***CCOLA*** COCA-COLA İÇECEK A.Ş.( Finansal Rapor

01.11.2017 18:17
***CCOLA*** COCA-COLA İÇECEK A.Ş.( Finansal Rapor


***CCOLA*** COCA-COLA İÇECEK A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2016 - 30.09.2016
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
6.864.655 5.675.094 2.749.643 2.244.757
Satışların Maliyeti
-4.509.512 -3.695.904 -1.795.586 -1.485.940
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
2.355.143 1.979.190 954.057 758.817
BRÜT KAR (ZARAR)
2.355.143 1.979.190 954.057 758.817
Genel Yönetim Giderleri
-277.283 -245.229 -94.319 -79.249
Pazarlama Giderleri
-1.255.010 -1.067.999 -463.794 -368.967
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 107.450 68.195 13.871 22.548
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 -99.360 -70.466 -18.151 -19.312
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
830.940 663.691 391.664 313.837
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
20 604 3.034 604 1.205
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
20 -11.613 -16.730 -5.566 -8.028
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
10 -176 -481 -73 -94
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
819.755 649.514 386.629 306.920
Finansman Gelirleri
21 225.402 128.834 103.048 34.166
Finansman Giderleri
21 -462.979 -305.274 -179.122 -133.676
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
582.178 473.074 310.555 207.410
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-131.345 -84.105 -36.172 -29.631
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-104.239 -88.762 -44.238 -35.749
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
22 -27.106 4.657 8.066 6.118
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
450.833 388.969 274.383 177.779
DÖNEM KARI (ZARARI)
450.833 388.969 274.383 177.779
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
64.675 57.242 33.539 23.593
Ana Ortaklık Payları
23 386.158 331.727 240.844 154.186
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç / (Zarar) (Tam TL) 23 0,01520000 0,01300000 0,00950000 0,00610000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç / (Zarar) (Tam TL) 23 0,01520000 0,01300000 0,00950000 0,00610000


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
254.371 -8.559 214.241 -6.453 -16.506 9.782 1.269.372 -8.894 154.982 1.629.501 117.159 3.608.996 532.575 4.141.571
Transferler
-23.248 23.248
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
95.738 18.895 117.159 214.568 446.360 63.430 509.790
Dönem Karı (Zararı)
331.727 331.727 57.242 388.969
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
95.738 18.895 117.159 -117.159 114.633 6.188 120.821
Kar Payları
-30.016 -30.016 -30.016
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
2.892 2.892 -2.892 0
Dönem Sonu Bakiyeler
254.371 -8.559 214.241 -3.561 -16.506 9.782 1.365.110 10.001 131.734 1.739.892 331.727 4.028.232 593.113 4.621.345
Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
254.371 -8.559 214.241 21.653 -22.274 9.782 1.929.045 63.677 131.734 1.739.892 -28.394 4.305.168 691.779 4.996.947
Transferler
4.819 -4.819
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
43.936 -51.485 -28.394 414.552 378.609 51.702 430.311
Dönem Karı (Zararı)
386.158 386.158 64.675 450.833
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
43.936 -51.485 -28.394 28.394 -7.549 -12.973 -20.522
Kar Payları
-50.111 -50.111 -50.111
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
-15.383 -15.383
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-783 -783 783 0
Dönem Sonu Bakiyeler
254.371 -8.559 214.241 20.870 -22.274 9.782 1.972.981 12.192 136.553 1.656.568 386.158 4.632.883 728.881 5.361.764


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.052.493 885.000
Dönem Karı (Zararı)
450.833 388.969
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
817.834 635.945
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
368.208 311.734
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
17.635 19.201
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
4.127 2.428
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.895 486
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11,20 11.613 16.287
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
63.497 59.122
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
63.497 59.122
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
90.474 90.540
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
21 -43.727 -25.769
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
21 134.201 116.309
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
147.103 73.353
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
176 481
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
10 176 481
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
131.345 84.105
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-604 -2.591
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
20 -604 -2.591
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-130.642 -149.261
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-443.773 -294.916
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-69.228 -12.426
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-374.545 -282.490
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-87.815 46.292
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
400.946 99.363
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
50.906 -16.982
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
350.040 116.345
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
1.138.025 875.653
Ödenen Faiz
-100.951 -93.040
Alınan Faiz
21 43.727 25.769
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-40.992 -16.153
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-35.786 -26.584
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
48.470 119.355
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-393.107 -371.764
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
6.869 9.650
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-380.937 -354.284
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -367.612 -346.111
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -13.325 -8.173
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-19.039 -27.130
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.492.154 -288.720
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
3.085.243 353.183
Kredilerden Nakit Girişleri
3.085.243 353.183
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.462.658 -624.674
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.462.658 -624.674
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
-64.937 12.787
Ödenen Temettüler
-65.494 -30.016
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.151.540 224.516
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
26.473 -13.365
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.178.013 211.151
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 1.466.109 1.002.214
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 3.644.122 1.213.365


