***CELHA*** ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor

23.05.2020 19:52***CELHA*** ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
16.500.000 8.642.368 -4.538.909 4.382 2.175.592 13.779.136 18.372.631 54.935.200 0 54.935.200
Transferler
1.730.498 16.642.133 -18.372.631 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-9.381 -3.200.068 -3.209.449 0 -3.209.449
Kar Payları
-10.000.000 -10.000.000 0 -10.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
18 16.500.000 8.642.368 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -4.538.909 0 0 0 0 0 0 0 0 -4.999 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.906.090 0 0 0 20.421.269 -3.200.068 41.725.751 0 41.725.751
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
16.500.000 8.642.368 -5.504.130 -33.245 3.906.090 20.421.269 -10.447.614 33.484.738 0 33.484.738
Transferler
-10.447.614 10.447.614 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-65.873 -3.630.180 -3.696.053 0 -3.696.053
Dönem Sonu Bakiyeler
18 16.500.000 8.642.368 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -5.504.130 0 0 0 0 0 0 0 0 -99.118 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.906.090 0 0 0 9.973.655 -3.630.180 29.788.685 0 29.788.685


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-21.137.753 -6.544.645
Dönem Karı (Zararı)
-3.630.180 -3.200.068
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
9.735.626 7.375.183
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10,11,12 3.325.994 2.313.053
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 -75.344
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 -75.344
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
757.620 1.308.825
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13,15 775.965 886.825
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 15.200 347.000
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
13 -33.545 75.000
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
684.850 894.825
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
22 -49.432 -86.950
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
23 633.216 846.659
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
22 118.509
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
22 -17.443 135.116
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
5.312.484 3.812.485
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
24 -345.322 -878.661
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-26.906.183 -10.013.412
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-14.124.699 -10.366.907
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.261.819 -5.374.287
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
150.181 18.152.038
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-9.605.403 -13.357.363
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.064.443 933.107
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-20.800.737 -5.838.297
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
15 -337.016 -464.499
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-241.849
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-4.076.680 -2.059.430
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11,12 -4.076.680 -2.059.430
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
18.632.507 22.661.054
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
108.427.026 82.685.269
Kredilerden Nakit Girişleri
108.427.026 65.040.614
Faktoring İşlemlerinden Nakit Girişleri
17.644.655
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-89.075.000 -58.798.620
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-89.075.000 -38.871.606
Faktoring İşlemlerinden Nakit Çıkışları
-19.927.014
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
5 -527.496 -465.886
Ödenen Faiz
-241.455 -846.659
Alınan Faiz
49.432 86.950
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-6.581.926 14.056.979
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-6.581.926 14.056.979
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 17.230.550 2.948.073
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 10.648.624 17.005.052


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 10.648.624 17.230.550
Ticari Alacaklar
87.290.009 73.147.867
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
26 184.938 324.199
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 87.105.071 72.823.668
Diğer Alacaklar
7.113.885 4.658.862
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 7.113.885 4.658.862
Stoklar
9 62.741.211 62.790.623
Peşin Ödenmiş Giderler
16 2.489.102 2.047.540
Diğer Dönen Varlıklar
17 5.430.956 6.020.006
ARA TOPLAM
175.713.787 165.895.448
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
175.713.787 165.895.448
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
4 20.087 20.087
Maddi Duran Varlıklar
11 62.137.603 61.218.226
Kullanım Hakkı Varlıkları
10 1.397.473 83.781
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 7.897.488 7.690.716
Ertelenmiş Vergi Varlığı
24 4.494.364 4.149.042
Diğer Duran Varlıklar
17 621.961 667.677
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
76.568.976 73.829.529
TOPLAM VARLIKLAR
252.282.763 239.724.977
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
98.192.169 73.156.600
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
98.192.169 73.156.600
Banka Kredileri
5 98.192.169 73.156.600
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
1.445.715 96.712
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
69.749 96.712
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 69.749 96.712
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
1.375.966 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 1.375.966 0
Ticari Borçlar
107.927.987 117.414.881
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 107.927.987 117.414.881
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
8 1.156.518 992.424
Diğer Borçlar
1.325.550 895.290
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
26 1.325.550 895.290
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
16 309.053 907.472
Kısa Vadeli Karşılıklar
705.283 1.904.015
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
13 550.202 1.730.589
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
13 155.081 173.426
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
7 489.147 180.492
ARA TOPLAM
211.551.422 195.547.886
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
211.551.422 195.547.886
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
10.942.656 10.692.353
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
15 10.942.656 10.692.353
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
10.942.656 10.692.353
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
222.494.078 206.240.239
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
29.788.685 33.484.738
Ödenmiş Sermaye
18 16.500.000 16.500.000
Sermaye Düzeltme Farkları
18 8.642.368 8.642.368
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-5.504.130 -5.504.130
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-5.504.130 -5.504.130
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18 -5.504.130 -5.504.130
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-99.118 -33.245
Yabancı Para Çevrim Farkları
18 -99.118 -33.245
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
18 3.906.090 3.906.090
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
9.973.655 20.421.269
Net Dönem Karı veya Zararı
-3.630.180 -10.447.614
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
29.788.685 33.484.738
TOPLAM KAYNAKLAR
252.282.763 239.724.977


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
19 87.646.253 74.659.373
Satışların Maliyeti
19 -75.691.778 -66.107.843
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
11.954.475 8.551.530
BRÜT KAR (ZARAR)
11.954.475 8.551.530
Genel Yönetim Giderleri
20 -4.196.613 -3.406.784
Pazarlama Giderleri
20 -5.848.688 -4.834.193
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
20 -471.489 -671.553
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22 6.741.367 6.487.103
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
22 -6.583.996 -5.771.362
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.595.056 354.741
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.595.056 354.741
Finansman Giderleri
23 -5.570.558 -4.433.470
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-3.975.502 -4.078.729
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
345.322 878.661
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 345.322 878.661
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-3.630.180 -3.200.068
DÖNEM KARI (ZARARI)
-3.630.180 -3.200.068
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-3.630.180 -3.200.068
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay başına kazanç/(kayıp) 25 -0,22000000 -0,19000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-65.873 -9.381
Yabancı Para Çevrim Farkları
-65.873 -9.381
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-65.873 -9.381
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-3.696.053 -3.209.449
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-3.696.053 -3.209.449http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/846771


BIST
10:091.328
Değişim :  1,05% |  13,83
Açılış :  1.323  
Önceki Kapanış :  1.314  
En Yüksek
1.328
En Düşük
1.321
BIST En Aktif Hisseler10:09
BALAT 8,80 296.437 % 10,00  
POLTK 387,20 171.530 % 10,00  
KLMSN 22,68 23.586.559 % 9,99  
IZTAR 16,97 1.645.751 % 9,98  
AVGYO 4,19 5.735.482 % 9,97  
10:09 Alış Satış %  
Dolar 7,8690 7,8766 % -0,14  
Euro 9,3197 9,3430 % 0,05  
Sterlin 10,5606 10,6136 % 0,84  
Frank 8,6718 8,7240 % 0,76  
Riyal 2,1101 2,1207 % 0,64  
10:09 Alış Satış %  
Altın Ons 1.832 1.832 -4,34  
Altın Gr. 467 467 1,36  
Cumhuriyet 3.161 3.208 88,00  
Tam 3.154 3.235 102,57  
Yarım 1.524 1.565 49,62  
Çeyrek 765 783 24,81  
Gümüş.Ons 23,48 23,52 -0,08  
Gümüş Gr. 5,98 5,99 0,00  
B. Petrol 46,53 46,53 0,49