***CCOLA*** COCA-COLA İÇECEK A.Ş.( Finansal Rapor

07.08.2017 18:54
***CCOLA*** COCA-COLA İÇECEK A.Ş.( Finansal Rapor


***CCOLA*** COCA-COLA İÇECEK A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2016 - 30.06.2016
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
4.115.012 3.430.337 2.559.344 2.129.015
Satışların Maliyeti
-2.713.926 -2.209.964 -1.639.674 -1.326.124
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.401.086 1.220.373 919.670 802.891
BRÜT KAR (ZARAR)
1.401.086 1.220.373 919.670 802.891
Genel Yönetim Giderleri
-182.964 -165.980 -91.098 -86.460
Pazarlama Giderleri
-791.216 -699.032 -458.292 -405.716
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 93.579 45.647 72.709 17.878
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 -81.209 -51.154 -73.010 -23.548
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
439.276 349.854 369.979 305.045
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
20 0 1.829 0 652
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
20 -6.047 -8.702 -2.469 -6.529
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
10 -103 -387 -74 -84
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
433.126 342.594 367.436 299.084
Finansman Gelirleri
21 122.354 94.668 16.765 446
Finansman Giderleri
21 -283.857 -171.598 -54.331 -57.184
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
271.623 265.664 329.870 242.346
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-95.173 -54.474 -49.655 -36.300
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-60.001 -53.013 -36.879 -40.610
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
22 -35.172 -1.461 -12.776 4.310
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
176.450 211.190 280.215 206.046
DÖNEM KARI (ZARARI)
176.450 211.190 280.215 206.046
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
31.136 33.649 48.868 57.932
Ana Ortaklık Payları
23 145.314 177.541 231.347 148.114
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç / (Zarar) (Tam TL) 23 0,00570000 0,00700000 0,00910000 0,00580000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç / (Zarar) (Tam TL) 23 0,00570000 0,00700000 0,00910000 0,00580000


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
254.371 -8.559 214.241 -6.453 -16.506 9.782 1.269.372 -8.894 154.982 1.629.501 117.159 3.608.996 532.575 4.141.571
Transferler
650 -650 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-15.885 9.651 117.159 60.382 171.307 20.276 191.583
Dönem Karı (Zararı)
177.541 177.541 33.649 211.190
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-15.885 9.651 117.159 -117.159 -6.234 -13.373 -19.607
Kar Payları
-30.016 -30.016 0 -30.016
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
102 102 -102 0
Dönem Sonu Bakiyeler
254.371 -8.559 214.241 -6.351 -16.506 9.782 1.253.487 757 155.632 1.715.994 177.541 3.750.389 552.749 4.303.138
Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
254.371 -8.559 214.241 21.653 -22.274 9.782 1.929.045 63.677 131.734 1.739.892 -28.394 4.305.168 691.779 4.996.947
Transferler
4.819 -4.819
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
42.676 -29.537 -28.394 173.708 158.453 10.674 169.127
Dönem Karı (Zararı)
145.314 145.314 31.136 176.450
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
42.676 -29.537 -28.394 28.394 13.139 -20.462 -7.323
Kar Payları
-50.111 -50.111 0 -50.111
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-2.538 -2.538 2.538 0
Dönem Sonu Bakiyeler
254.371 -8.559 214.241 19.115 -22.274 9.782 1.971.721 34.140 136.553 1.656.568 145.314 4.410.972 704.991 5.115.963


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
384.103 379.609
Dönem Karı (Zararı)
176.450 211.190
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
176.450 211.190
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
0 0
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
563.979 371.441
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
246.937 205.133
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
14.697 9.135
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
2.886 1.547
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5.871 -676
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11,20 5.940 8.264
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
45.458 40.796
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
45.458 40.796
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
66.996 56.922
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
21 -24.904 -18.677
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
21 91.900 75.599
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
94.508 5.985
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
103 387
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
10 103 387
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
95.173 54.474
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
107 -1.391
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
20 107 -1.391
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-249.745 -228.916
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-500.765 -434.358
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-47.494 7.047
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-453.271 -441.405
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-222.173 -109.296
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
473.193 314.738
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
55.032 33.423
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
418.161 281.315
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
490.684 353.715
Ödenen Faiz
-88.411 -78.227
Alınan Faiz
21 24.904 18.677
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-44.471 -10.156
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-1.735 158
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
3.132 95.442
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-241.523 -268.506
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
5.130 5.644
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-257.689 -274.298
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -248.575 -271.726
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -9.114 -2.572
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
11.036 148
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-134.472 -242.016
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.123.738 213.379
Kredilerden Nakit Girişleri
1.123.738 213.379
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.170.228 -428.159
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.170.228 -428.159
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
-37.871 2.780
Ödenen Temettüler
-50.111 -30.016
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
8.108 -130.913
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-25.475 5.463
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-17.367 -125.450
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 1.466.109 1.002.214
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 1.448.742 876.764


