***CELHA*** ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor

27.02.2018 22:08***CELHA*** ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
16.500.000 8.642.368 -2.754.138 832.018 8.098.425 635.679 31.954.352
Transferler
304.045 331.634 -635.679
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-430.122 2.058.536 1.628.414
Dönem Karı (Zararı)
2.058.536 2.058.536
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-430.122 -430.122
Dönem Sonu Bakiyeler
17 16.500.000 8.642.368 -3.184.260 1.136.063 8.430.059 2.058.536 33.582.766 33.582.766
Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
16.500.000 8.642.368 -3.184.260 1.136.063 8.430.059 2.058.536 33.582.766
Transferler
91.244 1.967.292 -2.058.536
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-576.166 10.765.070 10.188.904
Dönem Karı (Zararı)
10.765.070 10.765.070
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-576.166 -576.166
Kar Payları
-1.155.000 -1.155.000
Dönem Sonu Bakiyeler
17 16.500.000 8.642.368 -3.760.426 1.227.307 9.242.351 10.765.070 42.616.670 42.616.670


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
14.898.140 24.166.064
Dönem Karı (Zararı)
10.765.070 2.058.536
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
12.492.518 9.625.632
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10,11 5.250.228 4.770.657
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
103.257 -7.546
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 16.417 0
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 86.840 -7.546
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
2.021.128 1.198.483
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
2.091.300 1.051.283
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 -70.172 147.200
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
215.928 -221.574
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
21 -420.305 -555.733
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
22 661.947 708.217
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
21 -158.986 0
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
21 133.272 -374.058
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
2.264.914 3.330.850
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
23 2.637.063 554.762
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-5.502.867 13.954.886
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-11.519.151 -7.452.059
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.503.000 1.663.313
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-7.794.303 -6.940.641
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
14.415.142 26.253.151
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.898.445 431.122
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
17.754.721 25.639.054
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
14 -1.097.457 -1.436.084
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
23 -1.759.124 -36.906
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-14.504.392 -3.174.992
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10,11 -14.504.392 -3.174.992
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-6.986.721 -16.189.077
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
71.103.665 34.599.974
Kredilerden Nakit Girişleri
71.103.665 34.599.974
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-76.779.309 -50.175.978
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-54.055.898 -44.885.370
Faktoring İşlemlerinden Nakit Çıkışları
-22.723.411 -5.290.608
Ödenen Temettüler
-1.155.000 0
Ödenen Faiz
-611.699 -1.122.618
Alınan Faiz
455.622 509.545
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-6.592.973 4.801.995
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-6.592.973 4.801.995
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 17.808.024 13.006.029
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 11.215.051 17.808.024


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 11.225.922 17.854.212
Ticari Alacaklar
58.579.026 46.917.306
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 58.579.026 46.917.306
Diğer Alacaklar
7 330.038 771.080
Stoklar
9 37.747.338 29.898.939
Peşin Ödenmiş Giderler
15 841.855 214.593
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
23 0 235.661
Diğer Dönen Varlıklar
16 1.489.844 348.757
ARA TOPLAM
110.214.023 96.240.548
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
110.214.023 96.240.548
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
4 20.087 20.087
Maddi Duran Varlıklar
10 37.213.682 28.844.789
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 779.653 35.318
Peşin Ödenmiş Giderler
15 1.388.244 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
23 302.757 445.445
Diğer Duran Varlıklar
16 439.771 416.661
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
40.144.194 29.762.300
TOPLAM VARLIKLAR
150.358.217 126.002.848
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 24.603.251 27.962.323
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 1.411
Ticari Borçlar
70.254.862 55.706.448
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 70.254.862 55.706.448
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
8 1.521.427 913.477
Diğer Borçlar
253.521 146.652
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
7,25 253.521 146.652
Ertelenmiş Gelirler
15 2.549.702 998.494
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
23 591.209 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.108.265 325.031
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
12 1.020.515 111.331
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
12 87.750 213.700
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
7 60.251 372.054
ARA TOPLAM
100.942.488 86.425.890
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
100.942.488 86.425.890
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
6.799.059 5.994.192
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14 6.799.059 5.994.192
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
6.799.059 5.994.192
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
107.741.547 92.420.082
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
42.616.670 33.582.766
Ödenmiş Sermaye
17 16.500.000 16.500.000
Sermaye Düzeltme Farkları
17 8.642.368 8.642.368
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-3.760.426 -3.184.260
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-3.760.426 -3.184.260
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17 -3.760.426 -3.184.260
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
17 1.227.307 1.136.063
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
9.242.351 8.430.059
Net Dönem Karı veya Zararı
10.765.070 2.058.536
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
42.616.670 33.582.766
TOPLAM KAYNAKLAR
150.358.217 126.002.848


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
18 225.121.382 152.904.029
Satışların Maliyeti
18 -187.106.280 -131.329.542
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
38.015.102 21.574.487
BRÜT KAR (ZARAR)
38.015.102 21.574.487
Genel Yönetim Giderleri
19 -8.663.241 -7.050.760
Pazarlama Giderleri
19 -9.442.786 -6.526.312
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 28.552.945 7.735.166
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -30.894.769 -9.261.382
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
17.567.251 6.471.199
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
17.567.251 6.471.199
Finansman Giderleri
22 -4.165.118 -3.857.901
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
13.402.133 2.613.298
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
23 -2.637.063 -554.762
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
23 -2.350.333 -497.538
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
23 -286.730 -57.224
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
10.765.070 2.058.536
DÖNEM KARI (ZARARI)
10.765.070 2.058.536
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
10.765.070 2.058.536
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay başına kazanç/(kayıp) 24 0,65000000 0,12000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-576.166 -430.122
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14 -720.208 -537.653
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
144.042 107.531
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
23 144.042 107.531
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-576.166 -430.122
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
10.188.904 1.628.414
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
10.188.904 1.628.414http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/662922


BIST15:081.306
Değişim :  1,74% |  22,38
Açılış :  1.302  
Önceki Kapanış :  1.284  
En Yüksek
1.308
En Düşük
1.288
BIST En Aktif Hisseler15:06
EGEEN 1.663,20 241.280.646 % 10,00  
KONYA 1.066,00 78.723.738 % 10,00  
KSTUR 164,00 228.701 % 9,99  
UZERB 35,66 694.158 % 9,99  
CMBTN 178,50 26.363.607 % 9,98  
15:06 Alış Satış %  
Dolar 7,8450 7,8499 % 0,31  
Euro 9,3906 9,3989 % 0,68  
Sterlin 10,4224 10,4747 % 0,22  
Frank 8,6287 8,6807 % 0,60  
Riyal 2,0853 2,0958 % 0,24  
15:06 Alış Satış %  
Altın Ons 1.806 1.806 29,47  
Altın Gr. 455 455 8,01  
Cumhuriyet 3.022 3.067 73,00  
Tam 3.005 3.081 63,97  
Yarım 1.452 1.490 30,94  
Çeyrek 728 745 15,47  
Gümüş.Ons 23,40 23,44 0,79  
Gümüş Gr. 5,88 5,89 0,19  
B. Petrol 47,95 47,95 0,07