***CELHA*** ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor

25.10.2018 18:35***CELHA*** ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
16.500.000 8.642.368 -3.184.260 1.136.063 8.430.059 2.058.536 33.582.766
Transferler
91.244 1.967.292 -2.058.536
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
7.343.387 7.343.387
Kar Payları
-1.155.000 -1.155.000
Dönem Sonu Bakiyeler
17 16.500.000 8.642.368 -3.184.260 1.227.307 9.242.351 7.343.387 39.771.153 39.771.153
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
16.500.000 8.642.368 -3.760.426 1.227.307 9.242.351 10.765.070 42.616.670
Transferler
948.285 9.816.785 -10.765.070
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
9.133.887 9.133.887
Kar Payları
-5.280.000 -5.280.000
Dönem Sonu Bakiyeler
17 16.500.000 8.642.368 -3.760.426 2.175.592 13.779.136 9.133.887 46.470.557 46.470.557


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
18.174.080 20.440.369
Dönem Karı (Zararı)
9.133.887 7.343.387
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
21.362.870 9.156.934
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10,11 4.530.548 3.733.948
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-86.840 -71.997
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 0 -168.637
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 -86.840 96.640
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.472.829 1.239.473
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12,14 1.410.932 1.244.017
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 -11.750 -4.544
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
12 73.647 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
399.905 159.457
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
21 -272.513 -342.012
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
23 475.122 487.449
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
21 727.397 203.135
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
21 -530.101 -189.115
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
5 12.986.850 2.305.229
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
24 2.454.968 1.790.824
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-395.390 0
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
22 -395.390 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-5.443.795 5.923.728
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-27.093.933 -3.932.626
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.899.888 -684.642
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-43.055.356 -4.025.231
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
69.696.227 12.450.322
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-90.845 2.115.905
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
25.052.962 22.424.049
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
14 -835.837 -1.025.419
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
12 -911.134 -15.156
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-5.131.911 -1.384.074
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
6 0 440.969
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-20.763.109 -8.201.691
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
10,11 477.916 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10,11 -21.241.025 -8.201.691
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-4.947.331 -17.930.969
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
76.110.942 36.171.696
Kredilerden Nakit Girişleri
66.512.157 21.174.572
Faktoring İşlemlerinden Nakit Girişleri
9.598.785 14.997.124
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-75.553.826 -52.864.147
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-66.799.794 -32.996.144
Faktoring İşlemlerinden Nakit Çıkışları
-8.754.032 -19.868.003
Ödenen Temettüler
-5.280.000 -1.155.000
Ödenen Faiz
-507.831 -407.626
Alınan Faiz
283.384 324.108
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-7.536.360 -5.692.291
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-7.536.360 -5.692.291
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 11.215.051 17.808.024
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 3.678.691 12.115.733


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 3.678.691 11.225.922
Ticari Alacaklar
84.945.562 58.579.026
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 84.945.562 58.579.026
Diğer Alacaklar
729.829 330.038
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 729.829 330.038
Stoklar
9 81.160.424 37.747.338
Peşin Ödenmiş Giderler
15 1.290.855 841.855
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
24 1.963.041 0
Diğer Dönen Varlıklar
16 6.982.834 1.489.844
ARA TOPLAM
180.751.236 110.214.023
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
180.751.236 110.214.023
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
4 20.087 20.087
Maddi Duran Varlıklar
10 53.609.074 37.213.682
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 741.322 779.653
Peşin Ödenmiş Giderler
15 0 1.388.244
Ertelenmiş Vergi Varlığı
24 425.450 302.757
Diğer Duran Varlıklar
16 386.122 439.771
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
55.182.055 40.144.194
TOPLAM VARLIKLAR
235.933.291 150.358.217
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 38.114.508 24.603.251
Ticari Borçlar
139.420.988 70.254.862
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 139.420.988 70.254.862
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
8 2.405.868 1.521.427
Diğer Borçlar
266.813 253.521
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
7,26 266.813 253.521
Ertelenmiş Gelirler
15 1.486.670 2.549.702
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
24 0 591.209
Kısa Vadeli Karşılıklar
649.966 1.108.265
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
12 500.319 1.020.515
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
12 149.647 87.750
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
7 134.705 60.251
ARA TOPLAM
182.479.518 100.942.488
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
182.479.518 100.942.488
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
6.983.216 6.799.059
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14 6.983.216 6.799.059
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
6.983.216 6.799.059
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
189.462.734 107.741.547
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
46.470.557 42.616.670
Ödenmiş Sermaye
17 16.500.000 16.500.000
Sermaye Düzeltme Farkları
17 8.642.368 8.642.368
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-3.760.426 -3.760.426
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-3.760.426 -3.760.426
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17 -3.760.426 -3.760.426
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
17 2.175.592 1.227.307
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
13.779.136 9.242.351
Net Dönem Karı veya Zararı
9.133.887 10.765.070
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
46.470.557 42.616.670
TOPLAM KAYNAKLAR
235.933.291 150.358.217