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2016 - 30.06.2016
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
176.450 211.190 280.215 206.046
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-7.323 -19.607 -233.306 81.179
Yabancı Para Çevrim Farkları
22.214 -29.258 -202.538 72.040
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
22.214 -29.258 -202.538 72.040
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-36.921 12.063 -38.460 11.422
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-36.921 12.063 -38.460 11.422
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
7.384 -2.412 7.692 -2.283
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
7.384 -2.412 7.692 -2.283
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-7.323 -19.607 -233.306 81.179
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
169.127 191.583 46.909 287.225
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
10.674 20.276 3.012 67.844
Ana Ortaklık Payları
158.453 171.307 43.897 219.381


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 1.448.742 1.466.109
Finansal Yatırımlar
5 11.036
Vadeli Mevduatlar
5 11.036
Ticari Alacaklar
1.102.224 604.345
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
24 124.127 76.633
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
978.097 527.712
Diğer Alacaklar
8 49.257 41.375
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 49.257 41.375
Türev Araçlar
6 2.050 1.123
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
6 2.050 1.123
Stoklar
737.605 521.303
Peşin Ödenmiş Giderler
9 192.996 147.652
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 192.996 147.652
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
60.734 101.734
Diğer Dönen Varlıklar
17 214.067 238.171
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
17 214.067 238.171
ARA TOPLAM
3.807.675 3.132.848
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
3.807.675 3.132.848
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
11.295 11.417
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11.295 11.417
Maddi Duran Varlıklar
11 5.102.366 5.084.815
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
2.072.885 2.077.668
Şerefiye
13 668.888 671.195
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 1.403.997 1.406.473
Peşin Ödenmiş Giderler
9 176.641 142.281
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 176.641 142.281
Ertelenmiş Vergi Varlığı
22 0 6.917
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
7.363.187 7.323.098
TOPLAM VARLIKLAR
11.170.862 10.455.946
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 57.548 109.184
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7 770.386 256.300
Ticari Borçlar
1.246.035 773.481
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
24 235.222 180.810
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
1.010.813 592.671
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
23.321 31.508
Diğer Borçlar
8 269.491 211.717
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 269.491 211.717
Türev Araçlar
0 65
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
6 0 65
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
14.629 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
82.165 82.341
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
82.165 82.341
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
17 44.644 33.043
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
17 44.644 33.043
ARA TOPLAM
2.508.219 1.497.639
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.508.219 1.497.639
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 2.956.860 3.404.663
Ticari Borçlar
27.064 26.425
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
24 26.317 25.697
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
747 728
Türev Araçlar
6 0 0
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
6 0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
74.567 65.217
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
74.567 65.217
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
22 377.420 353.905
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
110.769 111.150
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
17 110.769 111.150
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.546.680 3.961.360
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
6.054.899 5.458.999
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
4.410.972 4.305.168
Ödenmiş Sermaye
18 254.371 254.371
Sermaye Düzeltme Farkları
18 -8.559 -8.559
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
214.241 214.241
Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu
19.115 21.653
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-12.492 -12.492
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-12.492 -12.492
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-22.274 -22.274
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
9.782 9.782
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
2.005.861 1.992.722
Yabancı Para Çevrim Farkları
1.971.721 1.929.045
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
34.140 63.677
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
34.140 63.677
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
18 136.553 131.734
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
1.656.568 1.739.892
Net Dönem Karı veya Zararı
145.314 -28.394
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
704.991 691.779
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
5.115.963 4.996.947
TOPLAM KAYNAKLAR
11.170.862 10.455.946http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/623328


BIST
'
17:269.264
Değişim :  -0,87% |  -80,83
Açılış :  9.393  
Önceki Kapanış :  9.345  
En Düşük
9.246
En Yüksek
9.397
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler17:24
VESTL 91,30 3.358.771.909 % 10,00  
SMART 47,30 423.491.565 % 10,00  
SNKRN 35,20 5.276.168 % 10,00  
KFEIN 171,80 124.205.356 % 9,99  
KRONT 23,78 129.248.285 % 9,99  
17:24 Alış Satış %  
Dolar 30,9994 31,0030 % 0,30  
Euro 33,5364 33,5478 % 0,30  
Sterlin 39,0414 39,2372 % 0,35  
Frank 35,0950 35,3064 % 0,46  
Riyal 8,2424 8,2838 % 0,30  
17:24 Alış Satış %  
Gümüş ONS 22,97 22,99 % 0,66  
Platin 889,95 891,19 % 0,66  
Paladyum 960,26 963,68 % 0,66  
Brent Pet. 82,21 82,21 % 0,66  
Altın Ons 2.027,12 2.027,44 % 0,66