***CELHA*** ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor

03.05.2019 19:18***CELHA*** ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-6.544.645 2.092.554
Dönem Karı (Zararı)
-3.200.068 6.571.195
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
7.375.183 5.891.614
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10 11 12 2.313.053 1.322.942
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-75.344 -86.840
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 -75.344 -86.840
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.308.825 891.000
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 15 886.825 822.986
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 347.000 -2.000
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
13 75.000 70.014
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
894.825 -56.175
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
22 -86.950 -50.501
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
23 846.659 54.259
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
22 0 -358.049
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
22 135.116 298.116
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
3.812.485 1.963.994
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
24 -878.661 1.856.693
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-10.013.412 -9.016.416
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-10.366.907 -16.711.253
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-5.374.287 -3.012.860
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
18.152.038 -12.230.897
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-13.357.363 24.304.320
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
933.107 -1.365.726
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-5.838.297 3.446.393
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
15 -464.499 -175.693
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-241.849 -1.178.146
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-2.059.430 -4.694.656
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 12 -2.059.430 -4.694.656
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
22.661.054 1.344.600
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
82.685.269 14.944.949
Kredilerden Nakit Girişleri
65.040.614 9.361.143
Faktoring İşlemlerinden Nakit Girişleri
17.644.655 5.583.806
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-58.798.620 -13.583.224
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-38.871.606 -13.583.224
Faktoring İşlemlerinden Nakit Çıkışları
-19.927.014 0
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
5 -465.886 0
Ödenen Faiz
-846.659 -69.506
Alınan Faiz
86.950 52.381
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
14.056.979 -1.257.502
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
14.056.979 -1.257.502
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 2.948.073 11.215.051
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 17.005.052 9.957.549


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
16.500.000 8.642.368 -3.760.426 1.227.307 9.242.351 10.765.070 42.616.670 42.616.670
Transferler
948.285 9.816.785 -10.765.070 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
6.571.195 6.571.195 6.571.195
Kar Payları
-5.280.000 -5.280.000 -5.280.000
Dönem Sonu Bakiyeler
18 16.500.000 8.642.368 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3.760.426 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.175.592 0 0 0 13.779.136 6.571.195 0 43.907.865 43.907.865
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
18 16.500.000 8.642.368 -4.538.909 4.382 2.175.592 13.779.136 18.372.631 54.935.200 54.935.200
Transferler
1.730.497 16.642.134 -18.372.631 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-9.381 -3.200.068 -3.209.449 -3.209.449
Kar Payları
-10.000.000 -10.000.000 -10.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
18 16.500.000 8.642.368 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -4.538.909 0 0 0 0 0 -4.999 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.906.089 0 0 0 20.421.270 -3.200.068 0 41.725.751 41.725.751


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 17.005.052 2.948.073
Ticari Alacaklar
80.935.233 70.608.215
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
26 61.167 526.671
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 80.874.066 70.081.544
Diğer Alacaklar
2.096.880 999.599
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 2.096.880 999.599
Stoklar
9 40.384.281 58.384.294
Peşin Ödenmiş Giderler
16 3.252.593 1.208.793
Diğer Dönen Varlıklar
17 9.337.414 7.575.525
ARA TOPLAM
153.011.453 141.724.499
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
153.011.453 141.724.499
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
4 20.087 20.087
Maddi Duran Varlıklar
11 59.780.521 62.419.577
Kullanım Hakkı Varlıkları
10 1.977.510 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 4.932.355 1.992.261
Ertelenmiş Vergi Varlığı
24 871.980 0
Diğer Duran Varlıklar
17 546.868 405.762
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
68.129.321 64.837.687
TOPLAM VARLIKLAR
221.140.774 206.562.186
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
97.373.982 67.843.481
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
99.401 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 99.401 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
97.274.581 67.843.481
Banka Kredileri
5 82.386.772 53.173.433
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 1.857.596
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 13.030.213 14.670.048
Ticari Borçlar
57.797.187 71.059.323
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 57.797.187 71.059.323
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
8 2.474.414 2.131.897
Diğer Borçlar
10.056.727 330.739
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
26 8.152.063 330.739
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 1.904.664
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
16 2.150.719 1.629.177
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.105.506 348.356
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
13 608.806 273.656
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
13 496.700 74.700
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
7 105.739 92.890
ARA TOPLAM
171.064.274 143.435.863
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
171.064.274 143.435.863
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
79.131 0
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
79.131 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 79.131 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
8.271.618 8.184.442
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
15 8.271.618 8.184.442
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
24 0 6.681
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
8.350.749 8.191.123
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
179.415.023 151.626.986
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
41.725.751 54.935.200
Ödenmiş Sermaye
18 16.500.000 16.500.000
Sermaye Düzeltme Farkları
18 8.642.368 8.642.368
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-4.538.909 -4.538.909
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-4.538.909 -4.538.909
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18 -4.538.909 -4.538.909
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-4.999 4.382
Yabancı Para Çevrim Farkları
18 -4.999 4.382
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
18 3.906.089 2.175.592
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
20.421.270 13.779.136
Net Dönem Karı veya Zararı
-3.200.068 18.372.631
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
41.725.751 54.935.200
TOPLAM KAYNAKLAR
221.140.774 206.562.186


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
19 74.659.373 78.244.580
Satışların Maliyeti
19 -66.107.843 -62.485.101
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
8.551.530 15.759.479
BRÜT KAR (ZARAR)
8.551.530 15.759.479
Genel Yönetim Giderleri
20 -3.406.784 -2.801.374
Pazarlama Giderleri
20 -4.834.193 -2.875.243
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
20 -671.553 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22 6.487.103 7.088.157
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
22 -5.771.362 -6.789.937
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
354.741 10.381.082
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
354.741 10.381.082
Finansman Giderleri
23 -4.433.470 -1.953.194
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-4.078.729 8.427.888
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
878.661 -1.856.693
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
24 -1.922.830
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 878.661 66.137
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-3.200.068 6.571.195
DÖNEM KARI (ZARARI)
-3.200.068 6.571.195
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-3.200.068 6.571.195
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç (Zarar) -0,19000000 0,40000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-9.381 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
-9.381
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-9.381 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-3.209.449 6.571.195
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-3.209.449 6.571.195http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/761206


BIST18:051.325
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  0  
Önceki Kapanış :  1.325  
En Yüksek
0
En Düşük
0
BIST En Aktif Hisseler18:05
BURVA 62,70 6.709.152 % 10,00  
BANVT 27,50 16.624.923 % 10,00  
CASA 88,55 5.400.520 % 10,00  
RODRG 14,08 2.639.304 % 10,00  
BMELK 28,60 3.618.930 % 10,00  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 7,9560 7,9599 % 0,10  
Euro 9,4877 9,4987 % 0,18  
Sterlin 10,5834 10,6364 % -0,75  
Frank 8,6962 8,7486 % -0,62  
Riyal 2,1078 2,1184 % -0,95  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.812 1.812 5,53  
Altın Gr. 460 461 -4,64  
Cumhuriyet 3.094 3.141 16,00  
Tam 3.078 3.158 18,74  
Yarım 1.488 1.528 9,06  
Çeyrek 746 764 4,53  
Gümüş.Ons 23,41 23,46 0,08  
Gümüş Gr. 5,98 5,99 0,01  
B. Petrol 48,72 48,72 -0,03