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.466.109 1.002.214


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
22.391 126.653
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
26 -5.768 -3.152
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
26 -5.768 -3.152
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
839.825 647.639
Yabancı Para Çevrim Farkları
767.254 658.174
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
8 90.714 -13.169
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
8 90.714 -13.169
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-18.143 2.634
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-18.143 2.634
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
834.057 644.487
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
856.448 771.140
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
158.366 80.730
Ana Ortaklık Payları
698.082 690.410


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2016 Önceki Dönem 31.12.2015
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 1.466.109 1.002.214
Finansal Yatırımlar
7 11.036 148
Ticari Alacaklar
604.345 557.898
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
39 76.633 109.681
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
11 527.712 448.217
Diğer Alacaklar
12 41.375 34.022
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
41.375 34.022
Türev Araçlar
8 1.123 260
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
8 1.123 260
Stoklar
15 521.303 620.807
Peşin Ödenmiş Giderler
13 147.652 140.577
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
13 147.652 140.577
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
101.734 70.103
Diğer Dönen Varlıklar
28 238.171 232.248
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
238.171 232.248
ARA TOPLAM
3.132.848 2.658.277
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
3.132.848 2.658.277
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
11.417 16.992
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11.417 16.992
Maddi Duran Varlıklar
20 5.084.815 4.366.714
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
2.077.668 1.760.831
Şerefiye
22 671.195 606.621
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
21 1.406.473 1.154.210
Peşin Ödenmiş Giderler
13 142.281 140.781
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
13 142.281 140.781
Ertelenmiş Vergi Varlığı
37 6.917 2.223
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
7.323.098 6.287.541
TOPLAM VARLIKLAR
10.455.946 8.945.818
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
9 109.184 252.757
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
9 256.300 310.240
Ticari Borçlar
773.481 673.517
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
39 180.810 156.218
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
11 592.671 517.299
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
26 31.508 21.883
Diğer Borçlar
12 211.717 173.861
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
12 211.717 173.861
Türev Araçlar
8 65 11.279
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
8 65 11.279
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
0 526
Kısa Vadeli Karşılıklar
82.341 47.819
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
26 82.341 47.819
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
28 33.043 30.081
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
28 33.043 30.081
ARA TOPLAM
1.497.639 1.521.963
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.497.639 1.521.963
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
9 3.404.663 2.810.946
Ticari Borçlar
26.425 21.305
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
39 25.697 20.092
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
728 1.213
Türev Araçlar
8 0 98
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
0 98
Uzun Vadeli Karşılıklar
26 65.217 52.433
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
65.217 52.433
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
37 353.905 281.754
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
28 111.150 115.748
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
28 111.150 115.748
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.961.360 3.282.284
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
5.458.999 4.804.247
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
4.305.168 3.608.996
Ödenmiş Sermaye
29 254.371 254.371
Sermaye Düzeltme Farkları
-8.559 -8.559
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
214.241 214.241
Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu
21.653 -6.453
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-12.492 -6.724
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-12.492 -6.724
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-22.274 -16.506
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
9.782 9.782
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
1.992.722 1.260.478
Yabancı Para Çevrim Farkları
1.929.045 1.269.372
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
63.677 -8.894
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
8 63.677 -8.894
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
29 131.734 154.982
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
1.739.892 1.629.501
Net Dönem Karı veya Zararı
-28.394 117.159
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
691.779 532.575
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
4.996.947 4.141.571
TOPLAM KAYNAKLAR
10.455.946 8.945.818http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/589975


BIST
'
18:059.345
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  9.239  
Önceki Kapanış :  9.345  
En Düşük
9.200
En Yüksek
9.351
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
KARYE 65,45 244.296.570 % 10,00  
YAPRK 385,00 297.349.268 % 10,00  
TMPOL 101,20 99.762.573 % 10,00  
TURGG 687,50 107.338.645 % 10,00  
TETMT 8.222,50 26.620.430 % 10,00  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 30,9153 30,9292 % 0,06  
Euro 33,4502 33,4633 % 0,05  
Sterlin 38,9381 39,1334 % 0,08  
Frank 34,9597 35,1703 % 0,08  
Riyal 8,2199 8,2611 % 0,03  
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 23,14 23,19 % 0,66  
Platin 907,01 908,71 % 0,66  
Paladyum 986,20 990,47 % 0,66  
Brent Pet. 82,64 82,64 % 0,66  
Altın Ons 2.031,07 2.031,24 % 0,66