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
18 243.330.844 160.509.947 79.002.484 56.994.539
Satışların Maliyeti
18 -187.254.030 -134.221.701 -57.490.806 -48.070.869
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
56.076.814 26.288.246 21.511.678 8.923.670
BRÜT KAR (ZARAR)
56.076.814 26.288.246 21.511.678 8.923.670
Genel Yönetim Giderleri
19 -9.243.316 -5.577.246 -3.427.810 -2.148.215
Pazarlama Giderleri
19 -9.513.099 -6.757.517 -3.139.390 -2.401.096
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
19 -775.435 0 -336.202 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 62.359.815 17.900.136 44.016.335 4.555.055
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -74.373.676 -19.535.437 -54.776.796 -5.297.124
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
24.531.103 12.318.182 3.847.815 3.632.290
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
22 395.390 0 126.214 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
24.926.493 12.318.182 3.974.029 3.632.290
Finansman Giderleri
23 -13.337.638 -3.183.971 -9.199.634 -1.015.141
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
11.588.855 9.134.211 -5.225.605 2.617.149
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
24 -2.454.968 -1.790.824 1.159.013 -525.056
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
24 -2.577.661 -1.745.804 1.338.608 -373.663
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 122.693 -45.020 -179.595 -151.393
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
9.133.887 7.343.387 -4.066.592 2.092.093
DÖNEM KARI (ZARARI)
9.133.887 7.343.387 -4.066.592 2.092.093
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
9.133.887 7.343.387 -4.066.592 2.092.093
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay başına kazanç/(kayıp) 25 0,55000000 0,45000000 0,25000000 0,13000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14 0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
9.133.887 7.343.387 -4.066.592 2.092.093
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
9.133.887 7.343.387 -4.066.592 2.092.093http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/715583


BIST18:051.329
Değişim :  -1,03% |  -13,76
Açılış :  1.348  
Önceki Kapanış :  1.342  
En Yüksek
1.352
En Düşük
1.325
BIST En Aktif Hisseler18:05
EUYO 4,95 3.680.764 % 10,00  
AKCNS 15,18 58.674.487 % 10,00  
SEYKM 18,70 14.604.345 % 10,00  
SAFKR 13,87 34.267.095 % 9,99  
TKNSA 11,03 11.150.227 % 9,97  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 7,8339 7,8365 % -0,45  
Euro 9,3599 9,3737 % -0,15  
Sterlin 10,4415 10,4938 % -0,36  
Frank 8,6276 8,6796 % -0,21  
Riyal 2,0849 2,0954 % -0,34  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.784 1.784 -25,25  
Altın Gr. 449 449 -8,95  
Cumhuriyet 2.983 3.028 -74,00  
Tam 2.971 3.050 -70,08  
Yarım 1.436 1.475 -33,90  
Çeyrek 720 738 -16,95  
Gümüş.Ons 22,73 22,77 -0,57  
Gümüş Gr. 5,72 5,72 -0,18  
B. Petrol 48,03 48,03 0,24