***CELHA*** ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )

27.10.2016 22:28***CELHA*** ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.09.2015
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
16.500.000 8.642.368 -2.761.703 256.841 4.149.874 7.823.728 34.611.108
Transferler
575.177 7.248.551 -7.823.728
Dönem Karı (Zararı)
-3.967.711 -3.967.711
Kar Payları
-3.300.000 -3.300.000
Dönem Sonu Bakiyeler
17 16.500.000 8.642.368 -2.761.703 832.018 8.098.425 -3.967.711 27.343.397 27.343.397
Cari Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
16.500.000 8.642.368 -2.754.138 832.018 8.098.425 635.679 31.954.352
Transferler
304.045 331.634 -635.679
Dönem Karı (Zararı)
2.167.308 2.167.308
Dönem Sonu Bakiyeler
17 16.500.000 8.642.368 -2.754.138 1.136.063 8.430.059 2.167.308 34.121.660 34.121.660


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.09.2015
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
21.994.287 116.602
Dönem Karı (Zararı)
2.710.977 -4.254.569
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
2.710.977 -4.254.569
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
4.841.280 12.440.293
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10,11 3.536.137 3.368.671
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
9 7.327 1.207.912
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 7.327 984.852
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
223.060
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
795.770 651.430
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12,14 683.570 648.430
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 112.200 3.000
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
275.346 1.664.659
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
21 -397.884 -298.420
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
22 816.783 2.002.781
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
21 -143.553 -86.377
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
21 46.675
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
226.700 5.547.621
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
15.184.060 -7.293.150
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
339.712 -731.391
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-654.533 356.831
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-1.603.515 -5.288.377
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
16.932.307 -1.106.051
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
170.089 -524.162
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
22.736.317 892.574
Alınan Faiz
355.901 294.945
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
14 -1.084.486 -702.531
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-13.445 -368.386
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-2.080.168 -3.016.282
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10,11 -2.080.168 -3.016.282
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -2.072.753 -3.008.815
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -7.415 -7.467
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-27.949.885 -6.277.698
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
13.524.198 59.182.419
Kredilerden Nakit Girişleri
13.524.198 49.013.513
Faktoring İşlemlerinden Nakit Girişleri
10.168.906
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-40.713.109 -60.157.336
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-28.791.929 -60.157.336
Faktoring İşlemlerinden Nakit Çıkışları
-11.921.180
Ödenen Temettüler
-3.300.000
Ödenen Faiz
-760.974 -2.002.781
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-8.035.766 -9.177.378
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-8.035.766 -9.177.378
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 13.006.029 12.903.172
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 4.970.263 3.725.794


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2016 Önceki Dönem 31.12.2015
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 5.012.247 13.024.999
Ticari Alacaklar
39.126.568 39.465.247
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 39.126.568 39.465.247
Diğer Alacaklar
1.065.200 1.383.078
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 1.065.200 1.383.078
Stoklar
9 17.487.793 15.884.278
Peşin Ödenmiş Giderler
15 410.109 242.246
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
23 176.450 215.872
Diğer Dönen Varlıklar
2.128.008 1.352.458
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
16 2.128.008 1.352.458
ARA TOPLAM
65.406.375 71.568.178
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
65.406.375 71.568.178
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
4 20.087 20.087
Diğer Finansal Yatırımlar
4 20.087 20.087
Maddi Duran Varlıklar
29.022.041 30.578.151
Arazi ve Arsalar
10 992.168 992.168
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
10 804.950 723.595
Binalar
10 3.835.609 4.007.984
Tesis, Makine ve Cihazlar
10 20.784.362 22.134.089
Mobilya ve Demirbaşlar
10 1.904.236 1.893.940
Yapılmakta Olan Yatırımlar
10 700.716 826.375
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
45.191 67.043
Lisanslar
11 5.549 5.549
Bilgisayar Yazılımları
11 39.642 61.494
Ertelenmiş Vergi Varlığı
23 384.757 395.138
Diğer Duran Varlıklar
484.686 1.160.568
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
16 484.686 1.160.568
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
29.956.762 32.220.987
TOPLAM VARLIKLAR
95.363.137 103.789.165
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 13.913.002 41.751.369
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 13.913.002 41.751.369
Diğer Finansal Yükümlülükler
932 13.095
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
932 13.095
Ticari Borçlar
39.543.299 22.744.976
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 39.543.299 22.744.976
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
8 1.230.322 898.601
Diğer Borçlar
244.457 121.506
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
25 244.457 121.506
Ertelenmiş Gelirler
530.315 184.501
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
15 530.315 184.501
Kısa Vadeli Karşılıklar
312.855 363.452
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
12 134.155 222.952
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
12 178.700 140.500
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
48.695 27.594
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
7 48.695 27.594
ARA TOPLAM
55.823.877 66.105.094
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
55.823.877 66.105.094
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
5.417.600 5.729.719
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14 5.417.600 5.729.719
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
5.417.600 5.729.719
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
61.241.477 71.834.813
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
34.121.660 31.954.352
Ödenmiş Sermaye
17 16.500.000 16.500.000
Sermaye Düzeltme Farkları
17 8.642.368 8.642.368
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-2.754.138 -2.754.138
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.754.138 -2.754.138
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.754.138 -2.754.138
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
1.136.063 832.018
Yasal Yedekler
17 1.136.063 832.018
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
8.430.059 8.098.425
Net Dönem Karı veya Zararı
2.167.308 635.679
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
34.121.660 31.954.352
TOPLAM KAYNAKLAR
95.363.137 103.789.165