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2016 - 30.09.2016
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
450.833 388.969 274.383 177.779
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-20.522 120.821 -13.199 140.428
Yabancı Para Çevrim Farkları
30.963 101.926 8.749 131.184
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
30.963 101.926 8.749 131.184
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-64.356 23.619 -27.435 11.556
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-64.356 23.619 -27.435 11.556
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
12.871 -4.724 5.487 -2.312
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
12.871 -4.724 5.487 -2.312
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-20.522 120.821 -13.199 140.428
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
430.311 509.790 261.184 318.207
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
51.702 63.430 41.028 43.154
Ana Ortaklık Payları
378.609 446.360 220.156 275.053


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 3.644.122 1.466.109
Finansal Yatırımlar
5 30.075 11.036
Ticari Alacaklar
1.043.991 604.345
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
24 145.861 76.633
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
898.130 527.712
Diğer Alacaklar
8 51.785 41.375
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 51.785 41.375
Türev Araçlar
6 1.694 1.123
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
6 1.694 1.123
Stoklar
607.222 521.303
Peşin Ödenmiş Giderler
179.092 147.652
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 179.092 147.652
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
59.652 101.734
Diğer Dönen Varlıklar
17 207.125 238.171
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
17 207.125 238.171
ARA TOPLAM
5.824.758 3.132.848
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
5.824.758 3.132.848
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
10.875 11.417
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10.875 11.417
Maddi Duran Varlıklar
11 5.095.025 5.084.815
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
2.099.317 2.077.668
Şerefiye
13 677.470 671.195
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 1.421.847 1.406.473
Peşin Ödenmiş Giderler
9 190.059 142.281
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 190.059 142.281
Ertelenmiş Vergi Varlığı
22 0 6.917
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
7.395.276 7.323.098
TOPLAM VARLIKLAR
13.220.034 10.455.946
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 42.673 109.184
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 42.673 109.184
Banka Kredileri
7 42.673 109.184
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7 768.639 256.300
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7 768.639 256.300
Banka Kredileri
7 768.639 256.300
Ticari Borçlar
1.161.633 773.481
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
24 230.385 180.810
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
931.248 592.671
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
31.860 31.508
Diğer Borçlar
8 313.843 211.717
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 313.843 211.717
Türev Araçlar
0 65
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
6 0 65
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
24.972 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
89.240 82.341
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
89.240 82.341
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
37.142 33.043
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
17 37.142 33.043
ARA TOPLAM
2.470.002 1.497.639
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.470.002 1.497.639
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 4.793.755 3.404.663
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 4.793.755 3.404.663
Banka Kredileri
7 4.793.755 3.404.663
Ticari Borçlar
39.220 26.425
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
24 27.028 25.697
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
12.192 728
Türev Araçlar
6 0 0
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
6 0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
80.471 65.217
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
80.471 65.217
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
22 362.631 353.905
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
112.191 111.150
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
17 112.191 111.150
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
5.388.268 3.961.360
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
7.858.270 5.458.999
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
4.632.883 4.305.168
Ödenmiş Sermaye
18 254.371 254.371
Sermaye Düzeltme Farkları
18 -8.559 -8.559
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
214.241 214.241
Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu
20.870 21.653
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-12.492 -12.492
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-12.492 -12.492
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-22.274 -22.274
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
9.782 9.782
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
1.985.173 1.992.722
Yabancı Para Çevrim Farkları
1.972.981 1.929.045
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
12.192 63.677
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
12.192 63.677
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
18 136.553 131.734
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
1.656.568 1.739.892
Net Dönem Karı veya Zararı
386.158 -28.394
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
728.881 691.779
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
5.361.764 4.996.947
TOPLAM KAYNAKLAR
13.220.034 10.455.946http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/638409


BIST
'
18:059.374
Değişim :  0,29% |  27,03
Açılış :  9.362  
Önceki Kapanış :  9.347  
En Düşük
9.294
En Yüksek
9.417
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
OZGYO 7,15 229.984.947 % 10,00  
SMART 57,20 381.604.773 % 10,00  
PSDTC 89,65 29.547.847 % 10,00  
PSDTC 89,65 29.547.847 % 10,00  
PSDTC 89,65 29.547.847 % 10,00  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 31,0075 31,0391 % 0,17  
Euro 33,5663 33,6226 % -0,05  
Sterlin 39,1769 39,3734 % 0,16  
Frank 35,0560 35,2672 % -0,02  
Riyal 8,2456 8,2869 % 0,11  
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 22,94 22,97 % 0,66  
Platin 901,43 903,33 % 0,66  
Paladyum 979,26 980,75 % 0,66  
Brent Pet. 81,73 81,73 % 0,66  
Altın Ons 2.036,43 2.036,78 % 0,66