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.09.2015 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2016 - 30.09.2016 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2015 - 30.09.2015
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
18 110.762.190 100.555.184 36.694.977 34.168.946
Satışların Maliyeti
18 -96.698.333 -89.727.309 -32.178.856 -30.921.597
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
14.063.857 10.827.875 4.516.121 3.247.349
BRÜT KAR (ZARAR)
14.063.857 10.827.875 4.516.121 3.247.349
Genel Yönetim Giderleri
19 -4.615.144 -4.973.864 -1.592.056 -1.696.392
Pazarlama Giderleri
19 -4.827.858 -4.259.571 -1.367.366 -1.365.699
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 4.839.445 10.455.743 1.642.201 5.123.546
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -5.002.575 -8.430.761 -2.540.452 -5.374.004
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
4.457.725 3.619.422 658.448 -65.200
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
4.457.725 3.619.422 658.448 -65.200
Finansman Giderleri
22 -1.746.748 -7.873.991 -710.798 -3.893.992
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
2.710.977 -4.254.569 -52.350 -3.959.192
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
23 -543.669 286.858 8.991 226.669
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
23 -533.288 0 162.916 249.514
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
23 -10.381 286.858 -153.925 -22.845
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
2.167.308 -3.967.711 -43.359 -3.732.523
DÖNEM KARI (ZARARI)
2.167.308 -3.967.711 -43.359 -3.732.523
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
2.167.308 -3.967.711 -43.359 -3.732.523
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç ( Kayıp) 24 0,13000000 -0,24000000 -0,00200000 -0,23000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.167.308 -3.967.711 -43.359 -3.732.523
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
2.167.308 -3.967.711 -43.359 -3.732.523http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/564561


BIST15:261.307
Değişim :  1,85% |  23,74
Açılış :  1.302  
Önceki Kapanış :  1.284  
En Yüksek
1.308
En Düşük
1.288
BIST En Aktif Hisseler15:24
EGEEN 1.663,20 241.777.943 % 10,00  
BFREN 1.293,60 69.834.637 % 10,00  
KONYA 1.066,00 78.758.916 % 10,00  
KSTUR 164,00 228.701 % 9,99  
UZERB 35,66 694.158 % 9,99  
15:24 Alış Satış %  
Dolar 7,8498 7,8562 % 0,39  
Euro 9,3938 9,4059 % 0,75  
Sterlin 10,4225 10,4747 % 0,22  
Frank 8,6308 8,6828 % 0,63  
Riyal 2,0859 2,0964 % 0,27  
15:24 Alış Satış %  
Altın Ons 1.804 1.805 28,03  
Altın Gr. 455 455 8,09  
Cumhuriyet 3.022 3.067 73,00  
Tam 3.006 3.082 64,86  
Yarım 1.453 1.491 31,38  
Çeyrek 729 745 15,69  
Gümüş.Ons 23,38 23,41 0,77  
Gümüş Gr. 5,89 5,90 0,21  
B. Petrol 47,78 47,78 -0,10